• Avanceret søgning

Viser 46 - 54 af 1401
... 6  7 8 9 10 ...
03 februar 2021

Danske selskaber, som indgår i en koncernforbindelse med andre danske selskaber, bliver omfattet af de obligatoriske regler om national samskatning.

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/sambeskatning
03 februar 2021

Små og mellemstore virksomheder kan ansøge om et rentefrit lån på et beløb svarende til den A-skat og det AM-bidrag, som virksomhederne har indberettet rettidigt for perioderne august og december 2020 med betalingsfrister 18. januar og 29. januar 2021.Ansøgningsperioden løber fra 3. februar til...

/da-dk/faglig-info/covid-19/nu-kan-der-soges-om-rentefrit-a-skattelan
03 februar 2021

En virksomhed har nu også landsrettens ord for, at den hæfter for en stor del af et skattebeløb, som en medarbejder skulle have betalt, men som myndighederne ikke kan kræve af denne på grund af forældelse

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/mere-om-arbejdsgiveres-haeftelse-for-deres-ansattes-skat
03 februar 2021

En selvstændig fik godkendt fradrag for tab på to kunder, som var gået konkurs, uagtet, at han ikke havde anmeldt sine krav i konkursboerne eller sendt rykkerskrivelser.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/tab-paa-debitorer-ny-byretsdom-giver-overraskende-fradrag
03 februar 2021

Det nye notekrav får bl.a. betydning for værdipapirer og investeringsejendomme, når disse optages til dagsværdi med løbende regulering over resultatopgørelsen. Både dagsværdien og årets ændringer skal oplyses. 

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/ny-noteoplysning-om-dagsvaerdireguleringer-i-aarsregnskabet
03 februar 2021

Virksomhederne er glade for deres mandskabsvogne, som dækker et åbenlyst behov og som bidrager til at mindske antallet af biler på vejnettet, men reglerne er håbløse og giver desværre ofte kæmperegninger

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/mandskabsvogne-virksomhederne-kender-ikke-reglerne
03 februar 2021

Det har kostet en virksomhed dyrt, at ingen tænkte over de mulige skattemæssige konsekvenser, da man – for at undgå et revisorforbehold i årsregnskabet – lod moderselskabet udstede en specifik støtteerklæring

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/koncerninterne-stoetteerklaeringer-kraver-skattemaessig-omtanke
03 februar 2021

Depechen er vores nyhedsbrev med seneste nyt indenfor skat, moms og regnskab

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-2021/depechen-3-2021
01 februar 2021

Regeringen har fremsat lovforslag om en ny momslåneordning, ny A-skattelåneordning samt udskydelse af enkelte betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag.

/da-dk/faglig-info/covid-19/nye-rentefrie-lan-samt-udskudte-betalingsfrister
Viser 51 - 60 af 1401
... 6 7 8 9 10 ...