• Avanceret søgning

Viser 37 - 45 af 1401
1 2 3 4 5 ...
08 februar 2021

Udbredelsen af Covid-19 har bragt den danske turisme- og oplevelsesbranche i en alvorlig situation med den fortsatte nedlukning af erhvervet. Det er i øjeblikket muligt at søge den såkaldte Omstillingspulje.  Hvad er Omstillingspuljen?Omstillingspuljen er målrettet virksomheder, der har behov...

/da-dk/faglig-info/brancher/handel,-service-og-detail/er-du-restauratoer,-hotelejer-eller-lignende-fa-svar-pa-dine-spoergsmal-om-omstillingspuljen-her
05 februar 2021

I forlængelse af de mange Covid-19-relaterede bestemmelser på beskæftigelsesområdet, er der et stigende behov for at afdække det kommende behov for indsatser for at få driften i gang, i takt med at landet åbner op igen.

/da-dk/faglig-info/advisory/beskaftigelse/behov-for-substantiel-status-paa-beskaeftigelsesfagligheden
04 februar 2021

Læs hvilke afgifter de danske arbejdsgivere skal forholde sig til i denne publikation.

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/dansk-social-sikring
04 februar 2021

At bo i Sverige og arbejde i Danmark - eller omvendt - rejser ofte spørgsmål om, hvor der skal betales skat og arbejdsgiverafgifter mv. Her giver vi en oversigt over hovedreglerne.

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/skat-for-oeresundspendlere
04 februar 2021

Diæter er penge, der udbetales til dækning af udgifter til kost, logi og småfornødenheder i forbindelse med rejser for en arbejdsgiver. Diæter kan udbetales skattefrit, når visse betingelser er opfyldt. 

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/skattefrie-diaeter
04 februar 2021

Hvor skal der betales skat? Det er et af de allerførste spørgsmål, der stilles, når arbejde i udlandet kommer på tale. Ikke noget enkelt spørgsmål at besvare. Det afhænger nemlig af mange forhold. Her prøver vi at give et overblik over reglerne. 

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/udstationering
03 februar 2021

Mange danske virksomheder gør brug af udenlandsk arbejdskraft, men ved betalingen af medarbejderne indeholdes der sjældent dansk skat. Det skyldes, at arbejdskraften i de fleste tilfælde hyres gennem udenlandske virksomheder, ligesom betalingen tit sker hertil.

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/udenlandsk-arbejdskraft
03 februar 2021

Danmark tilbyder, i kortere periode, visse højtlønnede en skat på kun 27 procent. 

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/27-pct-beskatning
03 februar 2021

Denne artikel handler om den moms- og skattemæssige behandling af tab på alle former for tilgodehavender.

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/skat-og-moms-ved-tab-pa-debitorer-mv
Viser 41 - 50 af 1401
1 2 3 4 5 ...