• Avanceret søgning

Viser 28 - 36 af 1401
1 2 3 4  5 ...
10 februar 2021

For mange danske virksomheder nærmer fristen for momsindberetning sig. Men indberetningen kan være kompleks, og her i sidste øjeblik er der mange ting at holde styr på. Derfor får du her fem vigtige tips til og mulighed for at teste din viden om momsindberetning.

/da-dk/faglig-info/momsindberetning/2021-bdo
09 februar 2021

Mange selvstændige sparer op i deres virksomhed. Det sker ved, at de hæver mindre end de tjener og derved lader en del af overskuddet forblive indestående i virksomheden.

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/30-procent-ordningen-en-pensionsordning-for-selvstaendige
09 februar 2021

En ophørspension er en særlig pensionsordning for virksomhedsejere. Såvel selvstændige som hovedaktionærer.

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/ophoerspension
09 februar 2021

I det daglige er der næppe mange, som tænker over, at der er forskel på, hvordan skatten opgøres og beregnes afhængig af, om vi er gifte eller ikke. Selvom vi som personer anses som selvstændigt skattepligtige, og hver især beskattes af vores indkomst og formue, er der nemlig særregler for gifte...

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/skat-ved-skilsmisse
09 februar 2021

Skattereglerne kræver, at koncernforbundne selskaber handler med hinanden på samme vilkår, som gælder i forhold til uafhængige parter. Det kaldes armslængdeprincippet. Overholdelse af kravet forudsætter derfor, at der fastsættes interne regler for afregning mv. - transfer pricing - mellem...

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/transfer-pricing
09 februar 2021

Biler på gule plader må som udgangspunkt kun anvendes til erhvervsmæssig kørsel. Med reglerne om dagsbeviser er det imidlertid muligt at frikøbe sådanne biler til privat anvendelse i begrænset omfang.

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/dagsbeviser-til-gulpladebiler
09 februar 2021

Reklame er sjældent den eneste modydelse for et sponsorbidrag. I de fleste tilfælde modtager sponsoren også billetter, adgang til VIP-arrangementer og rejser

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/sponsorater
09 februar 2021

Rejser har alle dage været nøglen til at skaffe sig ny inspiration og ny viden. Rejser har også altid været et godt værktøj, når det handler om at udbygge de sociale relationer mellem en gruppe af medarbejdere, i en bestyrelse eller i et repræsentantskab. Derfor bruger mange virksomheder penge på...

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/skat-pa-studierejser-og-firmaudflugter
Viser 31 - 40 af 1401
1 2 3 4 5 ...