• Avanceret søgning

Viser 10 - 18 af 1401
1 2  3 4 5 ...
25 februar 2021

Ankestyrelsen har den 19. januar 2021 udtalt, at såfremt en kommune undlader at opkræve garantiprovision for en kommunal garanti, der stilles for et forsyningsselskabs lån, vil dette både være i strid med det kommunalretlige hvile-i-sig-selv-princip samt udgøre ulovlig statsstøtte. Kommunen er...

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/ankestyrelsens-udtalelse-om-opkraevning-af-garantiprovision
25 februar 2021

Mange kantineregnskaber udviser underskud. Det skyldes, at medarbejdernes egenbetaling ikke dækker de faktiske udgifter til kantinedriften. Dette er ofte helt bevidst. Billig mad og drikke er et værdsat personalegode. De fleste arbejdsgivere dækker derfor gerne et kantineunderskud, fordi det...

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/kantinemoms
23 februar 2021

Det er netop vedtaget, at små og mellemstore virksomheder vil få mulighed for rentefrit at låne et beløb svarende til den moms, som skal indberettes og afregnes 1. marts 2021.

/da-dk/faglig-info/covid-19/nye-rentefrie-momslan
17 februar 2021

Et ændringsforslag til loven om kommunale solceller er sendt i høring. Ændringen betyder i alt sin enkelthed, at anlæg, der er idriftsat før den 18. december 2020, kan søge om dispensation fra kravet om selskabsgørelse.

/da-dk/faglig-info/energi-og-forsyning/kommunale-solcelleanlaeg
17 februar 2021

Nye lånemuligheder og fristudskydelser er på vej, og det er noget af en kunst at finde ud af, hvornår store og små virksomheder skal betale moms og A-skat.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/faa-overblik-over-betalingsfrister-for-skat-og-moms
17 februar 2021

Udbetalinger fra en ratepension skal ikke nødvendigvis ske over kun 10 år og behøver ikke absolut at blive sat i gang, når du får ret til folkepension.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/7-ting-du-skal-vide-om-udbetaling-af-ratepensioner
17 februar 2021

Pandemien sætter sine spor i årsregnskabet. Det er nu endeligt afklaret, at modtagne kompensationsbeløb ikke må modregnes i de omkostninger, som de skal dække, men skal indregnes under ”Andre driftsindtægter”

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/covid-19-og-aarsregnskabet
17 februar 2021

Hvis du har en pæn formue, og denne indeholder betydelige aktieposter eller erhvervsaktiver i form af en virksomhed eller en udlejningsejendom, kan der være mange penge at spare i skat ved at nedbringe formuen i tide.   

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/doedsboskat-hoejesteret-blaastempler-skatteplanlaegning
17 februar 2021

Opkræver udlejeren moms af huslejen, har lejeren fradrag for den betalte moms, men kun hvis udlejeren husker at udstede en egentlig faktura på huslejen, og udlejeren i øvrigt er korrekt momsregistreret.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/moms-af-udgifter-til-husleje
Viser 11 - 20 af 1401
1 2 3 4 5 ...