Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.
  • Avanceret søgning

Viser 10 - 18 af 74
1 2  3 4 5 ...
28 februar 2020

Forsyningssekretariatet har i 2020 åbnet op for muligheden for, at mindre vandselskaber med en debiteret vandmængde på mellem 200.000 og 800.000 m3 kan udtræde af den økonomiske regulering, hvis det er forbrugernes ønske.

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/udtraeden-af-den-okonomiske-regulering-anno-2020
28 februar 2020

EU-persondataforordningen har givet og giver stadig anledning til omtale både på grund af de skærpede krav på grund af de store bødestørrelser.

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/persondataforordningen-databehandleraftaler
28 februar 2020

Som det er de fleste bekendt, valgte regeringen at udskyde den endelige lovgivning til implementeringen af en ny varmesektorregulering. Det er derfor uklart, hvad der p.t. kommer til at ske. Der er dog nogle regler, der allerede nu er vedtaget.

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/status-pa-ny-varmeregulering
31 januar 2020

En indtægtsramme danner grundlaget for, hvor meget netvirksomhederne kan indkræve. Rammen er derfor en vital del af en netvirksomheds eksistensgrundlag, og hver enkel virksomhed er naturligvis utrolig opmærksom på den.

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/nodvendige-nyinvesteringer-for-elnetselskaber
31 januar 2020

Fra den 1. januar 2020 kan virksomheder fortsat få størstedelen af elafgiften tilbage, som de betaler for elektricitet, der er anvendt til opladning af batterier/komponenter til eldrevne køretøjer. I det følgende vil betingelserne herfor blive nærmere belyst.

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/mulighed-for-godtgorelse-af-elafgift-til-elbiler-bevares-i-2020-2021
31 januar 2020

SkatteomkostningerVed vandselskaber, som har haft omkostninger til tilbagebetaling af sambeskatningsbidrag i 2019, skal I indberette det som en ikke-påvirkelig omkostning i 2020. Omkostningen vil indgå i den økonomiske ramme for 2021 på samme måde, som de øvrige ikke-påvirkelige omkostninger.

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/indberetninger-til-vanddata-som-folge-af-vandskattesagen
31 januar 2020

I de senere år ses det i højere grad end tidligere, at fjernvarmevirksomhederne er påbegyndt at opkræve udtrædelsesgodtgørelse. Yderligere har retspraksis på området ændret sig ved nye afgørelser fra Ankenævnet på Energiområdet. Dette bevirker, at fjernvarmevirksomhederne skal være yderst...

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/fjernvarmevirksomheders-adgang-til-opkraevning-af-udtraedelsesgodtgorelse
20 december 2019

2019 har for forsyningsområdet været et særdeles spændende år.Der er den 6. december indgået en politisk aftale om en klimaplan, som dels vil påvirke hele samfundet men som i høj grad også må antages at skulle bæres i mål af forsyningssektorerne. Den endelige udmøntning må forventes at kunne ses...

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/julehilsen-energi-og-forsyning
20 december 2019

Folketinget vedtog den 19. december 2019 lovforslaget, som giver mindre vandselskaber mulighed for at udtræde af den økonomiske regulering af vandsektoren samt af skattepligt. Vedtagelsen skal ses som en del af udmøntningen af den politiske aftale fra den 22. november 2018, der omhandler justeret...

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/lovforslag-om-mindre-vandselskabers-udtraeden-af-den-oko-nomiske-regulering-samt-skattepligt-er-nu-ve
Viser 11 - 20 af 74
1 2 3 4 5 ...