• Avanceret søgning

Viser 1 - 9 af 98
1  2 3 4 5 ...
29 april 2021

Landsskatteretten har tidligere fastslået, at der ikke længere skal opkræves moms, når kommuner selv varetager affaldshåndteringen for private og grundejerforeninger.

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/renovation-udmelding-fra-skattestyrelsen-vedroerende-moms
29 april 2021

Forsyningssektoren har i en længere årrække oplevet en stigende kompleksitet, øgede effektiviserings- og digitaliseringskrav, tiltagende offentlig regulering samt et stigende pres på grøn omstilling og fokus på bæredygtighed.

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/grundlaget-skal-være-pa-plads-ved-droeftelse-af-mulige-samarbejder-fusioner
30 marts 2021

Små varevogne og mindre tilsynsbiler, der af Skattestyrelsen ikke anses for at være specialindrettede, kan være ganske problematiske for brugerne, hvis de anvender dem til at køre mellem hjem og arbejde. Oveni dette er der nye beskatningsregler på vej for firmabiler på hvide plader.

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/korsel-i-virksomhedens-biler
30 marts 2021

Den 1. april 2021 åbnes der for endnu en pulje i rækken af tilskudspuljer til grøn omstilling og specielt varmepumper.

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/ny-tilskudsrunde-til-eldrevne-varmepumper
30 marts 2021

Garantiprovision skal betales til en person eller et selskab, der stiller garanti for et lån taget af en virksomhed. Det eksempel, vi ser på her, er når en kommune stiller en garanti for lån taget af forsyningsselskaber, §60-selskaber m.fl.

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/garantiprovision-1
25 februar 2021

Ankestyrelsen har den 19. januar 2021 udtalt, at såfremt en kommune undlader at opkræve garantiprovision for en kommunal garanti, der stilles for et forsyningsselskabs lån, vil dette både være i strid med det kommunalretlige hvile-i-sig-selv-princip samt udgøre ulovlig statsstøtte. Kommunen er...

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/ankestyrelsens-udtalelse-om-opkraevning-af-garantiprovision
17 februar 2021

Et ændringsforslag til loven om kommunale solceller er sendt i høring. Ændringen betyder i alt sin enkelthed, at anlæg, der er idriftsat før den 18. december 2020, kan søge om dispensation fra kravet om selskabsgørelse.

/da-dk/faglig-info/energi-og-forsyning/kommunale-solcelleanlaeg
01 februar 2021

Satserne ændrer sig igen i 2021, og når det gælder elafgifter, vil den nu ophævede sondring mellem energi til procesformål og energi til opvarmning og komfortkøling medføre en økonomisk og administrativ lettelse.

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/virksomhedernes-energiafgifter-i-2021-de-nye-satsaendringer
01 februar 2021

KL offentliggjorde tilbage i december deres ”dødsliste” med de affaldsforbrændinger der - ud fra en analyse af sektoren - skulle lukke. Listen var ventet i spænding og var i høj grad en pligtopgave for KL, som Folketinget havde pålagt dem.

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/reaktioner-pa-kls-dodsliste
Viser 1 - 10 af 98
1 2 3 4 5 ...