• Avanceret søgning

Viser 1 - 9 af 21
1  2 3
29 marts 2019

Når virksomheder tillader medarbejderne at tage virksomhedens gulpladebiler med hjem, er det vigtigt på forhånd at forholde sig til skatte- og momsreglerne på området. Reglerne er komplicerede, og det kan være en dyr fornøjelse, hvis du ikke har sat dig grundigt ind i disse.

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/reglerne-for-beskatning-af-gulpladebiler
29 marts 2019

Så er der åbnet op for årets indberetning i VandData. Alle vand- og spildevandselskaber skal således foretage sine indberetninger i VandData og indsende indberetningen sammen med tilhørende revisorerklæring seneste den 15. april 2019.

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/vanddata-er-aaben-for-indberetninger-optimering-af-de-okonomiske-rammer
29 marts 2019

Skatterådet afgav den 29. januar 2019 et nyt bindende svar, som omhandler varmeværkers skattefritagelse, og hvilke rammer skattefritagelsen giver værkerne i forhold til at have sideordnede aktiviteter.

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/nyt-bindende-svar-fra-skatteraadet-et-skridt-frem-og-to-tilbage
28 februar 2019

Regulering af forsyningssektoren har været på det politiske tegnebræt gennem en årrække. Herunder med danmarkshistoriens første forsyningsstrategi, hvor visionen er at konkurrenceudsætte de dele af sektoren, hvor der politisk vurderes at være grundlag for at skabe effektiv konkurrence igennem...

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/kandidatafhandling-om-ny-regulering-og-udvalgte-temaer-i-regnskabsaflaeggelse-for-fjernvarmevirksomhe
28 februar 2019

Det er en forudsætning for forsyningsvirksomheders optagelse af lån i KommuneKredit, at der stilles en kommunal garanti for lånet. Der kom efter vandreformen fra 2010 fokus på spørgsmålet om, hvorvidt kommunerne i den forbindelse skulle opkræve en garantiprovision hos det selskab, som garantien...

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/kommunal-garantistillelse-og-garantiprovisioner
28 februar 2019

Højesteret afsagde den 8. november 2018 dom i de to prøvesager, der var indbragt for domstolene i forhold til fastlæggelse af skattemæssige indgangsværdier. Sagerne faldt ud til vandsektorens fordel, og fastsættelse af indgangsværdier blev hjemsendt til fornyet behandling ved SKAT med en...

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/vandskattesagens-effekt-pa-arsregnskabet-2018
01 februar 2019

For alle vandværker omfattet af vandforsyningsloven er der krav om, at hjemstedskommunen hvert år skal godkende vandværkets takster ved en såkaldt legalitetskontrol.  I denne forbindelse skal det blandt andet kontrolleres, om anlægsbidrag og driftsbidrag er fastsat i overensstemmelse med...

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/legalitetskontrol-af-forsyninger
01 februar 2019

I 2019 stiger de fleste energiafgifter – om end kun marginalt - men det gør den godtgørelse, som momsregistrerede virksomheder kan opnå, også.

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/energiafgifter-satser-og-godtgoerelse-2018-og-2019
01 februar 2019

Krav om tydelig og transparent Corporate Social Responsibility politik og FN’s 17 Verdensmål presser sig på. Har din virksomhed endnu ikke defineret en politik og et mål, så er det på høje tid at komme i gang. Forsyningsbranchen er dog ofte godt med.

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/driv-csr-politik-og-efterfoelg-verdensmalene-sa-det-holder-vand
Viser 1 - 10 af 21
1 2 3