• Avanceret søgning

Viser 1 - 6 af 6
1
30 november 2018

Vi har i denne artikel givet et indledende bud på, hvilke overvejelser, særlige forhold m.v., som vandselskaber bør være opmærksomme på i relation til den ”endelige afslutning” af vandsektorens skattesager. Det må forventes, at der inden for den nærmeste fremtid kommer mere dybtgående...

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/hvordan-forholder-vandselskaberne-sig-efter-hoejesterets-dom
30 november 2018

Forsyningstilsynet har nu udnyttet den hjemmel, de fik i forbindelse med ændringen af varmeforsyningsloven, og har sendt en ny bekendtgørelse pr. 23. november 2018. Bekendtgørelsen indeholder krav til standardisering af regnskabsføring for varmeværker og dataindberetning. Bekendtgørelsen træder i...

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/ny-anmeldelsesbekendtgoerelse-med-tilhoerende-konteringsvejledning-for-varmevaerker
30 november 2018

Der er indgået en politisk aftale om en justering af den økonomiske regulering af vandsektoren. Aftalen ligger umiddelbart op til en øget lånefinansiering af vandsektoren − dog med bedre mulighed for dækning af finansieringsomkostninger. Derudover er der i aftalen taget politisk stilling til, at...

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/politisk-stemmeaftale-justeret-oekonomisk-regulering-af-vandsektoren
30 november 2018

BDO’s database for virksomhedshandler viser, at der siden 2010 er foretaget 111 større fusioner og virksomhedskøb, der involverer danske energi- og forsyningsvirksomheder. Læg dertil kapitaltilførsler til nye, store projekter som eksempelvis vindmølleparker, og der tegner sig et billede af en...

/da-dk/faglig-info/advisory-publikationer/corporate-finance-publikationer/koeb-og-salg-af-virksomheder
30 november 2018

Højesteretsdomme vedrørende Hjørring Vandselskab A/S og Hvidovre Vand A/S betyder, at det nu endeligt er afklaret, at SKAT ikke kan anvende en DCF-model til værdiansættelse af skattemæssige indgangsværdier for hvile-i-sig-selv virksomheder. Højesteret har videre fastlagt, at de skattemæssige...

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/hoejesteret-har-afsagt-dom-i-to-pilotsager-men-hvilken-betydning-far-det
30 november 2018

Skattestyrelsen ændrer − med styresignal SKM2018.582.SKTST − praksis for, hvilke af fjernvarmeselskabernes udgifter der skal anses som vederlag for overskudsvarme. Praksisændringen har betydning i de situationer, hvor en fjernvarmevirksomhed betaler for et særligt anlæg hos en virksomhed, som...

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/udgifter-til-nyttiggoerelse-af-overskudsvarme-skal-ikke-medga-i-afgiftsgrundlaget
Viser 1 - 6 af 6
1