• Avanceret søgning

Viser 1 - 9 af 15
1  2
01 februar 2019

For alle vandværker omfattet af vandforsyningsloven er der krav om, at hjemstedskommunen hvert år skal godkende vandværkets takster ved en såkaldt legalitetskontrol.  I denne forbindelse skal det blandt andet kontrolleres, om anlægsbidrag og driftsbidrag er fastsat i overensstemmelse med...

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/legalitetskontrol-af-forsyninger
01 februar 2019

I 2019 stiger de fleste energiafgifter – om end kun marginalt - men det gør den godtgørelse, som momsregistrerede virksomheder kan opnå, også.

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/energiafgifter-satser-og-godtgoerelse-2018-og-2019
01 februar 2019

Krav om tydelig og transparent Corporate Social Responsibility politik og FN’s 17 Verdensmål presser sig på. Har din virksomhed endnu ikke defineret en politik og et mål, så er det på høje tid at komme i gang. Forsyningsbranchen er dog ofte godt med.

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/driv-csr-politik-og-efterfoelg-verdensmalene-sa-det-holder-vand
01 februar 2019

Andelsselskaberne Glamsbjerg Fjernvarme og Haarby Kraft-Varme fusionerede i efteråret 2018 til ét fælles fjernvarmeselskab – Glamsbjerg-Haarby Varmeværk a.m.b.a. BDO har bistået med rådgivning og regnskabsmæssig assistance med fusionsregnskabet.

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/bdo-bistar-fjernvarmevaerkerne-i-glamsbjerg-og-haarby-med-fusion
01 februar 2019

Vi lever i dag i det mest elektrificerede samfund nogensinde, hvor vores økonomi er afhængig af elforsyning. Uden den kan vi ikke betale med kreditkort, mobile pay, handle på nettet etc., og mængden af kontakter i omløb vil formodentlig ikke have en chance for at dække behovet for betalingsmidler.

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/9-maltider-til-kaos
21 december 2018

Forsyningstilsynet har udsendt en opdateret bekendtgørelse med tilhørende vejledning omkring reguleringsregnskab for elnetvirksomheder. Bekendtgørelsen har ikrafttrædelse den 13. december 2018. De største ændringer i forhold til seneste vejledning er, at der skal indberettes færre omkostninger...

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/opdateret-bekendtgoerelse-om-reguleringsregnskab-for-elnetvirksomheder
21 december 2018

Energi- og forsyningssektoren har gennem de senere år været gennem store ændringer og 2018 har ikke været nogen undtagelse.

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/nytarsbrev-fra-energi-forsyning-2018
21 december 2018

Efter at mange varmeselskaber har omlagt regnskabsår, og der som følge af at det kommer nye tidspunkter for indberetning, har vi kigget lidt på, hvordan et årshjul kan se ud for et varmeselskab omfattet af de nye krav. Nedenstående er udelukkende tænkt som et eksempel og skal derfor tilpasses den...

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/arshjul
20 december 2018

Indførslen af Engrosmodellen i 2016 har flyttet opgaver vedrørende kundehåndtering fra elnetvirksomheder til elhandelsvirksomheder. Dette medfører, at elnetvirksomheder formentligt  i dag har færre omkostninger til kundehåndtering. Under den ny økonomiske regulering af elnetvirksomheder, der...

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/indberetning-af-omkostninger-ved-malerdata-vedroerende-elnetdistributionsvirksomheder
Viser 1 - 10 af 15
1 2