• Avanceret søgning

Viser 1 - 9 af 294
1  2 3 4 5 ...
20 marts 2019

Skattestyrelsen har - uden forklaring om baggrunden - sendt breve til en stor gruppe borgere og bedt dem tjekke, om de har indberettet deres udenlandske indkomst rigtigt. Brevene er formentlig kun relevante for et fåtal

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/brev-fra-skat-til-150-000-borgere-om-udenlandsk-indkomst
20 marts 2019

Beskatningen af børn og unges arbejdsindtægter afhænger dels af deres alder og dels af, hvem de har arbejdet for. Deres rente- og udbytteindtægter skal nogle gange beskattes hos deres forældre

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/beskatning-af-boern-og-unge-og-deres-foraeldre
20 marts 2019

Det forhøjede fradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger har umiddelbart ikke den store betydning. Slet ikke for mindre og mellemstore virksomheder, som nok har større glæde af ordningen med negativ skat.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/skattemaessig-behandling-af-r-d-omkostninger-i-2018-og-2019
20 marts 2019

Ejere af små solcelleanlæg eller husstandsvindmøller, som er omfattet af gruppe 6, kan under visse betingelser få momspenge tilbage helt fra 2012 og til nu, hvis de søger senest 19. juni 2019

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/momspenge-til-husejere-med-aeldre-solcelleanlaeg-vindmoeller
20 marts 2019

Når indre værdis metode anvendes til indregning og måling af kapitalandele i en associeret virksomhed eller en dattervirksomhed, er det ikke uden betydning, hvorledes en eventuel merpris fordeles ved købet

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/fordeling-af-koebspris-for-kapitalandele-efter-indre-vaerdis-metode
06 marts 2019

En del danskere betaler løbende for meget i skat. Helt frivilligt. Det gør de for at være sikre på, at de får overskydende skat. Der findes flere metoder til at nå dette resultat.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/saadan-sikrer-du-dig-overskydende-skat-hvert-aar
06 marts 2019

Onsdag den 20. marts 2019 er sidste frist for betaling af første rate af aconto-skatten for indkomståret 2019. Selskaber, der betaler negativ rente, vil ofte have fordel af at supplere den ordinære rate med en frivillig indbetaling

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/acontoskat-for-selskaber-i-2019
06 marts 2019

Ejere af huse og ejerlejligheder, der står tomme eller som er lejet ud, fordi de ikke kan sælges, kan blive fritaget for at betale ejendomsværdiskat. Det samme gælder dem, som midlertidigt må forlade deres hus pga. en skade.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/en-del-husejere-kan-faktisk-slippe-for-ejendomsvaerdiskat
06 marts 2019

Bygge- og ejendomsselskaber m.fl. kan opnå en rentefri momskredit, hvis de starter deres byggerier med en forudsætning om et umiddelbart salg, men efterfølgende må opgive dette og i stedet lejer lejlighederne/husene ud.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/moms-paa-ejendomme-der-lejes-ud-fordi-de-ikke-kan-saelges
Viser 1 - 10 af 294
1 2 3 4 5 ...