• Avanceret søgning

Viser 1 - 9 af 597
1  2 3 4 5 ...
21 juli 2021

Skatteministeren har for nylig bedt Skattelovrådet om at se nærmere på to specifikke problemstillinger, der jævnligt fører til afgørelser fra Skattestyrelsen og som opleves som dybt urimelige fra de berørte borgere. 

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/haab-om-aendring-af-unfair-skatteregler
21 juli 2021

Et samarbejde med et bryggeri om fremstilling af en halvliters specialøl, der blev solgt fra en forenings lokaler, førte til en momsopkrævning fra Skattestyrelsen, men Landsskatteretten annullerede regningen

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/soldaterforening-slap-for-momsregning
21 juli 2021

Der kommer hele tiden nye afgørelser og domme om reglerne for værdiansættelse af ejendomme ved overdragelse indenfor familien. I den seneste dom gik sejren til skattemyndighederne.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/ny-dom-om-vaerdiansaettelse-af-ejendomme-ved-familiehandler
21 juli 2021

Selvom det har samme spekulative præg over sig, så er dem, der investerer i Bitcoins faktisk bedre stillet end dem, der investerer i en udbytteandel, når det viser sig, at pengene er tabt.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/kasi-investorers-tab-pa-udbytteandele
21 juli 2021

Grænsen for hvor store beløb erhvervsdrivende må modtage i kontanter er sat ned til 19.999 kr. Når det gælder virksomheders anvendelse af kontanter som betalingsmiddel ved køb, er grænsen fortsat på 8.000 kr.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/haandtering-af-kontanter-i-virksomheden
07 juli 2021

Hvis man tror, det primært er velhavere og højtlønnede, der bruger reglerne om aktiesparekonti, må man tro om igen. Mere end 80 % af kontohaverne har faktisk en husstandsindkomst på under 1 mio. kr.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/aktiesparekontoen-bruges-mest-af-investorer-fra-middelklassen
07 juli 2021

Der skal betales moms ved korttidsudlejning af værelser, hvis lejeindtægten overstiger 50.000 kr. indenfor en periode på 12 måneder. Det gør det mindre lukrativt for dem, der udlejer meget

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/pas-paa-momsen-ved-airbnb-udlejning
07 juli 2021

Personers kursgevinster ved afdrag på gældsbreve er skattepligtige som kapitalindkomst, hvis de overstiger en bagatelgrænse på 2.000 kr. Til gengæld er der under visse betingelser også mulighed for tabsfradrag. 

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/skat-ved-afdrag-paa-gaelds-og-pantebreve
07 juli 2021

Hvis hele eller dele af din formue en dag skal arves af fx dine søskende eller søskendebørn eller af gode venner, bør du stærkt overveje også at betænke en velgørende organisation. Det kan nemlig øge arven til de andre

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/skatteministeren-freder-arvefinte
Viser 1 - 10 af 597
1 2 3 4 5 ...