• Avanceret søgning

Viser 1 - 9 af 334
1  2 3 4 5 ...
10 juli 2019

I en ny dom lykkedes det en direktør i et brillefirma at undgå firmabilbeskatning af en dyr bil, der i en vinterperiode henstod på et lager og kun var stilstandsforsikret, men hvor pladerne ikke var afleveret til Motorstyrelsen

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/firmabilbeskatning-biler-uden-nummerplader
10 juli 2019

I en ny byretsdom fik et selskab nægtet fradrag for en del af et tab på en kunde, fordi selskabets moderselskab havde dækket dette. Dækningen blev ikke anset for et skattefrit koncerntilskud. Dommen er heldigvis anket.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/skattemaessige-konsekvenser-af-koncerninterne-stoetterklaeringer
10 juli 2019

Rejser du med fly til Danmark fra et land uden for EU, skal du som udgangspunkt betale både told og importmoms, hvis du i din bagage medbringer varer, der overstiger den samlede tilladte værdi på 3.250 kr., som er købt på rejsen.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/husk-rejsegodsreglerne-nar-du-holder-sommerferie-uden-for-eu
10 juli 2019

Landsskatteretten har i to nye kendelser underkendt Skatterådet i sager om moms ved salg af ejerlejligheder, der er opført med henblik på udlejning, men som sælges efter relativt kort tid.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/moms-ved-salg-af-lejligheder-der-har-vaeret-udlejet-i-kort-tid
10 juli 2019

Mens der gælder meget specifikke krav til de hovedtal, som skal oplyses i årsregnskabet for større virksomheder, så er det virksomhedens egne forhold, der er afgørende for, hvilke nøgletal der skal oplyses

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/reglerne-om-hoved-og-noegletal-i-aarsregnskabet
26 juni 2019

Skattestyrelsen tager nu konsekvensen af sit nederlag i Microsoft-sagen og giver mulighed for genoptagelse af sager, hvor indkomsten er ansat skønsmæssigt

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/mere-om-tp-dokumentation
26 juni 2019

Ikke mange ved det, men private har faktisk ret til skattefradrag for tab ved pengeudlån. Dog ikke for lån til nærtstående. Tab som følge af kaution eller anden form for sikkerhedsstillelse berettiger derimod ikke til tabsfradrag.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/private-har-fradrag-for-tab-ved-pengeudlaan
26 juni 2019

En hovedaktionær beskattes ikke, hvis han eller hun lader sit selskab yde støtte til velgørende formål, selvom donationen alene skyldes dennes private interesser og ikke er til fordel for den aktivitet, der foregår i selskabet

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/ejerledere-maa-gerne-stoette-velgoerende-formaal-med-selskabets-penge
26 juni 2019

Støtteerklæringer giver jævnligt regnskabsmæssige udfordringer, fordi behandlingen af den slags altid beror på en konkret vurdering. Kun stærke erklæringer skal oplyses i regnskabet

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/regnskabsmaessig-behandling-af-stoetteerklaeringer
Viser 1 - 10 af 334
1 2 3 4 5 ...