• Avanceret søgning

Viser 1 - 9 af 547
1  2 3 4 5 ...
03 marts 2021

Virksomheder, der handler med England, bør hurtigst muligt få ændret deres fakturerings- og bogføringssystemer, hvis de ikke allerede har gjort det. Det kan nemlig spare dem for meget besvær på et senere tidspunkt

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/moms-og-told-ved-fakturering-til-og-fra-england-efter-brexit
03 marts 2021

Virksomheder i regnskabsklasse B og mellemstor C, der ikke oplyser deres nettoomsætning i årsrapporten, skal nu foretage særskilt indberetning til Erhvervsstyrelsen om størrelsen af denne.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/indberetning-af-nettoomsaetning-til-erhvervsstyrelsen
03 marts 2021

Selskaber, der betaler negativ rente i banken, har fordel af at indbetale frivillig acontoskat i marts. Muligheden for kreditsaldo på skattekontoen er forlænget til 1/6 2022

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/selskabers-acontoskat-i-2021
03 marts 2021

Nogle har allerede indberettet deres håndværkerfradrag for 2020, og mange flere vil givetvis gøre det, når Skattestyrelsen snart åbner for adgangen til årsopgørelsen. Enkelte får det aldrig gjort.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/husk-haandvaerkerfradraget-paa-aarsopgoerelsen
03 marts 2021

Landsskatteretten har fastslået, at ældre gerne må give pengegaver til deres børnebørn og oldebørn, uanset at disse ikke får udbetalt pengene, fordi disse straks udlånes til deres forældre eller bedsteforældre.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/en-vild-historie-om-gaveafgift
17 februar 2021

Nye lånemuligheder og fristudskydelser er på vej, og det er noget af en kunst at finde ud af, hvornår store og små virksomheder skal betale moms og A-skat.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/faa-overblik-over-betalingsfrister-for-skat-og-moms
17 februar 2021

Udbetalinger fra en ratepension skal ikke nødvendigvis ske over kun 10 år og behøver ikke absolut at blive sat i gang, når du får ret til folkepension.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/7-ting-du-skal-vide-om-udbetaling-af-ratepensioner
17 februar 2021

Pandemien sætter sine spor i årsregnskabet. Det er nu endeligt afklaret, at modtagne kompensationsbeløb ikke må modregnes i de omkostninger, som de skal dække, men skal indregnes under ”Andre driftsindtægter”

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/covid-19-og-aarsregnskabet
17 februar 2021

Hvis du har en pæn formue, og denne indeholder betydelige aktieposter eller erhvervsaktiver i form af en virksomhed eller en udlejningsejendom, kan der være mange penge at spare i skat ved at nedbringe formuen i tide.   

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/doedsboskat-hoejesteret-blaastempler-skatteplanlaegning
Viser 1 - 10 af 547
1 2 3 4 5 ...