• Avanceret søgning

Viser 1 - 9 af 174
1  2 3 4 5 ...
18 april 2018

Selvom meget markedsføringsmateriale anvendes i flere år, så er der relativt begrænsede muligheder for at periodisere fremstillingsudgifterne, der som udgangspunkt skal omkostningsføres med det samme

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2018/regnskabsmaessig-behandling-af-reklameomkostninger
18 april 2018

Et udlæg skal ikke momses, når det viderefaktureres, men ikke alt kan anses for et udlæg. Det gælder fx ejendomsskatter og forsikringspræmier, som ejeren af en ejendom viderefakturerer til sine lejere.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2018/hvad-er-et-udlaeg-i-momsmaessig-forstand
18 april 2018

Landsskatteretten har endnu en gang fastslået, at hovedaktionærer ikke kan undgå beskatning af renter, hvis de har penge til gode i deres selskab, men SKAT er forpligtet til at foretage en konkret vurdering af rentens størrelse.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2018/forrentning-af-mellemregningskonti
18 april 2018

SKAT har ikke planlagt en særlig kontrolindsats i forhold til dem, der har investeret i bitcoins, men det er vist også den eneste overraskelse i oversigten over årets kontrolaktiviteter, som rummer mange gengangere.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2018/det-vil-skat-kigge-paa-i-2018
18 april 2018

SKAT har almindeligvis en frist på 3 år, 4 måneder og 1 dag til at varsle en ændring af en given skatteansættelse. Herefter er den forældet. Borgerne har samme frist til at søge om ændring af tidligere skatteansættelser.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2018/1-maj-2018-foraeldes-skatteansaettelsen-for-indkomstaaret-2014
04 april 2018

Et holdingselskab, der ejer et eller flere datterselskaber, er som udgangspunkt forpligtet til at udarbejde et koncernregnskab, men der findes en række undtagelser, herunder for mindre koncerner

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2018/fritagelse-for-koncernregnskabspligten
04 april 2018

De momsmæssige forskelle mellem varebiler over og under 3 ton er kun synlige, når bilerne er indregistreret på papegøjeplader, og altså ikke kun anvendes til erhvervsmæssig, men også til privat kørsel

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2018/saadan-er-reglerne-for-momsfradrag-for-varebiler-over-3-ton
04 april 2018

Mens offentligt ansatte typisk er skattefrie af tingsgaver, som de modtager, når de har jubilæum, vil medarbejdere i private virksomheder ofte risikere en skatteregning på grund af omfanget af deres øvrige personalegoder.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2018/beskatning-af-jubilaeumsgaver-til-ansatte
04 april 2018

For ikke at udløse en umiddelbar beskatning kan det være fristende at erstatte en kontant gave eller et arveforskud med et lån, men dette hjælper ikke, hvis det er klart, at lånet aldrig skal betales tilbage.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2018/arv-er-nogle-gange-bedre-end-gaver
Viser 1 - 10 af 174
1 2 3 4 5 ...