• Avanceret søgning

Viser 1 - 9 af 270
1  2 3 4 5 ...
09 januar 2019

Som udgangspunkt er det kun de større virksomheder, som skal afgive noteoplysninger om nærtstående parter, men også i regnskaber for mindre virksomheder vil eksistensen af sådanne normalt kunne ses

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/regnskabsmaessige-noteoplysninger-om-naertstaaende-parter
09 januar 2019

Efter den seneste praksisændring har holdingselskaber nu ganske gode muligheder for at få fradrag for moms af udgifter til advokat- og revisorbistand i forbindelse med opkøb. Endda med tilbagevirkende kraft

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/momsfradrag-i-holdingselskaber
09 januar 2019

En virksomhed hæfter ti år tilbage i tid for den skat, som en medarbejder kan pålignes, hvis firmaet har udvist forsømmelighed og udbetalt skattefrie godtgørelser, uden at betingelserne herfor har været opfyldt

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/arbejdsgivere-haefter-for-medarbejdernes-skat-bdo
09 januar 2019

Landsskatteretten har i en ny kendelse fastslået, at der ikke skal betales skat af de erstatninger, som Energinet udbetaler ifm. nedgravning af elkabler. Afgørelsen tilsidesætter en mangeårig praksis fra Skatteforvaltningen.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/landmaend-skattefrie-af-strukturskadeerstatninger
09 januar 2019

Nu kan forretninger udlodde gevinster i fx Facebook-konkurrencer op til en værdi på 750 kr., uden at der skal betales gevinstafgift. Det gør livet lettere for mange mindre virksomheder

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/flere-virksomheder-slipper-nu-for-at-betale-gevinstafgift
26 december 2018

Alle satser er sat op, men ikke med ret meget. De nye satser skal bruges for kørsel og rejser, der foretages fra og med den 1. januar 2019. Kørsel foretaget i 2018 skal afregnes med 2018-satsen uanset udbetalingstidspunktet.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2018/satserne-for-skattefrie-koerepenge-og-diaeter-i-2019
26 december 2018

Folketinget har vedtaget de nye regler om den momsmæssige behandling af vouchers (gavekort). I sidste øjeblik blev ikrafttrædelsestidspunktet ændret sådan, at de nye regler nu først har virkning fra den 1. juli 2019

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2018/moms-ved-salg-af-gavekort–nye-regler-udskudt-til-1-juli-2019
26 december 2018

De fleste energiafgifter stiger i 2019 – om end ikke ret meget – men det gør den godtgørelse, som momsregistrerede virksomheder kan opnå, også. Her får du en oversigt over både afgifter og godtgørelsessatser

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2018/virksomhedernes-energiafgifter-i-2019
26 december 2018

Skatterådet har hævet satserne for skattefrie godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige hjælpere i idrætsforeninger, dartklubber og grundejerforeninger mv.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2018/skattefrie-godtgoerelser-til-uloennede-bestyrelsesmedlemmer
Viser 1 - 10 af 270
1 2 3 4 5 ...