• Avanceret søgning

Viser 1 - 9 af 230
1  2 3 4 5 ...
18 september 2018

Det er desværre en udbredt misforståelse blandt arbejdsgivere, at man kan undlade at indeholde kildeskat, hvis bare en ”konsulent” er momsregistreret og sender en faktura med moms, men det kan man ikke uden videre.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2018/momsnummer-ingen-garanti-for,-at-der-kan-arbejdes-paa-regning
18 september 2018

Den nye årsregnskabslov har på flere punkter medført ændringer i den regnskabsmæssige behandling af minoritetsinteresser i koncernregnskabet. Fx er deres andel af resultatet nu en del af resultatdisponeringen.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2018/minoritetsinteresser-i-koncernregnskabet
18 september 2018

Kun personer med en gennemsnitlig månedsløn på over 46.500 kr. før bruttoskat (arbejdsmarkedsbidrag) skal betale topskat i 2019, fordi topskattegrænsen hæves fra 498.900 kr. til 513.400 kr.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2018/i-2019-kommer-topskattegraensen-over-500-000-kr
18 september 2018

Fra nytår får private investorer ret til et særligt skattefradrag ved investering i ikke-børsnoterede aktier. Reglerne er godt tænkt, men EU-retten sætter snævre grænser for, hvilke virksomheder der kan investeres i.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2018/udsigt-til-komplicerede-regler-om-investorfradrag
04 september 2018

Trods nederlag i både Landsskatteretten og Østre Landsret har Skatteministeriet noget overraskende anket landsretsdommen til Højesteret.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2018/skatteministeriet-tager-tp-sagen-mod-microsoft-til-hoejesteret
04 september 2018

Skattereglerne giver ikke megen trøst til de ganske mange, der rammes af svindel. Hverken for virksomheder eller private.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2018/svaert-at-faa-skattefradrag-for-tab-som-foelge-af-svindel
04 september 2018

Skatterådet har i en ny afgørelse fastslået, at et holdingselskab ikke kunne få fradrag for en bonus, som selskabet havde betalt til en bestyrelsesformand i et associeret selskab.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2018/ikke-fradrag-for-loenbonus-i-forbindelse-med-et-salg-af-aktier
04 september 2018

Som en undtagelse fra de almindelige regler er virksomhedsoverdragelser fritaget for moms. Det er imidlertid ikke altid lige nemt at afgøre i momsmæssig forstand.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2018/moms-ved-virksomhedsoverdragelser
04 september 2018

Regnskabsmæssigt er der ikke noget, der hedder ”ekstraordinære” indtægter eller udgifter, men kun ”særlige poster”. De skal forklares i en note.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2018/praesentation-af-saerlige-poster-i-aarsrapporten
Viser 1 - 10 af 230
1 2 3 4 5 ...