• Avanceret søgning

Viser 1 - 9 af 567
1  2 3 4 5 ...
28 april 2021

Den nye kategori af kapitalandele ligger i grænselandet mellem ”Associerede virksomheder” og ”Andre kapitalandele” og kan ud over kostpris og dagsværdi også indregnes i årsregnskabet efter indre værdis metode

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/kapitalinteresser-den-nye-kategori-af-kapitalandele
28 april 2021

Det er en skrøne, at der ikke kan hæves skattefrie kørepenge i virksomheden, hvis der foretages fradrag for momsen af de løbende driftsudgifter for en bil, der er indregistreret på papegøjeplader

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/momsfradrag-for-selvstaendiges-biler-pa-papegoejeplader
28 april 2021

Virksomheder kan ikke undlade at indeholde kildeskat af vederlag til konsulenter og andre underleverandører blot ved at hævde, at disse er selvstændige og sender regninger med moms

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/at-hyre-konsulenter-kan-ende-med-en-skatteregning1
28 april 2021

Hvis I har solgt jeres sommerhus med stor fortjeneste, så kan det være en god idé at gemme billeder fra jeres weekender og ferier i huset, så I kan dokumentere, at I rent faktisk selv har brugt det som fritidsbolig

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/gevinster-paa-sommerhuse-er-ikke-altid-skattefrie
28 april 2021

Mere end halvdelen af alle landets boligejere skylder penge til deres kommune. Mange uden at vide det. Nu åbnes der for betaling af gælden for dem, der gerne vil have den ud af verden. De fleste venter nok.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/nu-kan-du-betale-din-indefrosne-grundskyld-til-kommunen
14 april 2021

Flere borgere end normalt vil formentlig få kontrolleret deres kørselsfradrag for 2020 af Skattestyrelsen. Fradraget har dog en relativt beskeden skatteværdi og betyder ikke nær så meget for vores slutskat, som mange tror

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/forvent-kontrol-af-dit-koerselsfradrag1
14 april 2021

1. maj 2021 er sidste frist for betaling af gaveafgift for gaver, der blev givet i 2020. Gaveafgiften påhviler gavemodtageren, men giveren hæfter også for afgiften og faktisk er det en fordel, hvis giveren betaler denne

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/snart-sidste-frist-for-betaling-af-gaveafgift-for-2020
14 april 2021

Den politiske aftale om forbedring af de skattemæssige afskrivningsregler er nu ophøjet til lov. Nogle af reglerne har tilbagevirkende kraft, idet de gælder for anskaffelser foretaget den 23. november 2020 og derefter

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/loven-om-de-skattemaessige-superfradrag-er-nu-vedtaget1
14 april 2021

Sondringen mellem elforbrug til opvarmning/køling og til procesformål er ophævet for de fleste virksomheder, men der er stadig tilfælde, hvor elforbruget vil skulle fordeles, og hvor måling derfor kan være en fordel

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/elafgift-stadig-behov-for-bimaalere-enkelte-steder1
Viser 1 - 10 af 567
1 2 3 4 5 ...