• Avanceret søgning

Viser 1 - 9 af 354
1  2 3 4 5 ...
04 september 2019

Kun personer med en månedsløn på over 48.100 kr. skal betale topskat i 2020, hvor topskattesatsen på de 15 % fejrer 25-års jubilæum, medmindre regeringen ændrer satsen

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/i-2020-stiger-topskattegraensen-til-531-000-kr
04 september 2019

Ny dom bekræfter streng praksis om, at udgifter til medlemskab af foreninger, hvis møder i det væsentlige har et socialt sigte, ikke kan fratrækkes skattemæssigt

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/skat-selvstaendiges-kontingenter-til-loger-og-erhvervsklubber
04 september 2019

Medmindre der foreligger særlige omstændigheder, kan en momsangivelse ikke korrigeres mere end tre år tilbage i tid. Uanset om en korrektion medfører opkrævning eller tilbagebetaling, tillægges beløbet ikke renter.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/frister-for-genoptagelse-af-tidligere-momsangivelser
04 september 2019

Vi er trådt ind i indefrysningsperioden, og snart skal de første virksomheder opgøre deres feriepengeforpligtelse efter de nye regler.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/feriepenge-til-indefrysning-efter-ny-ferielov
04 september 2019

Er du ansat i en amerikansk ejet virksomhed, har du nok hørt om RSU’er - en form for aktieaflønning, desværre ikke altid omfattet af de lempelige regler for beskatning af den slags

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/beskatning-af-restricted-stock-units
21 august 2019

Når en virksomhed sælges, er det langt fra altid, at det sker mod kontant betaling. Ofte betales købesummen helt eller delvist med aktier i den købende virksomhed, og det giver nogle skattemæssige udfordringer.

/da-dk/faglig-info/depechen-artikler-2019/virksomhedssalg-skat-naar-der-betales-med-aktier
21 august 2019

Mange unge synes, at det med skat er svært, men det er det faktisk ikke. Nøglen til at undgå skattebøvl består i at få sig et skattekort, som er baseret på de rigtige tal.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/skatteguide-for-studerende
21 august 2019

De nye og forenklede regler for trekantshandel er allerede trådt i kraft, mens reglerne for kædehandel først ændres med virkning fra nytår. Mange virksomheder har brug for at se nærmere på deres momsmæssige setup.

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/nye-momsregler-i-forhold-til-trekantshandel-og-kaedehandel
21 august 2019

Mange mindre og mellemstore virksomheder benytter sig af muligheden for – af konkurrencemæssige årsager – ikke at oplyse deres nettoomsætning og visse andre hovedtal i deres årsregnskab

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2019/sammendragning-af-poster-i-resultatopgoerelsen
Viser 1 - 10 af 354
1 2 3 4 5 ...