• Avanceret søgning

Viser 1 - 9 af 32
1  2 3 4
12 marts 2018

Den nye ferielov vil træde i kraft pr. 1. september 2020. Ændringen vil dog allerede fra 1. januar 2019 få betydning for optjeningen af ferie.

/da-dk/faglig-info/revision-og-regnskab-publikationer/ny-ferielov-pa-vej
03 oktober 2017

Der har i de seneste år været meget fokus på håndtering af kontanter, her præciserer vi reglerne.

/da-dk/faglig-info/revision-og-regnskab-publikationer/handtering-af-kontanter
26 september 2017

Med indførsel af registeret over de reelle ejere findes der nu hele 3 former for ejerregistreringer for alle former for selskaber.

/da-dk/faglig-info/revision-og-regnskab-publikationer/reelle-ejere
24 august 2017

Skolers økonomi er kompleks og påvirkes af mange eksterne faktorer og politiske tiltag. Det kan give store styringsmæssige udfordringer for skolens ledelse og der vil derfor være behov for et godt beslutningsgrundlag, som kan afspejle konsekvenser af ønskede tiltag og mulige beslutninger. 

/da-dk/faglig-info/uddannelse/budgetlaegning-for-skoler-2018
20 juni 2017

Et notat, der beskriver en lang række af de væsentligste ændringer i den ”nye” årsregnskabslov

/da-dk/faglig-info/revision-og-regnskab-publikationer/arsregnskabsloven
13 juni 2017

Med vedtagelsen af selskabsloven i 2009 blev der indført en ny bestemmelse, der giver mulighed for, i forbindelse med et stiftelse af et selskab eller senere kapitalforhøjelser, kun delvist at indbetale den kapital, der registreres som selskabskapital. 

/da-dk/faglig-info/revision-og-regnskab-publikationer/selskabskapital-delvis-indbetaling
12 juni 2017

Siden 2006 har selskaber, der er omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse B, haft mulighed for at fravælge revision af årsregnskab. Dog skal der fortsat udarbejdes og indsendes et årsregnskab til Erhvervsstyrelsen efter reglerne i årsregnskabsloven.

/da-dk/faglig-info/revision-og-regnskab-publikationer/fravalg-af-revision
Viser 1 - 10 af 32
1 2 3 4