• Avanceret søgning

Viser 1 - 9 af 53
1  2 3 4 5 ...
07 marts 2018

Private pensionsopsparere er ikke tvunget til kun at investere deres pensionsopsparing i børsnoterede aktier. De har under visse betingelser også mulighed for at købe unoterede aktier for deres pensionsmidler. Dette er især interessant for direktører og ledende medarbejdere, som tilbydes mindre...

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/kob-af-unoterede-aktier-for-pensionsmidler
28 februar 2018

I 2018 skal selskaber betale acontoskat henholdsvis den 20/3 og den 20/11. De færreste vil indbetale frivilligt i marts

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/acontoskat-for-selskaber-i-2018
21 februar 2018

Når en minkfarm skal handles opstår der en række spørgsmål, fx hvad minkfarmen er værd og hvordan køberen skal betale købesummen.  

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/skat-ved-handel-med-minkfarme
21 februar 2018

Skattelovgivningen indeholder mange regler, der har betydning for dyrlæger. Nedenfor giver vi en kort omtale af forskellige problemstillinger i forbindelse med handel med dyrlægevirksomheder, hvor skattemæssige overvejelser ofte er i centrum eller bør være det.  

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/skat-ved-handel-med-dyrlægevirksomheder
21 februar 2018

Åbent Hus-arrangementer er nok den mest udbredte metode, når en virksomhed ønsker at gøre reklame for sig selv. Den skattemæssige behandling af udgifterne afhænger i første række af anledningen til arrangementet. Dernæst af indholdet af dette.

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/firmareceptioner
16 februar 2018

Virksomheder, der køber kunst, kan normalt ikke fratrække udgifterne hertil i deres skatteregnskab. Det skyldes, at værdien af et kunstværk normalt ikke forringes. Der findes imidlertid en undtagelse. For at støtte kunstnere findes der i skattereglerne et helt særligt regelsæt, som under visse...

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/kunst-med-skattefordele
16 februar 2018

Det er dyrt at starte egen virksomhed. Alle, der drømmer om at få sin egen virksomhed, prøver derfor efter bedste evne at spare op. En god startkapital øger nemlig chancerne for succes.

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/etableringskonto-og-ivaerksaetteropsparing
16 februar 2018

Her beskriver vi de beskatningsregler, der gælder for personer og selskaber. Vi gennemgår dernæst fordele og ulemper ved at omdanne virksomheden til et selskab. Endelig beskriver vi mulighederne for at omdanne på en hensigtsmæssig måde.

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/personlig-virksomhed-eller-selskab
18 januar 2018

Læs hvilke afgifter de danske arbejdsgivere skal forholde sig til i denne publikation.

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/dansk-social-sikring
Viser 1 - 10 af 53
1 2 3 4 5 ...