• Avanceret søgning

Viser 1 - 9 af 54
1  2 3 4 5 ...
11 juni 2018

Momskompensation er en mulighed for bl.a. museer, golfklubber, idrætsforeninger og andre almennyttige foreninger og fonde til at få godtgjort en del af deres momsudgifter

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/momskompensation
30 maj 2018

Rejsebureauer og rejsearrangører er momspligtige, men kun af deres salg af pakkerejser. Bureauerne skal endvidere afregne momsen efter helt særlige regler. Der gælder derfor specielle regler for fakturering, ligesom der stilles bestemte krav til bogføringen.

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/rejsebureauer-og-moms
25 maj 2018

Handel over internettet er efterhånden dagligdag for de fleste. Vi sammenligner priser og køber varer eller ydelser hos den leverandør, som kan give den bedste pris. Når vi handler som privatpersoner har det, i store træk, ingen betydning, om leverandøren er etableret i Danmark eller et andet EU...

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/nethandel
07 marts 2018

Private pensionsopsparere er ikke tvunget til kun at investere deres pensionsopsparing i børsnoterede aktier. De har under visse betingelser også mulighed for at købe unoterede aktier for deres pensionsmidler. Dette er især interessant for direktører og ledende medarbejdere, som tilbydes mindre...

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/kob-af-unoterede-aktier-for-pensionsmidler
28 februar 2018

I 2018 skal selskaber betale acontoskat henholdsvis den 20/3 og den 20/11. De færreste vil indbetale frivilligt i marts

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/acontoskat-for-selskaber-i-2018
21 februar 2018

Når en minkfarm skal handles opstår der en række spørgsmål, fx hvad minkfarmen er værd og hvordan køberen skal betale købesummen.  

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/skat-ved-handel-med-minkfarme
21 februar 2018

Skattelovgivningen indeholder mange regler, der har betydning for dyrlæger. Nedenfor giver vi en kort omtale af forskellige problemstillinger i forbindelse med handel med dyrlægevirksomheder, hvor skattemæssige overvejelser ofte er i centrum eller bør være det.  

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/handel-med-dyrlægevirksomheder
21 februar 2018

Åbent Hus-arrangementer er nok den mest udbredte metode, når en virksomhed ønsker at gøre reklame for sig selv. Den skattemæssige behandling af udgifterne afhænger i første række af anledningen til arrangementet. Dernæst af indholdet af dette.

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/firmareceptioner
16 februar 2018

Virksomheder, der køber kunst, kan normalt ikke fratrække udgifterne hertil i deres skatteregnskab. Det skyldes, at værdien af et kunstværk normalt ikke forringes. Der findes imidlertid en undtagelse. For at støtte kunstnere findes der i skattereglerne et helt særligt regelsæt, som under visse...

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/kunst-med-skattefordele
Viser 1 - 10 af 54
1 2 3 4 5 ...