• Avanceret søgning

Viser 1 - 9 af 55
1  2 3 4 5 ...
15 januar 2019

Handel over internettet er efterhånden dagligdag for de fleste. Vi sammenligner priser og køber varer eller ydelser hos den leverandør, som kan give den bedste pris. Når vi handler som privatpersoner har det, i store træk, ingen betydning, om leverandøren er etableret i Danmark eller et andet EU...

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/nethandel
15 januar 2019

Diæter er penge, der udbetales til dækning af udgifter til kost, logi og småfornødenheder i forbindelse med rejser for en arbejdsgiver. Diæter kan udbetales skattefrit, når visse betingelser er opfyldt. 

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/skattefrie-diaeter
15 januar 2019

Hvor skal der betales skat? Det er et af de allerførste spørgsmål, der stilles, når arbejde i udlandet kommer på tale. Ikke noget enkelt spørgsmål at besvare. Det afhænger nemlig af mange forhold. Her prøver vi at give et overblik over reglerne. 

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/udstationering
15 januar 2019

At bo i Sverige og arbejde i Danmark - eller omvendt - rejser ofte spørgsmål om, hvor der skal betales skat og arbejdsgiverafgifter mv. Her giver vi en oversigt over hovedreglerne.

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/skat-for-oresundspendlere
14 januar 2019

Virksomheder med eksportomsætning har mulighed for at blive omfattet af en særlig eksportmomsordning, der kan forbedre virksomhedens likviditet og give besparelser på kontoen for finansieringsudgifter.

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/eksportmomsordningen
14 januar 2019

I det daglige er der næppe mange, som tænker over, at der er forskel på, hvordan skatten opgøres og beregnes afhængig af, om vi er gifte eller ikke. Selvom vi som personer anses som selvstændigt skattepligtige, og hver især beskattes af vores indkomst og formue, er der nemlig særregler for gifte...

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/skat-ved-skilsmisse
14 januar 2019

Hvert år omkring studiestart er der mangel på boliger til unge studerende. Her beskrives hvilke skattemæssige regler, der gælder, når forældre køber en lejlighed. 

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/skat-og-foraeldrelejligheder
14 januar 2019

Private pensionsopsparere er ikke tvunget til kun at investere deres pensionsopsparing i børsnoterede aktier. De har under visse betingelser også mulighed for at købe unoterede aktier for deres pensionsmidler. Dette er især interessant for direktører og ledende medarbejdere, som tilbydes mindre...

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/kob-af-unoterede-aktier-for-pensionsmidler
14 januar 2019

Momskompensation er en mulighed for bl.a. museer, golfklubber, idrætsforeninger og andre almennyttige foreninger og fonde til at få godtgjort en del af deres momsudgifter

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/momskompensation
Viser 1 - 10 af 55
1 2 3 4 5 ...