• Avanceret søgning

Viser 1 - 9 af 55
1  2 3 4 5 ...
28 september 2018

Reglerne om international sambeskatning medfører, at danske selskaber kan vælge at medregne resultatet af udenlandske koncernselskaber, faste driftssteder og faste ejendomme opgjort efter danske skatteregler i den danske sambeskatningsindkomst.

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/international-sambeskatning
26 september 2018

Danske selskaber, som indgår i en koncernforbindelse med andre danske selskaber, bliver omfattet af de obligatoriske regler om national samskatning.

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/sambeskatning
24 august 2018

De særlige regler for refusion af CO2-og energiafgifter gælder for væksthuse med et overdækket areal på mindst 200 m2, hvorfra der ikke foregår detailsalg.

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/refusion-af-co2-og-energiafgifter-for-vaeksthusgartnerier
11 juni 2018

Momskompensation er en mulighed for bl.a. museer, golfklubber, idrætsforeninger og andre almennyttige foreninger og fonde til at få godtgjort en del af deres momsudgifter

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/momskompensation
30 maj 2018

Rejsebureauer og rejsearrangører er momspligtige, men kun af deres salg af pakkerejser. Bureauerne skal endvidere afregne momsen efter helt særlige regler. Der gælder derfor specielle regler for fakturering, ligesom der stilles bestemte krav til bogføringen.

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/rejsebureauer-og-moms
25 maj 2018

Handel over internettet er efterhånden dagligdag for de fleste. Vi sammenligner priser og køber varer eller ydelser hos den leverandør, som kan give den bedste pris. Når vi handler som privatpersoner har det, i store træk, ingen betydning, om leverandøren er etableret i Danmark eller et andet EU...

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/nethandel
07 marts 2018

Private pensionsopsparere er ikke tvunget til kun at investere deres pensionsopsparing i børsnoterede aktier. De har under visse betingelser også mulighed for at købe unoterede aktier for deres pensionsmidler. Dette er især interessant for direktører og ledende medarbejdere, som tilbydes mindre...

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/kob-af-unoterede-aktier-for-pensionsmidler
28 februar 2018

I 2018 skal selskaber betale acontoskat henholdsvis den 20/3 og den 20/11. De færreste vil indbetale frivilligt i marts

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/acontoskat-for-selskaber-i-2018
21 februar 2018

Når en minkfarm skal handles opstår der en række spørgsmål, fx hvad minkfarmen er værd og hvordan køberen skal betale købesummen.  

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/skat-ved-handel-med-minkfarme
Viser 1 - 10 af 55
1 2 3 4 5 ...