• Avanceret søgning

Viser 1 - 9 af 15
1  2
19 november 2020

2020 har på alle måder været et meget anderledes år, men de 12 måneder er snart gået, og vi skal så småt i gang med årsregnskabet for corona-året.Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har netop udsendt opdateringer til årsrapport og revisionprotokollat med tilhørende vejledninger.Af disse...

/da-dk/faglig-info/brancher/aarsregnskab-2020-for-frie-skoler-det-skal-du-vide
16 juni 2020

Væsentlige stramninger af den hidtidige praksis ved overdragelse af ejendomme og nye højere ejendomsvurderinger kan gøre det relevant at overveje et hurtigt generationsskifte.

/da-dk/faglig-info/brancher/landbrug-og-fiskeri/maske-slut-med-familierabat-ved-overdragelse-af-landbrugsejendom
23 april 2020

Vi befinder os i en tid, der kræver, at vi er omstillingsparate og i stand til at tackle store forandringer. Corona-krisen har kastet os ind i en ny virkelighed, og det er nu, du har mulighed for at revurdere, hvordan din virksomhed drives bedst muligt.

/da-dk/faglig-info/brancher/handvaerkere/saet-krisen-pa-pause-og-giv-virksomhedens-strategi-et-eftersyn
06 december 2019

Hos BDO har vi bred erfaring med at rådgive læger i forbindelse med alle økonomiske aspekter af deres karriere og dagligdag. Det gælder også for praksiskøb.

/da-dk/brancher/sundhed/derfor-er-et-vikariat-et-godt-forste-skridt-for-laeger-pa-vejen-til-praksiskob
06 november 2019

I 2018 vedtog Folketinget en ny ferielov. Den nye ferielov indfører begrebet ”samtidighedsferie”, ændrer ferieåret og samtidig indføres en overgangsordning, som vil gælde i en lang årrække. Der er tale om væsentlige ændringer, som over en lang årrække kan få indflydelse på den enkelte...

/da-dk/faglig-info/brancher/boligselskaber/ny-ferielov-i-2020
06 november 2019

Denne artikel er et sammentræk af relevante emner inden for regnskab og revision, som er udsendt via nyhedsbreve fra BL (Boligselskabernes Landsforening) og LBF (Landsbyggefonden) i perioden 1. januar 2018 – 31. juli 2019. Hvert punkt er kommenteret af BDO. Herudover afsluttes artiklen med...

/da-dk/faglig-info/brancher/boligselskaber/nyheder-fra-landsbyggefonden-boligselskabernes-landsforening-2018-2019
06 november 2019

Debatten og forståelsen for risiko og forsøg på risikostyring kan spores langt tilbage i historien.

/da-dk/faglig-info/brancher/boligselskaber/risikostyring
06 november 2019

Det danske Datatilsyn har offentliggjort deres tilsynsplan for andet halvår af 2019. Det er derfor tid til at få styr på, om du og din virksomhed er klar til et besøg.

/da-dk/faglig-info/brancher/boligselskaber/datatilsynet-er-klar-med-ny-tilsynsplan
06 november 2019

Ligesom Romerriget for et par tusinde år siden havde brolagte veje spredt ud over Europa, så vigtige informationer kunne føres tilbage til Rom, magtens centrum, sådan er der også mange analogier til nutidens informationssamfund.

/da-dk/faglig-info/brancher/boligselskaber/alle-veje-forer-til-rom
Viser 1 - 10 af 15
1 2