• Avanceret søgning

Viser 1 - 9 af 47
1  2 3 4 5 ...
04 marts 2019

Skole- og dagtilbudsledere bliver i disse år mødt af stigende krav om økonomiforståelse og sikker økonomisk styring. Varetagelsen af et budgetansvar er en afgørende del af ledelsesopgaven.

/da-dk/faglig-info/advisory-publikationer/consulting/sikker-budgetstyring-pa-skoler-og-i-dagtilbud
02 januar 2019

Den kommunale dagpleje skaber nærvær, læring og trivsel i vores børns liv.

/da-dk/faglig-info/advisory-publikationer/consulting/fremtidssikring-af-dagplejen
15 november 2018

I BDO møder vi flere dagtilbudsledere og daglige pædagogiske ledere, der ønsker mere tid til fokuseret pædagogisk ledelse og udvikling i en travl hverdag med praktiske og administrative opgaver, møder, småforstyrrelser mv. 

/da-dk/faglig-info/advisory-publikationer/consulting/skab-mere-tid-til-paedagogisk-ledelse-i-dagtilbud
10 september 2018

Der er stor bevågenhed på kommunernes normering og faggruppesammensætning på dagtilbudsområdet. Det giver god mening, da både antallet af børn pr. voksen og medarbejderes faglighed har betydning for børnenes udvikling og læring. Et centralt perspektiv er dog også, hvordan man på den enkelte...

/da-dk/faglig-info/advisory-publikationer/consulting/far-i-mest-muligt-ud-af-ressourcerne-pa-dagtilbudsomradet
21 august 2018

Dagtilbudsområdet er i rivende udvikling. Kommunerne planlægger at bruge mere end 21 mia. kr. på dagtilbud i 2018, og det er afgørende, at ressourcerne anvendes, så der skabes mest mulig læring, trivsel og udvikling for børnene.

/da-dk/faglig-info/advisory-publikationer/consulting/har-i-brug-for-en-ny-tildelingsmodel-paa-dagtilbudsomradet
29 maj 2018

Folketinget vedtog den 24. maj 2018 nye regler om førtidspension, som præciserer, at kommunerne kan give borgere førtidspension, uden at borgerne først har været i et ressourceforløb. Loven gør det klart, at det er en forudsætning for at iværksætte ressourceforløb, at kommunerne kan pege på...

/da-dk/faglig-info/advisory-publikationer/consulting/praecisering-af-reglerne-om-foertidspension
25 januar 2018

Et nyt år rummer altid nye muligheder. Men også udfordringer. 2017 var første år med SKATs nye praksis, som betød, at skolerne fik en meget lavere momsfradragsprocent end hidtil

/da-dk/faglig-info/uddannelse/produktionsskoler-og-moms-2018
16 oktober 2017

I 2017 er kommunernes praksis kendetegnet ved en stigende tilgang til ressourceforløb, fleksjobordning og førtidspension. Der er så store forskelle i tilgangen fra kommune til kommune, at det ikke kan forklares alene ved forskelle i rammevilkårene. Det handler også om forskellig fortolkning af...

/da-dk/faglig-info/advisory-publikationer/consulting/hvordan-er-foertidspensionsreformen-implementeret-i-din-kommune
Viser 1 - 10 af 47
1 2 3 4 5