• Avanceret søgning

Viser 1 - 9 af 52
1  2 3 4 5 ...
14 januar 2020

Den 10. januar 2020 er hvidvaskningsloven blevet skærpet yderligere. Den seneste skærpelse pålægger virksomheder, fonde og selvejende institutioner, herunder også frie skoler, en årlig undersøgelsespligt.

/da-dk/faglig-info/uddannelse/nyt-krav-om-aarlig-kontrol-reelle-ejere-i-frie-skoler-skal-registreres
18 december 2019

Ifølge Undervisningsministeriets Regnskabsportal er der 206 efterskoler, som har indrapporteret økonomiske data for regnskabsåret 2018 mod 210 efterskoler i 2017 og 215 efterskoler i 2016. Der er ganske vist nye efterskoleinitiativer i gang, men vi ser fortsat ikke skoleetableringer i samme...

/da-dk/faglig-info/uddannelse/efterskolernes-temperaturmaaling-2018
07 november 2019

Efter flere år med effektiviseringer og besparelser oplever mange kommuner, at økonomien er under pres, og at den løbende drift er i ubalance.Vil I sikre et budget i balance? BDO er de friske øjne, der hjælper jer med at finde områder, hvor I kan reducere omkostningsniveauet. Vores...

/da-dk/faglig-info/advisory-publikationer/offentligsektor/nyt-tilbud-til-kommuner-raderumsanalyser-sikrer-et-budget-i-balance
30 oktober 2019

Depechen er vores nyhedsbrev med seneste nyt indenfor skat, moms og regnskab

/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-2019/depechen-nr-22-2019
28 oktober 2019

I BDO arbejder vi tæt sammen med kommunerne for at fremtidssikre skoleområdets økonomi uden at skulle gå på kompromis med hverken fagligheden, kvaliteten i undervisningen eller folkeskoleloven og arbejdstidsaftaler. Vi hjælper med at skabe overblik over skoleområdets økonomi, styringsmuligheder...

/da-dk/faglig-info/advisory-publikationer/offentligsektor/fremtidssikring-af-det-kommunale-skoleomrades-okonomi
04 marts 2019

Skole- og dagtilbudsledere bliver i disse år mødt af stigende krav om økonomiforståelse og sikker økonomisk styring. Varetagelsen af et budgetansvar er en afgørende del af ledelsesopgaven.

/da-dk/faglig-info/advisory-publikationer/consulting/sikker-budgetstyring-pa-skoler-og-i-dagtilbud
02 januar 2019

Den kommunale dagpleje skaber nærvær, læring og trivsel i vores børns liv.

/da-dk/faglig-info/advisory-publikationer/consulting/fremtidssikring-af-dagplejen
15 november 2018

I BDO møder vi flere dagtilbudsledere og daglige pædagogiske ledere, der ønsker mere tid til fokuseret pædagogisk ledelse og udvikling i en travl hverdag med praktiske og administrative opgaver, møder, småforstyrrelser mv. 

/da-dk/faglig-info/advisory-publikationer/consulting/skab-mere-tid-til-paedagogisk-ledelse-i-dagtilbud
10 september 2018

Der er stor bevågenhed på kommunernes normering og faggruppesammensætning på dagtilbudsområdet. Det giver god mening, da både antallet af børn pr. voksen og medarbejderes faglighed har betydning for børnenes udvikling og læring. Et centralt perspektiv er dog også, hvordan man på den enkelte...

/da-dk/faglig-info/advisory-publikationer/consulting/far-i-mest-muligt-ud-af-ressourcerne-pa-dagtilbudsomradet
Viser 1 - 10 af 52
1 2 3 4 5 ...