• Avanceret søgning

Viser 1 - 9 af 172
1  2 3 4 5 ...
15 april 2021

Covid-19 har for alvor ramt det danske erhvervsliv, og mange erhvervsdrivende oplever manglende indtjening og tab af omsætning som følge af midlertidige lukninger og restriktioner. Selvom mange virksomheder klarer sig gennem krisen, så er størstedelen af de danske virksomheder fortsat påvirket af...

/da-dk/faglig-info/likviditetsstyring-i-krisetid
25 marts 2021

Grøn omstilling er en megatrend, som flere og flere virksomheder bliver bevidste om nødvendigheden i at tappe ind i. Men hvordan kan man omstille sin forretning, så den både skaber resultater på bundlinjen og positive forandringer for det omgivende samfund, klimaet og miljøet? Spørgsmål som disse...

/da-dk/faglig-info/advisory/consulting/groen-omstilling-og-baeredygtig-forretningsudvikling
24 marts 2021

Det nu blevet muligt at bestille de sidste to ugers indefrosne feriepenge. Når du har bestilt udbetalingen, vil pengene lande på din konto, inden der er gået ti hverdage.

/da-dk/faglig-info/udbetaling-af-indefrosne-feriepenge
23 marts 2021

Den 5. marts 2021 trådte en ny bekendtgørelse om museer mv. i kraft, og denne erstatter således den tidligere bekendtgørelse fra 2013. De væsentligste ændringer i den såkaldte museumsbekendtgørelse omfatter blandt andet nye krav til indberetning af budget- og regnskabsoplysninger til Slots- og...

/da-dk/faglig-info/brancher/oplevelse/nye-regler-for-statsanerkendte-museers-indberetning-af-regnskabsoplysninger
23 marts 2021

Corona-nedlukningerne har påvirket de mange ansatte hos landets virksomheder, som i større eller mindre grad har været tvunget til at flytte deres arbejde og kontor hjem i privaten.

/da-dk/skattefrie-gavekort
22 marts 2021

Erhvervsstyrelsen har åbnet for, at virksomheder kan søge om lønkompensation for hjemsendte medarbejdere i perioden 9. december 2020 til 12. april 2021.

/da-dk/covid-19/lonkompensation-kan-nu-soges-frem-til-12-april-2021
17 marts 2021

Der er nu åbnet for, at små- og mellemstore virksomheder kan søge om et rentefrit momslån. Denne gang er der tale om, at virksomhederne kan låne et beløb svarende til den samlede moms, som havde indberetningsfrist 1. marts 2021.

/da-dk/faglig-info/covid-19/der-er-abnet-for-ansogning-om-rentefrie-momslan
12 marts 2021

Ingen kender omfanget af de skattefradrag, som vi danskere hvert år snyder os selv for. I BDO har vi en oplevelse af, at det antalsmæssigt er rigtig mange, men at det beløbsmæssigt er relativt beskedent for den enkelte.

/da-dk/de-fem-mest-oversete-skattefradrag
Viser 1 - 10 af 172
1 2 3 4 5 ...