• Avanceret søgning

Viser 1 - 9 af 76
1  2 3 4 5 ...
13 september 2019

Du tænker måske, at der er længe til, men allerede nu har den nye ferielov indflydelse på din optjening af ferie. Derfor kan det være en god ide allerede nu at danne sig et overblik over, hvordan overgangs-perioden mellem den nuværende ferielov og den nye ferielov kom-mer til at påvirke dine...

/da-dk/faglig-info/bdo-generelt/artikler/den-nye-ferielov-i-hovedtraek
04 september 2019

Skattestyrelsen har ved et forsøg på anvendelse af EU-retten og national ret skabt større forvirring om, hvorvidt der er tale om salg af en byggegrund eller en gammel bygning, når en ejendom sælges med det formål at skulle rives helt eller delvist ned. Betegnelsen af ejendommen er altafgørende...

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/bygning-eller-byggegrund
28 august 2019

Den danske folkeskole har en ambition om at sikre, at alle elever – uanset behov – bliver en del af både det faglige og det sociale fællesskab. Dét stiller store krav til kommunerne om at skabe gode vilkår for specialundervisningen, så manglende ressourcer ikke ødelægger børn og unges faglighed...

/da-dk/faglig-info/advisory-publikationer/offentligsektor/har-vi-styr-pa-specialundervisningen
19 august 2019

BDO oplever en stigende kommunal interesse for at få kortlagt, vurderet og styrket det specialiserede børneområde, da dette kan reducere risikoen for lange og dyre sagsforløb, som i værste fald kan strække sig ind i voksenlivet.

/da-dk/faglig-info/advisory-publikationer/offentligsektor/bdo-hjaelper-kommuner-inden-for-det-specialiserede-borneomrade
06 august 2019

Masser af udfordringer og nye muligheder ligger i vente for danske håndværkere mellem nu og 2025. Her er vores bud på, hvad for nogle trends, der vil definere de kommende år – og hvordan håndværkervirksomheder kan forberede sig på forandringerne.  

/da-dk/faglig-info/brancher/handvaerkere/sadan-bliver-du-klar-til-danmarks-handvaerkerbranche-anno-2025
04 juli 2019

Skattestyrelsen har via et nyt bindende svar fra Skatterådet taget stilling til momsfradragsretten ved etablering og markedsføring af udstillinger.Kodeordet for adgangen til momsfradragsret har gennem mange år heddet og hedder stadig reklame og sponsorater. Såfremt aftalerne indeholder de rette...

/da-dk/skat-og-moms/momsfradragsret-for-museer-og-attraktioner-med-momsfri-entre
14 juni 2019

I maj i år præsenterede den tyske regering et lovforslag om at give skattemæssig støtte til forskning og udvikling. Målet med den såkaldte forskningsstøtte (Forschungszulage) er at realisere den skattemæssige støtte til forskning og udvikling, som det tyske erhvervsliv i lang tid har krævet...

/da-dk/faglig-info/samarbejde-pa-tvaers-af-graenser/tyskland-vil-stoette-forskning-og-udvikling-skattemaessigt
08 maj 2019

4 skarpe IT-løsninger og økonomimodeller til den offentlige sektorI BDO er vores indsigt i offentlige rammevilkår og styringsformer stor. Gennem en lang årrække har vi oparbejdet betydelig erfaring og stærke kompetencer, når det gælder analyse, udvikling af løsninger og implementering i det...

/da-dk/skarpelosninger
25 april 2019

Snart lukkes leddet for ændring af skatteansættelsen for 2015, men selvom reglen i princippet er den samme for både borgere og skattemyndigheder, så er det i praksis mest borgerne, den rammer. SKAT har en kattelem, som de ofte bruger.

/da-dk/skat-og-moms/1-maj-er-en-vigtig-skattedato
Viser 1 - 10 af 76
1 2 3 4 5 ...