Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.
  • Avanceret søgning

Viser 1 - 9 af 124
1  2 3 4 5 ...
07 juli 2020

Den 1. juli 2020 trådte nye regler om obligatorisk indberetning af grænseoverskridende skatteordninger i kraft. Samtidig blev regelsættets oprindelige frister udskudt. Regelsættet skal medvirke til at minimere omfanget af aggressiv skatteplanlægning men omfatter også pligt til at indberette visse...

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/udskydelse-af-fristerne-for-registrering-og-indberetning-efter-dac6-for-revisorer-advokater-mfl
23 juni 2020

Folketinget har den 12. juni 2020 indgået en aftale om skærpet kontolindsats, der skal rette op på selvanmelderes forkerte håndtering af import af køretøjer. Samtidig udfases selvanmelderordningen for ekspert den 1. juli 2020. Men hvad betyder alt dette for din virksomhed?

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/skærpet-kontrol-ved-import-af-brugte-biler
19 juni 2020

Coronapandemien har medført begrænsninger i, hvor personer kan opholde sig og udføre deres arbejde. For øresundspendlere kan det have betydning for både skat og social sikring.

/da-dk/faglig-info/covid-19/skat-og-social-sikring-for-oeresundspendlere-mfl-under-coronapandemien
19 juni 2020

Coronapandemien har medført begrænsninger i, hvor personer kan opholde sig og udføre deres arbejde. Folketinget har derfor vedtaget midlertidige lempelser i skattelovgivningen for at afbøde en række utilsigtede konsekvenser for udlandsdanskere, udstationerede og personer på forskerskatteordningen.

/da-dk/faglig-info/covid-19/reglerne-om-fuld-skattepligt-og-skattefritagelse-lempes-som-foelge-af-covid-19
03 juni 2020

Virksomhedens kompensation afhænger af nedgangen i omsætningen i kompensationsperioden i forhold til referenceperioden. Dette gælder både for kompensation for faste omkostninger og kompensationsordningen for selvstændige.Virksomheden kan kun ansøge om kompensation for den fulde 3-måneders (9...

/da-dk/faglig-info/covid-19/taenk-jer-om-foer-der-soeges-kompensation-for-4-maaneder
02 juni 2020

Er en whistleblowerordning god eller dårlig for din virksomhed eller organisation? Det afhænger af, hvordan I formår at udnytte de mange muligheder – både internt og eksternt.  

/da-dk/faglig-info/advisory/forensic-assurance/saadan-udnytter-du-mulighederne-i-en-whistleblowerordning
27 maj 2020

Næste år bliver en ny lovgivning indført i Danmark, der vil gøre whistleblowerordninger lovpligtige for virksomheder og organisationer. For rigtig mange fører det til en række centrale spørgsmål og overvejelser.

/da-dk/faglig-info/advisory/forensic-assurance/skal-din-virksomhed-have-en-whistleblowerordning-faa-svar-pa-fem-centrale-spoergsmal
19 maj 2020

Danmark er et af de mest digitaliserede samfund i verden. Det medfører, at de offentlige myndigheder indsamler og behandler mange oplysninger om borgerne – herunder følsomme og fortrolige personoplysninger. Samtidig outsourcer myndighederne en betydelig andel af de statslige it-systemer til...

/da-dk/faglig-info/advisory-publikationer/forensic-assurance/myndighed-styrk-tilsynet-med-outsourcede-persondata
Viser 1 - 10 af 124
1 2 3 4 5 ...