• Avanceret søgning

Viser 1 - 9 af 197
1  2 3 4 5 ...
14 oktober 2021

Har I afklaret jeres skattemæssige konsekvenser?Markedet for elbiler er i fuld udvikling, og det samme er markedet for tilhørende serviceydelser, som for eksempel opladning.

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/elbilers-skatte-og-afgiftsmaessige-forhold
28 september 2021

”Aftalepartierne” blev jo enige om, at ”Arne-pensionen” skal være fuldt finansieret. Af aftaleteksten fremgår det blandt andet, at ”lagerbeskatning af ejendomsavancer” skal udgøre en del af finansieringen.

/da-dk/faglig-info/brancher/real-estate/de-nye-regler-om-lagerbeskatning-af-ejendomme
28 september 2021

Helt tilbage i november 2019 vedtog Folketinget lovforslag L27A, som medførte, at momslovens regelsæt om udtagning kommer til at omfatte investeringsgoder, hvilket bl.a. også vil sige fast ejendom.  På daværende tidspunkt var der ingen ikrafttrædelsestidspunkt for lovændringen, men ændringen er...

/da-dk/faglig-info/brancher/real-estate/moms-fast-ejendom
14 september 2021

De fleste kommuner råder over en forholdsvist stor mængde af data på specialundervisningsområdet. Data, der kan hjælpe med at holde overblik over både, hvor mange børn der visiteres ind i specialområdet, og hvilke typer af tilbud der hyppigst benyttes – og data, som samtidig sikrer, at der er...

/da-dk/faglig-info/advisory/offentligsektor/faar-i-nok-ud-af-jeres-data-paa-specialundervisningsomraadet
10 september 2021

Under corona har virksomheder haft mulighed for at optage rentefrie moms- og A-skattelån – og de skal snart tilbagebetales. De første momslån skulle oprindeligt tilbagebetales 1. november 2021, men der er nu indgået en politisk aftale, som justerer enkelte tilbagebetalingsfrister.

/da-dk/faglig-info/covid-19/tilbagebetaling-af-rentefrie-moms-og-a-skattelan
01 september 2021

BDO har samlet landets stærkeste og mest erfarne kompetencer inden for Energi og Forsyning. Gennem vores arbejde med andre forsyningsvirksomheder, myndigheder og brancheorganisationer, har vi indsigt i de udfordringer, som forsyningsselskaber mødes af.

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/staerke-og-erfarne-kompetencer-hos-energi-og-forsyning
27 august 2021

Hvis din virksomhed har indberettet indefrosne feriepenge, er det blevet tid til at tage stilling til, om du ønsker at beholde dem i virksomheden.

/da-dk/faglig-info/bdo-generelt/artikler/har-du-taget-stilling-til-de-indefrosne-feriepenge
16 juli 2021

Bilhandlere, leasingselskaber og køreskoler skal være særligt opmærksomme på den lovændring, som vedrører ændring af beregningen af moms ved salg af brugte leasingbiler, demobiler og køreskolebiler.

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/nye-regler-for-beregning-af-moms-ved-salg-af-brugte-leasingbiler,-demobiler-og-koreskolebiler
Viser 1 - 10 af 197
1 2 3 4 5 ...