Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.
  • Avanceret søgning

Viser 1 - 9 af 89
1  2 3 4 5 ...
16 januar 2020

På dagtilbudsområdet er der i dag særligt to emner, der bliver diskuteret: Normeringer og minimumsnormeringer. Diskussioner, der som oftest går på, hvordan man bør tale om og regne på forholdet mellem børn og voksne ude i institutionerne.Både antallet af børn pr. voksen og medarbejdernes...

/da-dk/faglig-info/advisory-publikationer/offentligsektor/normeringsanalyser-i-dagtilbud
10 januar 2020

Aktieløn er et samlet begreb for de situationer, hvor en medarbejder får mulighed for at erhverve aktier i det selskab, hvori den pågældende er ansat. Dette kan ske ved at medarbejderen erhverver aktier eller ved, at medarbejderen opnår en ret til at købe eller nytegne aktier på et senere...

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/skat-paa-aktieloen
19 december 2019

Ekstra indbetalinger til pension er som sædvanlig det mest interessante, hvis man i sidste øjeblik vil nedbringe sin skat for 2019, men der findes også andre ting, som kan være værd at overveje.

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/10-gode-skatteraad-inden-nytaar
11 december 2019

Folketinget har netop vedtaget en lovændring af momsloven, som har direkte konsekvenser for de rejsebureauer, der anvender koncernforbundne selskaber til levering af varer og ydelser.

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/aendring-af-momsloven-for-rejsebureauvirksomhed
28 november 2019

Fra d. 1/1 2020 lempes reglerne for, hvornår virksomheder skal momsregistreres, når de har varer liggende på et konsignationslager i et andet EU-land. Reglerne bliver ens i hele EU og danske virksomheder kan slippe for besværlige momsregistreringer i udlandet.

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/nye-regler-om-konsignationslagre
28 november 2019

Kædehandler har i en årrække rent momsmæssigt været meget komplicerede, det retter det netop vedtagne lovforslag (L 27 A) om bl.a. kædehandel op på. Fra den 1. januar 2020 gælder der således i hele EU harmoniserede og forsimplede regler for, hvor der anses at ske et EU-varesalg - i en kæde af...

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/kaedehandel
28 november 2019

Momslovens udtagningsregler er blevet radikalt ændret, og der gælder fra d. 1. januar 2020 nye regler om udtagning af varer, ydelser mv. Reglerne er blevet tilrettet som følge af ændringer i momssystemdirektivet og vil have stor indflydelse på mange virksomheders momsopgørelse.

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/udtagning
28 november 2019

Endnu et tiltag til bekæmpelse af momssvig i momsloven er blevet vedtaget i Folketinget, og der gælder fra d. 1. januar 2020 skærpede regler for anvendelse af 0-satsen ved salg af varer til andre EU-lande. Reglerne kræver derfor ekstra opmærksomhed fra virksomhederne i forhold til muligheden for...

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/momssvig
28 november 2019

Et nyt lovforslag (L27) er netop blevet vedtaget og ændringen i momsloven, medfører, at momslovens regelsæt om udtagning kommer til at omfatte investeringsgoder, hvilket bl.a. også vil sige fast ejendom. Ændringen indebærer, at der skal afregnes moms af markedsværdien på det tidspunkt, hvor et...

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/moms-fast-ejendom
Viser 1 - 10 af 89
1 2 3 4 5 ...