• Avanceret søgning

Viser 1 - 9 af 68
1  2 3 4 5 ...
25 april 2019

Snart lukkes leddet for ændring af skatteansættelsen for 2015, men selvom reglen i princippet er den samme for både borgere og skattemyndigheder, så er det i praksis mest borgerne, den rammer. SKAT har en kattelem, som de ofte bruger.

/da-dk/skat-og-moms/1-maj-er-en-vigtig-skattedato
11 april 2019

Små og mellemstore virksomheder (SMVer) i Danmark tilbydes nu en hjælpende hånd til at fremtidssikre virksomheden via op til 100.000 kroner i tilskud til digital omstilling. Der er tale om en først-til-mølle-ordning, og i BDO står vi klar til at hjælpe din virksomhed med at sikre et tilskud og få...

/da-dk/faglig-info/bdo-generelt/artikler/saadan-kan-vi-hjaelpe-dig-til-100000-kr-til-den-digitale-omstilling
09 april 2019

Fredag i sidste uge var en privatøkonomisk festdag for mange danskere. Det var nemlig dagen, hvor SKAT udbetalte overskydende skat for indkomståret 2018. Noget, der kom hele 3,4 mio. borgere til gode

/da-dk/skat-og-moms/stoerrelsen-af-overskydende-skat-er-faldende
03 april 2019

Flere ældre borgere. Stadig hurtigere udskrivelser fra sygehusene. Hastigere produktudvikling. Stigende krav til hurtig visitation og hjælpemiddelservice for at imødekomme rehabiliteringsbehovet. Kommunernes ressourcer og udgifter på hjælpemiddelområdet er under øget pres. Derfor kan kommunerne...

/da-dk/faglig-info/advisory-publikationer/consulting/realiser-potentialerne-pa-hjaelpemiddelomradet
28 marts 2019

Et stort flertal i Folketinget har nu vedtaget regeringens forslag om en skattefri seniorpræmie på 30.000 kr. til dem, der arbejder mindst 30 timer ugentligt i de første 12 måneder efter, at de når folkepensionsalderen

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/saa-er-reglerne-om-en-skattefri-seniorpraemie-vedtaget
27 marts 2019

Brexit kan betyde mange faldgruber for virksomheder i Danmark. Det gælder også i forhold til SAP og momsopsætningen i systemet. Der kan blandt andet opstå risiko for, at salg og køb af varer og ydelser bogføres forkert og går ud over compliance med gældende regler og love.Hvis de krævede...

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/det-betyder-brexit-for-dit-sap-system-og-din-momsopsaetning
25 marts 2019

EU's stats- og regeringschefer har sent torsdag aften godkendt en ny model for at udskyde Brexit.

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/brexit-mulighed-for-at-soege-momsrefusion-for-1-kvartal-2019
Viser 1 - 10 af 68
1 2 3 4 5 ...