Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.
  • Avanceret søgning

Viser 46 - 54 af 1109
... 6  7 8 9 10 ...
13 januar 2020

Tilbagesøgning af moms i andre EU-lande er betinget af, at virksomheden ikke har haft registreringspligtige aktiviteter i det pågældende land. Læs her, hvilke regler der gælder om tilbagesøgning af moms.

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/tilbagesøgning-af-moms
10 januar 2020

Bruttotrækordninger er en samlet betegnelse for de ordninger, hvor en lønmodtager accepterer en lønnedgang for i stedet at modtage et eller flere personalegoder fra sin arbejdsgiver. Der er altså tale om personalegoder, som reelt ikke koster arbejdsgiveren noget bortset fra lidt administration...

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/bruttotraekordninger
10 januar 2020

Selvom aktiviteterne i en idrætsforening er baseret på frivilligt arbejde, så er det de færreste foreninger, som ikke har lønansatte og som ikke udbetaler godtgørelser i større eller mindre omfang. Netop når det gælder godtgørelser, er skattereglerne indrettet ganske hensigtsmæssigt, idet disse...

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/skattefrie-godtgoerelser-i-idraetsforeninger
10 januar 2020

Når en lønmodtager kører i sin egen bil i arbejdsgiverens tjeneste, påfører han sig selv en udgift. Når arbejdsgiveren skal dække denne, er der kun én vej, hvis det skal være skattefrit. Det skal være med en fast kilometersats, og en række betingelser skal være opfyldt.

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/skattefrie-koerepenge
10 januar 2020

Telefoner og computere er helt almindelige arbejdsredskaber i alle virksomheder. Den teknologiske udvikling har imidlertid sammen med udbredelsen af hjemmearbejde medført, at medarbejderne ikke kun bruger disse arbejdsredskaber på jobbet, men også tager dem med hjem. I mange tilfælde betaler...

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/skat-pa-telefoner-computere
10 januar 2020

Aktieløn er et samlet begreb for de situationer, hvor en medarbejder får mulighed for at erhverve aktier i det selskab, hvori den pågældende er ansat. Dette kan ske ved at medarbejderen erhverver aktier eller ved, at medarbejderen opnår en ret til at købe eller nytegne aktier på et senere...

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/skat-paa-aktieloen
10 januar 2020

Rejser har alle dage været nøglen til at skaffe sig ny inspiration og ny viden. Rejser har også altid været et godt værktøj, når det handler om at udbygge de sociale relationer mellem en gruppe af medarbejdere, i en bestyrelse eller i et repræsentantskab. Derfor bruger mange virksomheder penge på...

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/skat-pa-studierejser-og-firmaudflugter
10 januar 2020

Biler på gule plader må som udgangspunkt kun anvendes til erhvervsmæssig kørsel. Med reglerne om dagsbeviser er det imidlertid muligt at frikøbe sådanne biler til privat anvendelse i begrænset omfang.

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/dagsbeviser-til-gulpladebiler
10 januar 2020

Reklame er sjældent den eneste modydelse for et sponsorbidrag. I de fleste tilfælde modtager sponsoren også billetter, adgang til VIP-arrangementer og rejser

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/sponsorater
Viser 51 - 60 af 1109
... 6 7 8 9 10 ...