Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.
  • Avanceret søgning

Viser 19 - 27 af 1109
1 2 3  4 5 ...
31 januar 2020

En indtægtsramme danner grundlaget for, hvor meget netvirksomhederne kan indkræve. Rammen er derfor en vital del af en netvirksomheds eksistensgrundlag, og hver enkel virksomhed er naturligvis utrolig opmærksom på den.

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/nodvendige-nyinvesteringer-for-elnetselskaber
31 januar 2020

Fra den 1. januar 2020 kan virksomheder fortsat få størstedelen af elafgiften tilbage, som de betaler for elektricitet, der er anvendt til opladning af batterier/komponenter til eldrevne køretøjer. I det følgende vil betingelserne herfor blive nærmere belyst.

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/mulighed-for-godtgorelse-af-elafgift-til-elbiler-bevares-i-2020-2021
31 januar 2020

SkatteomkostningerVed vandselskaber, som har haft omkostninger til tilbagebetaling af sambeskatningsbidrag i 2019, skal I indberette det som en ikke-påvirkelig omkostning i 2020. Omkostningen vil indgå i den økonomiske ramme for 2021 på samme måde, som de øvrige ikke-påvirkelige omkostninger.

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/indberetninger-til-vanddata-som-folge-af-vandskattesagen
31 januar 2020

I de senere år ses det i højere grad end tidligere, at fjernvarmevirksomhederne er påbegyndt at opkræve udtrædelsesgodtgørelse. Yderligere har retspraksis på området ændret sig ved nye afgørelser fra Ankenævnet på Energiområdet. Dette bevirker, at fjernvarmevirksomhederne skal være yderst...

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/fjernvarmevirksomheders-adgang-til-opkraevning-af-udtraedelsesgodtgorelse
28 januar 2020

Når en minkfarm skal handles opstår der en række spørgsmål, fx hvad minkfarmen er værd og hvordan køberen skal betale købesummen.  

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/skat-ved-handel-med-minkfarme
28 januar 2020

Skattelovgivningen indeholder mange regler, der har betydning for dyrlæger. Nedenfor giver vi en kort omtale af forskellige problemstillinger i forbindelse med handel med dyrlægevirksomheder, hvor skattemæssige overvejelser ofte er i centrum eller bør være det.  

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/skat-ved-handel-med-dyrlægevirksomheder
28 januar 2020

Her beskriver vi de beskatningsregler, der gælder for personer og selskaber. Vi gennemgår dernæst fordele og ulemper ved at omdanne virksomheden til et selskab. Endelig beskriver vi mulighederne for at omdanne på en hensigtsmæssig måde.

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/personlig-virksomhed-eller-selskab
28 januar 2020

Virksomheder, der køber kunst, kan normalt ikke fratrække udgifterne hertil i deres skatteregnskab. Det skyldes, at værdien af et kunstværk normalt ikke forringes.

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/kunst-med-skattefordele
28 januar 2020

Det er ikke usædvanligt, at forældre låner penge til deres børn. Eller at bedsteforældre yder lån til deres børnebørn. Nogle gange går pengestrømmen dog også den modsatte vej, så det er børnene, der låner penge til forældrene eller til bedsteforældrene.

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/familielaan-og-skat
Viser 21 - 30 af 1109
1 2 3 4 5 ...