• Avanceret søgning

Viser 10 - 18 af 981
1 2  3 4 5 ...
02 september 2019

Det er dyrt at starte egen virksomhed. Alle, der drømmer om at få sin egen virksomhed, prøver derfor efter bedste evne at spare op. En god startkapital øger nemlig chancerne for succes.

/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/etableringskonto-og-ivaerksaetteropsparing
30 august 2019

Mange industrivirksomheder mv. har i dag egen varmeproduktion. Vi oplever dog stigende interesse i industrien for at få fjernvarmen ind i produktionen – dette bl.a. motiveret af bortfald af rådighedsbeløbet i forhold til kraftvarmeproduktion, forsyningssikkerhed, ønsket om en grønnere profil mv.

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/er-fjernvarme-interessant-for-industrien
30 august 2019

Vi har i BDO stor erfaring med revision og rådgivning af forsyningsvirksomheder. I forbindelse med revision og rådgivning er vi ligeledes ofte med til at vurdere interne kontroller og forretningsgange. I forbindelse med indførelse af nye systemer og forretningsgange kan man ofte overse at få...

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/administrativt-eftersyn-energi-og-forsyning
29 august 2019

Læs de seneste nyheder fra BDO Energi og Forsyning.

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/nr-7-2019
29 august 2019

BDO’s branchegruppe for Energi og Forsyning har fornøjelsen af at byde velkommen til Mette Lund Hansen, som er vores nye afgiftsspecialist tilknyttet momsafdelingen.

/da-dk/brancher/energi-og-forsyning/branchegruppen-for-energi-og-forsyning-udvider-med-en-afgiftsekspert
29 august 2019

Mange læger går med ambitioner om at købe lægepraksis, og der er gode muligheder for at gøre drømmen til virkelighed. Men et succesfyldt køb kræver, at der er fokus på en række områder, som ligger et godt stykke fra lægegerningen. 

/da-dk/faglig-info/brancher/sundhed/fem-rad-der-kan-gore-koeb-af-laegepraksis-til-en-succes
28 august 2019

Den danske folkeskole har en ambition om at sikre, at alle elever – uanset behov – bliver en del af både det faglige og det sociale fællesskab. Dét stiller store krav til kommunerne om at skabe gode vilkår for specialundervisningen, så manglende ressourcer ikke ødelægger børn og unges faglighed...

/da-dk/faglig-info/advisory-publikationer/offentligsektor/har-vi-styr-pa-specialundervisningen
26 august 2019

Energistyrelsen har den 23. august udsendt et høringsudkast til en lov, som skal udmønte den politiske aftale af 22. november 2018 om mindre vandselskabers mulighed for at udtræde af den økonomiske regulering af vandsektoren samt skattepligt.

/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/vandselskabers-undtagelse-fra-okonomisk-regulering-og-skattepligt
21 august 2019

Den teknologiske udvikling inden for transportindustrien er i overdrive. Nye løsninger, der enten vil udkonkurrere eller fremtidssikre din virksomhed og forretningsmodeller, kommer hele tiden til. Spørgsmålet er, hvilke løsninger det bedst kan betale sig at investere i – og hvordan du bedst kan...

/da-dk/faglig-info/brancher/transport/transportindustrien-i-2025-fem-teknologier-der-kan-fremtidssikre-din-virksomhed
Viser 11 - 20 af 981
1 2 3 4 5 ...