Artikel:

Skal din virksomhed have en whistleblowerordning? Vi giver dig svar på fem centrale spørgsmål

27 maj 2020

Næste år bliver en ny lovgivning indført i Danmark, der vil gøre whistleblowerordninger lovpligtige for virksomheder og organisationer. For rigtig mange fører det til en række centrale spørgsmål og overvejelser.

Danske virksomheder og organisationer skal senest fra slutningen af 2021 være klar med en whistleblowerordning. Det står fast efter vedtagelsen af et EU-direktiv, der omhandler minimumsrettigheder og -muligheder for whistleblowere.

Der kan stilles mange spørgsmål til den nye ordning. Her giver vi dig svar på fem af de mest centrale.

 

Hvad siger reglerne?

Mens detaljerne for loven endnu ikke er kendt, så tyder alt på, at samtlige virksomheder med mere end 50 arbejdstagere skal have en whistleblowerordning. Det kommer til at gælde for alle industrier.

For offentlige organisationer gælder lidt andre regler. Fx skal en kommune have en whistleblowerordning, hvis den har mere end 50 medarbejdere eller mere end 10.000 borgere. Det betyder i praksis, at alle kommuner undtagen en håndfuld vil stå med et lovkrav om at indføre eller potentielt skulle opdatere deres ordning for at opnå compliance.

 

Hvad skal en whistleblowerordning kunne?

Ordningen skal give ansatte og eventuelt andre interessenter mulighed for, at de anonymt kan gøre opmærksom på potentielt problematiske situationer i og omkring virksomheden eller organisationen.

Med andre ord skal der være adgang til systemer, som garanterer fuld anonymitet og giver brugere mulighed for at beskrive den situation, de oplever. Desuden bør der være mulighed for at tilknytte relevant dokumentation. En whistleblowerordning sikrer armslængde mellem virksomheden og whistleblower. Den fungerer som et mellemlag, hvilket ofte er med til at øge trygheden, fordi der ikke nødvendigvis er direkte tråde og kanaler til dem, man indberetter til.

Systemet skal samtidig sikre korrekt opfølgning på og behandling af indberetninger om mulige problematiske eller decideret kriminelle handlinger.

 

Hvordan kan en whistleblowerordning bruges?

Virksomheder og organisationer kan som udgangspunkt bruge en whistleblowerordning til ovenstående. Den kan dog også blive brugt til mere end ’blot’ at give medarbejderne mulighed for at skabe opmærksomhed på problemer, inden de får en bred indvirkning på virksomheden.

En whistleblowerordning kan være et proaktivt værktøj til at generere merværdi – både internt og eksternt. Internt kan den blandt andet skabe tryghed blandt medarbejderne, og eksternt kan den fungere som et værdiskabende værktøj.

 

Hvad betyder ordningen for mig?

Implementering af en whistleblowerordning kan lede til ekstraarbejde – både i forhold til dokumentation og indkøb samt drift af ekstra IT-løsninger. Den gode nyhed er, at det overordnet set ikke behøver at betyde de store ændringer i din virksomhed eller organisation.

Hos BDO Danmark tilbyder vi en prismæssig fordelagtig og robust løsning, som dækker samtlige dele af en whistleblowerordning. Da det er op til virksomhederne selv at beslutte, om whistleblowerordningen skal administreres af virksomheden selv eller af en ekstern tredjepart, kan vi være den nemme, hurtige - og ikke mindst prisvenlige - måde at sikre en robust og sikker whistleblowerordning på.

BDOs whistleblowerordning er sikker, stabil og simpel at bruge - og leverer solid service langt ud i fremtiden. Vi kan desuden tage hånd om opfølgningsprocessen og sikre, at alle parter får det optimale resultat ud af en potentiel indberetning via systemerne.

 

Hvad er næste skridt?

Vores opfordring er at få fastsat en strategi for, hvordan og hvornår din organisation eller virksomhed vil implementere en whistleblowerordning - hvis I ikke allerede er gået i gang. Overvej samtidig, hvordan I bedst muligt kan udnytte en sådan ordning proaktivt. Kommer I i gang i god tid, kan det spare jer for problemer med for sen og hurtig implementering, der både kan give tekniske udfordringer og potentielt gøre det svært og dyrt at efterleve krav om compliance.

 

BDO Danmark og whistleblowerordninger

Vi kan levere alle de dele af en whistleblowerordning, som har fokus på brugbarhed og hurtig ibrugtagning. Samtidig har vi nogle af markedets mest fordelagtige priser - uden at gå på kompromis med hverken sikkerhed eller funktionalitet.

Via vores whistleblowerportal kan du blandt andet

  • sikre, at whistleblowerens anonymitet ikke kompromitteres.
  • give en dokumentionsplatform for whistlebloweren.
  • have en anonym dialog med whistlebloweren.
  • finde sikre, proaktive, positive løsninger på henvendelser.
  • sikre compliance med gældende love på området.


Kontakt os