• Global Risk Landscape 2021

  Få indsigt i virksomhedernes risiko-erfaringer fra pandemien, og hvordan virksomhedsledere verden over forbereder sig på fremtidige risici

  Download rapport
Rapport:

Global Risk Landscape 2021

13 juli 2021

Mikkel Jon Larssen, Partner, chef for Risk Assurance |
 • Hvordan er virksomheder verden over lykkedes med at tilpasse sig den forstyrrelse, som coronapandemien har ført med sig?
   
 • Hvordan vil de langsigtede principper for risikostyring ændrer sig som følge af det seneste års begivenheder og udfordringer?
   
 • Hvilke risici forventer globale virksomhedsledere vil præge de kommende år, og hvordan planlægger de at håndtere dem?


Dette er blot nogle af de spørgsmål, som du kan få besvaret i Global Risk Landscape-rapporten for 2021, som er udgivet af BDO Global.

Det har på alle ledder og kanter været et usædvanligt og utilregneligt år for erhvervslivet verden rundt. Den globale pandemi kastede markeder i uro. Bølge efter bølge af nye udfordringer ramte hurtigt efter hinanden. Pludselige og hidtil usete lockdowns, fjernarbejde og rejseforbud har defineret det seneste år.

Coronapandemien har både lokalt, nationalt og globalt styret dagsordenen og udfordret såvel virksomhedernes drift og økonomi som deres risikoberedskab. Næsten halvdelen af de globale virksomheder siger således, at coronapandemiens indvirkning var værre eller meget værre end forventet.

Den sjette udgave af Global Risk Landscape trækker på erfaringerne og indsigterne fra 500 globale, senior virksomhedsledere. Den afslører, hvilke karakteristika der præger dem, som har tilpasset sig bedst under pandemien.

Rapporten og undersøgelsen dækker en række spørgsmål og leverer en enorm mængde nyttige data samt brugbar viden om risikostyring.
 

Download Global Risk Landscape-rapporten

 

Din mulighed for at dykke ned i data bag undersøgelsen

Alle data, som ligger til grund for Global Risk Landscape-rapporten, har vi gjort tilgængelige for dig. Vores værktøj præsenterer nøgledata og giver dig mulighed for at udforske data selv i et overskueligt, visuelt format.
 

Dyk ned i data bag Global Risk Landscape-rapporten

 

BDO's globale netværk

BDO's globale netværk yder virksomhedsrådgivning over hele verden. På verdensplan beskæftiger BDO 91.000 mennesker fordelt på 1.658 kontorer i 167 lande.