Publikation:

Styringsmodeller på skole- og dagtilbudsområdet

01 april 2014

Skole- og dagtilbudsområdet er under forandring og oplever stadig stigende pres fra det politiske og administrative niveau i forhold til budgetoverholdelse og efterlevelse af minimumsnormeringer/minimumstimetal mv. (aktivitets og ressourcestyring). Det har langt de fleste kommuner relativt godt styr på, men er I også i stand til at dokumentere effekten af det, den enkelte institution eller skole leverer for budgettet?

I publikationen her får du input til arbejdet med en fremadrettet god styring og udvikling af skole- og dagtilbudsområdet.

Hent publikationen