Artikel:

Kommunal Ejendomsadministration

22 december 2016

De få kommuner, der har bibeholdt en decentral drift af kommunens ejendomme, er typisk tilfredse med både pris og kvalitet, man har alligevel planer om en centralisering. Cirka otte ud af 10 kommuner er tilfredse med pris og kvalitet på ejendomsområdet. Blandt kommuner med en forvalterstruktur ønsker man at bevæge sig mod en mere centraliseret ejendomsforvaltning for bedre pris og kvalitet.

Undersøgelsen bekræfter BDO's erfaringer fra arbejdet i kommunerne: Har man først taget fat på optimering gennem organisering, bliver mulighederne endnu tydeligere.

Faktaboks

 • En ændret organisering, baseret på facilities management, vil kunne udløse både økonomiske, styringsmæssige og kvalitetsmæssige gevinster til gavn for kommunernes primære aktiviteter. Det kan hjælpe kommunerne med at opfylde deres formål – og give mere tilfredse borgere og medarbejdere. Kilde: Østergaard, P.H. Mere for pengene – ved strategisk nytænkning af den kommunale ejendomsdrift. Dansk Facilities Management Netværk og Boligfonden Kuben, 2007.
   
 • Regeringen og KL blev i ”Aftale om kommunernes økonomi 2015” enige om at arbejde videre med at udbrede bedste praksis på det kommunale ejendomsadministrationsområde.
   
 • BDO og DFM’s undersøgelse Kommunal ejendomsadministration: Optimering og organisering – aktuel status og tendenser i 63 af Danmarks kommuner viser, at 51 % af de i undersøgelsen deltagende kommuner er organiseret med en central model, mens 43 % anvender en forvaltningsmodel og 6 % en decentral model.
   
 • KORAs ”Foranalyse af mulighederne for benchmarking, beregning af produktivitetspotentiale og inspiration til realisering af potentialer” fra 2014 viser, at kommunerne driver deres ejendomsadministration vidt forskelligt, og nøgletallene kan således bruges som et redskab til at identificere udfordringer og lære om god praksis af hinanden.
   
 • Det forventes, at KORA i sommeren 2015 offentliggør en benchmarkinganalyse af kommunernes ejendomsdrift. Den vil formentlig indeholde en nøgletalsanalyse samt en analyse af konkrete indsatser.
   
 • BDO’s procesmodel kan bruges som et redskab i arbejdet med optimering gennem organisering af Facility management – og i arbejdet med at udbrede bedre praksis – på det kommunale ejendomsområde.

Hent hele artiklen

Hent Facility Management rapport