Artikel:

Udviklingsforløb om grøn omstilling og bæredygtig forretningsudvikling

25 marts 2021

Grøn omstilling er en megatrend, som flere og flere virksomheder bliver bevidste om nødvendigheden i at tappe ind i. Men hvordan kan man omstille sin forretning, så den både skaber resultater på bundlinjen og positive forandringer for det omgivende samfund, klimaet og miljøet?

Spørgsmål som disse og mange flere skal et team af BDO's Advisory-konsulenter hjælpe SMV-virksomheder i Nordjylland med at besvare i udviklingsprojektet ’Grøn omstilling og bæredygtig forretningsudvikling – et rådgivnings- og kompetenceudviklingsforløb’. Forløbet sker med finansiering fra to forskellige puljer og administreres af Erhvervshus Nordjylland, hvor et team af rådgivere skal hjælpe virksomhederne.

Igennem et forløb på 4-6 måneder får nordjyske virksomheder mulighed for at sparre med BDO om, hvordan de kan gøre bæredygtighed til en del af forretningsstrategien. Vores koncept kan tilpasses den enkelte virksomhed, men det indebærer generelt:

  • Bevidsthed: Organisations- og markedsundersøgelser, der kortlægger, hvordan bæredygtighed kan styrke jeres position over for både medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder. 
  • Strategi: Kortlægning af mulige ESG-initiativer, som bruges til at formulere en strategisk bæredygtighedsprofil samt en handlingsplan med prioriterede mål og forventet udbytte. 
  • Analyse: Vi udvikler en række konkrete bæredygtighedsløfter knyttet til fx Verdensmålene og fastsætter KPI'er til en rapportering i overensstemmelse med Årsregnskabsloven og fx GRI mv. 
  • Operating model: Design af operating model, der understøtter ESG-arbejdet, herunder en driftsmodel, der understøtter bæredygtighedsstrategien, løbende rapportering og eksekvering. 
  • Implementering: To halvårlige opfølgninger på strategi, KPI'er, effektmål og arbejdsgange.  


Læs mere om projektet
 

Sådan bliver din virksomhed en del af projektet

Projektet henvender sig udelukkende til SMV-virksomheder beliggende i Nordjylland, der har ambitioner om udvikling eller vækst, og som har potentiale for mindst fem fuldtidsansatte om to år. Virksomhederne skal først udarbejde en ansøgning for at komme i betragtning, og der er løbende optag hver 14. dag, hvor behandlingstiden er cirka 10 dage. Når ansøgningen er godkendt, kan du virksomheden påbegynde sit forretningsmæssige sparringsforløb med BDO.  

Forløbet består af rådgivning til en værdi af 80.000 kr. + kompetenceløft til 60.000 kr. Det finansieres af to forskellige puljer. For rådgivningsdelen kan man få refunderet 35 %. På kompetenceløftet er der et gebyr på 7,5 %. Forløbets samlede værdi er på 140.000 kr. og de skal selv lægge de 56.500 kr.

Derudover består virksomhedens medfinansiering af timer til en værdi af 60.000 kr. dvs. at der skal registreres timeforbrug og levere dokumentation herfor. Det er også vigtigt her at vide, at virksomheden selv har alle udlæg, og at refusionen sker to gange årligt. Der kan gå op til 9 måneder fra man leverer regnskaber, til pengene bliver refunderet.

Er du interesseret i at høre mere om projektet, eller har du brug for rådgivning i forbindelse med ansøgning, økonomi m.m., er du meget velkommen til at tage fat i Esben Juul Hansen på tlf. 41890454 eller [email protected].

Vi er opsatte på at få så mange virksomheder i gang med grøn og bæredygtig forretningsudvikling, og derfor vil vi gerne hjælpe jer med at komme i gang med processen, så I kan tage det første skridt mod en mere bæredygtig virksomhed.
 

Lær rådgiverne bag BDO's konsulent-team at kende her