• Sammenligning af IT-løsninger til bolig-/ ejendomsadministration
Publikation:

Sammenligning af IT-løsninger til bolig-/ ejendomsadministration

14 august 2017

Et bolig-/ejendomsselskab har behov for et IT-system til at understøtte sine arbejdsopgaver inden for udlejning, drift/vedligehold, huslejeopkrævning og økonomi. Det er væsentligt, at IT-systemet effektivt understøtter arbejdsgange, og at det kan anvendes både på kontoret fx opkrævning af husleje og ”ude i marken” eksempelvis gennemførelse af syn.

For at undersøge hvordan kommercielle standard IT-systemer opfylder denne opgave, har vi sammenlignet IT-systemerne og deres leverandører.

Data er indsamlet og bearbejdet i foråret 2017. Vi har som uafhængig rådgiver tilstræbt objektivitet i undersøgelsen. Det skal understreges, at undersøgelsens kvalitet afhænger af præcision og fuldstændighed af svar fra leverandørerne på spørgsmål fra os. Vi har ikke verificeret, at leverandørernes svar er korrekte eller fyldestgørende.


Kommercielle standardsystemer til bolig/ejendomsadministration

Vi har identificeret følgende kommercielle standard IT-systemer for bolig-/ejendomsadministration på det danske marked . Det skal understreges, at listen formentlig ikke er komplet.

Det ses, at systemerne enten er egenudviklede eller baseret på et standard ERP-system, hvor flere leverandører anvender Microsoft Dynamics NAV. Løsningen Atrium fra KMD udgør en undtagelse, idet den er baseret på en udenlandsk ejendomsløsning Manhattan fra Trimble .


Indhold

Publikationen indeholder kaptilerne:

  • Kommercielle standardsystemer til bolig/ejendomsadministration
  • Indhold af sammenligning
  • Sammenligning
  • Integrationer
  • Ikke-funktionelle forhold
  • Kommercielle forhold .
  • Opsumering
  • Øvrige løsninger på det danske marked

Hent pubilkation om IT-løsninger til bolig- og ejendomsadministration