Artikel:

Integration af virksomheder – sådan undgår du at ende som det uheldige flertal

27 juni 2018

Hvert år bruges der mere end to trillioner dollars på virksomhedshandler. Men, som Harvard Business Review slår fast, helt op til 90 procent af opkøbene bliver ikke en succes. De indfrier ikke de målsætninger, der var sat før handlen blev indgået.

Den væsentligste årsag til, at opkøb slår fejl, er som oftest integrationen af den opkøbte virksomhed.

”Hele den værdi som køber har indregnet, at virksomhedskøbet skal lede til, går ofte tabt. Vi ser ofte, at det sker, fordi der ikke er blevet brugt  energi nok på integrationsprocessen, eller at den proces er afsluttet alt for tidligt,” fortæller BDO Corporate Finances Lasse Fredborg.

Fem fejl du skal undgå

Hverken virksomhedskøb eller -integration hører til hverdagsopgaver. Et faktum, som ofte ligger til grund for fejl. Der er ikke tale om manglende evner, men om manglende erfaring. Lasse Fredborg har set mange eksempler på, hvad det kan lede til. Han giver her en gennemgang af fem af de oftest forekommende fejl – og råd til, hvordan de kan undgås.

1: Sæt ikke urealistiske mål
Handler bygger på en blanding af data, udregninger, antagelser og planer for fremtiden. Ambitionerne for den opkøbte virksomhed, synergier og effektiviseringer kan – og skal – være høje, men ikke urealistisk høje. Der kan være behov for at genoverveje planer, hvis det efter handlen viser sig, at der er tale om urealistiske mål.

2: Afsæt ikke for få ressourcer til at styre integrationen
Planlægning og implementering af mål for integrationen er essentielle. Overvej om det ikke er værd at oprette et dedikeret team, der står for integrationen og som eventuelt aflønnes ud fra, at målene nås. Alle virksomheder er forskellige, og det kræver både tid og ressourcer at få en integration til at lykkes.

3: Undgå at glemme succeskriterierne opstillet før handlen
Grundene til, at virksomhedshandlen er en god ide bør kommunikeres klart inden den gennemføres, og det bør være udgangspunktet, at de definerede synergier og fordele er klart definerede mål, som køber har som succeskriterier. På den måde ved medarbejdere i både den opkøbte – og den købende virksomhed, hvor de står.

4: Brug ikke for få ressourcer på at fastholde nøglemedarbejdere
For mange virksomhedshandler ligger nøglen til succes hos medarbejderne. En køber bør straks identificere nøglemedarbejdere i den opkøbte virksomhed og gøre det til et succeskriterie at fastholde så mange af dem som overhovedet muligt. Det er blandt andet derfor, at en klar, præcis kommunikationsstrategi er nødvendig.

5: Udskyd ikke besparelser
Synergier er en primær driver for en stor procentdel af virksomhedshandler. En del af synergien ligger som regel i, at der er penge at spare. Det handler også om, at der kan spares personale og / eller der kan sammenlægges afdelinger / projekter. Planer om besparelser bør kommunikeres klart i forbindelse med virksomhedskøbet, og ikke udskydes til senere, da det vil medføre en ny omgang uro.

Vejen til målet via dag 1 og dag 100

De fem problemer er blot et udpluk af de udfordringer, der kan opstå under en integrationsproces. Der er samtidig tale om et område, hvor danske virksomheder ofte har det ekstra svært.

”Danske virksomheder har det ofte med at overse eller undervurdere, hvor svært det kan være at få to virksomhedskulturer til at samles til én. Et andet problemfyldt område er, at man ofte undervurderer, hvor lang tid en succesfuld integrationsproces tager,” fortæller Lasse Fredborg.

En del af planlægningen af en succesfuld integrationsproces er grundigt forarbejde og klare planer for, hvad der skal gøres i den første tid efter opkøbet. Her taler man ofte om Day 1 og Day 100-planer. De dækker, hvad for opgaver, der skal løses op til / på den første dag efter overtagelsen og hvad der skal være lykkedes i løbet af de første 100 dage.

Det er dog ikke sådan, at man efter 100 dage skal regne med at være i mål. En integrationsproces varer som oftest mellem et par måneder og flere år.

Fem veje til succes

Lasse Fredborg har en række råd til, hvordan virksomheder kan lykkes med en integrationsproces. De tæller blandt andet:

1: Start tidligt
Køber og sælger skal så lang tid i forvejen som overhovedet muligt planlægge, hvad der skal ske, når handlen gennemføres. Den proces bør være i gang, før handlen annonceres, og kan sagtens påbegyndes når et såkaldt letter of intent er underskrevet af begge parter.

2: Tænk langsigtet
Undgå at sætte for mange kortsigtede mål eller regne med, at integrationen kommer til at gå hurtigt eller smertefrit. Opstil flere delmål og langsigtede mål for integrationen. Dermed sikrer du også, at der er mulighed for at måle, hvordan det går undervejs i integrationsprocessen.

3: Tænk på kulturen
Fokuser på at identificere forskelle i virksomhedskulturer, og hvordan de bedst kan integreres. Alle virksomheder har en unik kultur og måde at gøre tingene på, og det vil næsten altid være en fejl at prøve at få den ene virksomhedskultur til at ’overtrumfe’ den anden.

4: Arbejd bevidst med gennemskuelighed under hele integrationen
Sælgere, IT-personale, administrative medarbejdere, virksomhedernes kunder, osv. har alle behov for at vide, hvad der kommer til at ske/sker under virksomhedssalget. Derfor er det vitalt, at de alle har adgang til denne type informationer op til og under en integrationsproces.

5: Find allierede
Det at integrere en virksomhed er ikke en hverdagsopgave. Der kan derfor være stor fordel i at alliere sig med eksperter, der har tidligere erfaring med, hvad for problemer, der kan opstå, og hvordan de kan løses.