Artikel:

Hvordan due diligence viser, hvad virksomheden virkelig er værd

29 januar 2018

Hvad er virksomheden værd? Hvad med medarbejdernes evner? Hvad bibringer det nye salgsfremstød eller det nye researchprojekt?

Det er den type spørgsmål, som due diligence kan være med til at give svar på.

”Selvom det selvfølgelig er en overforsimpling, så handler due diligence om at kvantificere en virksomheds situation og dens fremtidige potentiale. Selvom det primært er noget, der foretages i forbindelse med virksomhedshandler, kan det have bredere anvendelsesmuligheder. Det svarer lidt til, at værdien af en fodboldspiller anslås ud fra hans nuværende evner og hans potentiale. Det giver ham for eksempel bedre grundlag for at træne rigtigt,” forklarer Lasse Fredborg, Director og ansvarlig for Transaction Services og Valuation i BDO Corporate Finance i Danmark.

Derudover udmønter due diligence-processen sig i en rapport, der blandt andet kan bruges operationelt af køber i forbindelse med optagelse af banklån til at gennemføre en handel. Den vil i langt de fleste tilfælde være et krav for, at banken vil yde finansiering af et virksomhedskøb.

For køberen af en virksomhed giver rapporten et overblik i forbindelse med mere end selve handlen. Det giver samtidig en form for oversigt over, hvad der kan ventes af arbejdsopgaver på den anden side.

”Selve det at købe en virksomhed viser sig alt for ofte for køber at være noget, der ender med at koste for mange penge. Det sker blandt andet på grund af det faktum, at virksomheden og dens systemer skal integreres. Her fungerer due diligence som en måde at afklare for eksempel, hvorvidt den købte virksomheds IT-systemer kan opgraderes eller integreres direkte med dine eksisterende systemer, ” siger Lasse Fredborg.

De to sider

Due diligence kan i forbindelse med en virksomhedshandel foretages af både køber og sælger. 

BDO CF har erfaring med at bistå virksomheder med at foretage en finansiel gennemgang af den virksomhed, der måske skal købes. Her kan vi være med til at give det bedste beslutningsgrundlag for en mulig transaktion. Due diligence hjælper vores kunder gennem en grundig analyse, der identificerer områder forbundet med risiko, øger indsigt og forhandlingsstyrke hos køberen og giver det bedste grundlag i forhold til den efterfølgende integrationsproces.

Den samme erfaring gør sig gældende i forbindelse med due diligence for sælger. Her giver processen potentielle købere hurtigt og grundigt indblik i den sælgende virksomheds helbredstilstand. Inklusive dens produktmæssige-, økonomiske - og skattemæssige situation. Det overblik kan øge interessen blandt budgivere, hvilket igen kan medføre højere købspriser og færre forbehold i købsaftalen.

En tur i maskinrummet

For kunder kan due diligence til tider virke som en sort boks, hvor informationer og data hældes i den ene ende, hvorefter et resultat spyttes ud af den anden i form af en due diligence rapport.

Derfor giver Lasse Fredborg her en lille rundvisning i ”maskinrummet” for due diligence-processen.

”I forbindelse med due diligence har vi en lang række værktøjer, vi kan anvende. De fleste af dem kombinerer grundig analyse og dybdegående matematiske modeller. Uden at knejse for meget med nakken vil jeg sige, at de to er af relativt begrænset værdi, hvis de ikke kombineres med erfaring og indsigt i værdiansættelse og handel med virksomheder, ” siger Lasse Fredborg.

Due diligence er en betegnelse, som anvendes til at beskrive undersøgelser af områder af en virksomheds forhold, herunder regnskaber, organisation og aktiviteter, typisk i forbindelse med virksomhedstransaktioner. Man taler om ”the five value drivers of financial due diligence”, nemlig:

  • indtjening
  • pengestrømme
  • investeringer
  • arbejdskapital
  • rentebærende gæld

En tilbundsgående analyse af netop disse områder giver værdifulde input til identifikation af eventuelle ”deal breakers”, virksomhedens værdiansættelse, sælgers afgivelse af garantier og indeståelser, salgsprisens afregning og købers generelle forståelse af virksomhedens økonomi.