Artikel:

Fem ting du bør have styr på inden en børsnotering

26 september 2017

Hvis virksomheder skal have det bedste ud af en notering på Nasdaq First North, kræver det forberedelse.

Gert Mortensen, giver her et bud på en tjekliste, som virksomheder kan læne sig op ad i overvejelserne om - og forberedelserne til en børsnotering.
 

1: Lav en investeringscase

En simpel, forståelig og overbevisende investeringscase er det bedste udgangspunkt for at omsætte interesse i din virksomheds børsnotering til faktisk investering. 
 

2: Orden i penalhuset

I forbindelse med en IPO, kræves der særlig fokus på at samle og afrapportere på en række relevante finansielle og operationelle informationer med henblik på opfyldelse af virksomhedens oplysningsforpligtelser. Dette forudsætter, at virksomheden både har ressourcer, dokumentation, procedurer og systemer på plads og gerne i god tid inden selve noteringen.

Skatte- og regnskabsforhold skal også være i orden, ligesom virksomhedens ledelsesstruktur bør understøtte principperne for god selskabsledelse.
 

3: Begynde at handle som et børsnoteret selskab

Overgangen til børsnoteret selskab kræver, at både ledelse og eksisterende aktionærer har en klar forståelse af, hvad det vil sige at være et børsnoteret selskab – og herunder, at en række formelle forhold for håndtering af information, viden, handel med aktier og insidere er på plads.
 

4: Selskabs- og ejerstrukturen

Selskabs- og ejerstrukturen bør gennemgås og eventuelt redefineres for at sikre en enkel og forståelig struktur og klarhed over ejerforhold. Dette er med til at øge gennemskueligheden og tilliden til virksomheden. 
 

5: Kommunikation

Et væsentligt element, i det at være børsnoteret, er, at virksomheden via børsen har adgang til en reguleret og offentlig markedsplads, hvor den kan synliggøre sig selv og sine resultater. Kommunikation og information og håndteringen af dette, samt etablering af en investor-relation-platform, er væsentlige elementer, som en virksomhed bør forberede sig på.

BDO Corporate Finance har, som beskrevet i artiklen, bistået Conferize med optagelse på Nasdaq First North. Vi er en af landets eneste organisationer med direkte erfaring i, hvad det kræves at gennemføre en succesfuld IPO på Nasdaq First North. For at høre mere om, hvordan BDO Corporate Finance eventuelt kan hjælpe din virksomhed med blandt andet børsnotering, kontakt venligst Gert Mortensen på 41 89 02 10, på e-mail eller via kontaktformularen nedenfor.

Enter security code:
 Security code