Brochure:

Tilsyn fra BDO - både kontrol og læring

25 januar 2017

Tilsyn som udviklingsværktøj

Vi har stor og god erfaring med at udarbejde en årsanalyse af den samlede tilsynsrunde til den kommunale forvaltning. En årsanalyse indeholder både en sammenfatning af de førte tilsyn og en analyse, som fremhæver tværgående styrker og eventuelle udviklingsområder.

Hent hele brochuren