Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.
Nyhedsbrev:

Sikker budgetstyring på skoler og i dagtilbud

04 marts 2019

Skole- og dagtilbudsledere bliver i disse år mødt af stigende krav om økonomiforståelse og sikker økonomisk styring. Varetagelsen af et budgetansvar er en afgørende del af ledelsesopgaven.

I BDO er vi i løbende dialog med en række kommuner, og på netop skole- og dagtilbudsområdet er det vores erfaring, at særligt tre løsninger kan udvikle den økonomiske styring decentralt.
 

1) ”Økonomistyringskursus for ikke-økonomer”

Vi har erfarne konsulenter, der kan hjælpe jeres skole- og dagtilbudsledere med at blive klædt på til opgaven. Det kan fx være gennem et ”økonomistyringskursus for ikke-økonomer”, som netop handler om at give skole- og dagtilbudsledere en forståelse for:

  • Hvad et tildelt budget er, og hvad der ligger i budgetansvaret
  • Hvordan budgettet er blevet til, og ikke mindst;
  • Hvordan man kan lave en god og effektiv planlægning af skoleåret eller institutionens vagtplan med afsæt i det tildelte budget.

Kurset understøtter, at I bruger jeres ressourcer, hvor de gør en forskel. Det hjælper jer med at blive skarpe på, hvor der er mulighed for at prioritere, så der er penge til det hele – også til inventar og materialer, it, lejrskoler og ekskursioner mv.

 

2) Enkle og gennemskuelige tildelingsmodeller baseret på virkelighedsnære forudsætninger

Vi starter med at tage afsæt i kommunens tildelingsmodel, der i BDO’s optik bør fungere som en oversættelse af serviceniveauet til konkrete opgaver, der skal løses på skolerne og på institutionerne.

Budgettildelingen skal være enkel, gennemskuelig og fair, og det skal være tydeligt for den enkelte leder, hvordan budgettet er blevet til. Det kræver virkelighedsnære forudsætninger om eksempelvis normering og åbningstider på dagtilbudsområdet, lærernes gennemsnitlige undervisningstid, og hvor meget der anvendes pædagoger i den understøttende undervisning på skoleområdet.

 

3) Skoleårets eller institutionens planlægning

Når de decentrale budgetter er på plads, starter en stor opgave for skole- og dagtilbudslederne. Budgettet skal omsættes til hverdag og ’drift’, og der skal ske en løbende opfølgning på driften i forhold til budgettet. Selvom lederne typisk råder over deres budget efter et ”en pose penge”-princip, er det vigtigt, at der er forståelse for de valg, der må træffes – eksempelvis hvordan det påvirker skolens økonomi, hvis lærerne underviser mere eller mindre end det forudsatte, eller hvis gennemsnitslønnen til skolens undervisningspersonale afviger fra tildelingsmodellens forudsætning.
 

Skal vi uddybe?

Kontakt os for at høre mere om BDO’s erfaringer med udvikling af den økonomiske styring på skoler og i dagtilbud. Vi kigger gerne forbi til en uforpligtende snak om mulighederne hos netop jer.

Enter security code:
 Security code