• Realiser potentialerne på hjælpemiddelområdet Kontakt os
Artikel:

Realiser potentialerne på hjælpemiddelområdet

03 april 2019

Flere ældre borgere. Stadig hurtigere udskrivelser fra sygehusene. Hastigere produktudvikling. Stigende krav til hurtig visitation og hjælpemiddelservice for at imødekomme rehabiliteringsbehovet. Kommunernes ressourcer og udgifter på hjælpemiddelområdet er under øget pres. Derfor kan kommunerne med fordel søge at realisere det fulde potentiale på området.

Vi har hjulpet en række kommuner med netop at analysere og optimere deres hjælpemiddelområde. Det har resulteret i konkrete gevinster, som:

  • Optimeret visitationspraksis − en optimering af visitationsflow, dokumentationskrav og ansvarsfordeling frigiver tid til værdiskabende og ofte besparende borgerkontakt og sagsbehandling til gavn for både borgere, terapeuter og sagsbehandlere.
  • Effektivt styringsgrundlag − krav om effektivisering og ’mere service for pengene’ nødvendiggør et stærkt, validt og effektivt styringsgrundlag.
  • Styrkede arbejdsgange − klare og afstemte arbejdsgangsbeskrivelser og aftaler i snitfladerne mellem områdets aktører optimerer ressourcerne og sikre en sammenhængende borgeroplevelse.
  • Reduceret udgiftsniveau – en identificering og adressering af unødige udgifter (fx til nyindkøb og kørsler). Herunder vurderes serviceniveau ift. til fremtidig udvikling i borgeres behov.
     

Få styr på jeres ressourcer

Den hastige udvikling stiller større og større krav til anvendelsen af ressourcer på hjælpemiddelområdet − herunder til dé terapeutiske og sagsbehandlende kompetencer, som varetager sagsbehandlingen.

Vi ved, at medarbejderne er bedst understøttede, og at ressourcerne anvendes mest effektivt, når der er:
•    afstemte arbejdsgange på tværs af aktører
•    en tydelig rolle- og ansvarsfordelinger
•    gennemsigtighed og sammenhæng i bevillings- og budgetkompetencen
•    systemer, som understøtter en effektiv og smidig sagsbehandling.

Udviklingen i borgerbehov og produkter udfordrer samtidig kommunernes budget til hjælpemidler. Vi hjælper derfor med at reducere unødige udgifter og sikre en kvalificeret perspektivering i forhold til fremtidigt serviceniveau.
 

Kontakt os gerne, hvis du/I ønsker at høre mere om vores erfaringer med at optimere hjælpemiddelområdet hos landets kommuner.