• Effektivt værktøj til styring af likviditeten i kommuner og regioner

    Kontakt os gerne, hvis du/I ønsker at høre mere om vores likviditetsmodel

Produktblad:

BDO tilbyder et effektivt værktøj til styring af likviditeten i kommuner og regioner

31 maj 2018

BDO har udviklet en yderst brugervenlig likviditetsmodel, der nemt og overskueligt giver kommuner og regioner den fornødne indsigt i deres likviditet. Modellen understøtter en effektiv opfølgning på likviditeten, herunder overholdelse af kassekreditreglen. Samtidig giver modellen mulighed for rapportudtræk og grafisk fremstilling af udviklingen i likviditet – ligesom det er muligt at anvende forskellige scenarier, der kan vise, hvordan likviditeten påvirkes ud fra en ”hvad-nu-hvis” tankegang.

Likviditetsmodellen er udviklet i Excel, hvilket gør den nemt tilgængelig og let at anvende hos de fleste brugere og organisationer.

Vores likviditetsmodel er allerede i anvendelse hos en lang række kunder, og disse har bl.a. erfaret følgende fordele ved anvendelse af modellen:

  • Kassebeholdningen kan forudsiges
  • Bedre kendskab til perioder med overskydende likviditet
  • Kassekreditreglen kan overholdes
  • Betalingsmæssige forpligtelser kan overholdes
  • Evt. afvigelser kan lokaliseres

Kontakt os gerne, hvis du/I ønsker at høre mere om vores likviditetsmodel.