• Webinar: Integration i forhold til Integrationsloven

    - Få indsigt i en velafprøvet antropologisk metode ”Det effektive flow”, hvor der arbejdes med læring og kompetenceudvikling til dig som medarbejder, der både skal kunne håndtere de sociale og beskæftigelsesmæssige udfordringer og iværksætte indsatser

    Tilmeld dig

Webinar: Integration i forhold til Integrationsloven

Dato: 02 oktober 2017
Klokkeslæt: 9.00 - 10.00
Online
  

BDO Kurser
Email
  • Sammendrag
  • Udbytte og indhold

 

Med Integrationsloven, lov nr. 665 af 8. juni 2016, er der sket et paradigmeskift ift. modtagelse og integrering af flygtninge og  familiesammenførte til flygtninge i kommunerne. Det mest gennemgribende tiltag er, at integrationsprogrammet er skåret fra tre år til et år. Selvom der kan gives dispensation i op til fem år, så er incitamentet, at målgruppen skal i beskæftigelse fra dag 1 og indenfor det første år.

Loven kræver, at tilgangen til løsningen af integrationsopgaverne i kommunerne prioriteres radikalt anderledes. Hvor der tidligere var mulighed for at prioritere den sociale integrering af flygtningene, og dernæst den beskæftigelsesrettede integrering, skal der igangsættes en dobbeltfunktion fra dag ét, der både tager hånd om flytningens sociale problemstillinger og behov, mens der etableres virksomhedsindsatser.

Integrationsloven kræver en forandring af den faglige tilgang, det faglige mind-set og den faglige indsats i kommunerne.

Dette webinar henvender sig til sagsbehandlere og jobkonsulenter, der arbejder med voksne flygtninge og familiesammenførte.

 

BDO tilbyder indsigt i en velafprøvet antropologisk metode ”Det effektive flow”, hvor der arbejdes med læring og kompetenceudvikling til varetagelse af den dobbeltfunktion, som loven lægger op til, hvor medarbejderne både skal kunne håndtere de sociale og beskæftigelsesmæssige udfordringer og iværksætte indsatser fra dag 1.

Der introduceres til:
•BIP forskningsresultaterne, og hvorfor det er så vigtigt at tro på borgeren.
•Den målrettede dialog med borgeren, så borgeren tager ansvar for egen sag.
•Den målrettede og helhedsorienterede afklaring af borgeren, og hvorfor den er så vigtig.
•Den team-orienterede tværfaglige etablering af virksomhedsindsatser for den enkelte borger, med inspiration i ’rundbordssamtalen’.
•Supervision versus samtaler, og gevinsten for medarbejderen i at få superviserende indsigt i, om ’man som medarbejder holder kursen’ i den røde tråd med fokus på beskæftigelse.
•Samarbejdet med virksomhederne, og hvordan det forstærkes og effektiviseres.

Webinaret har en varighed på max 1 time afhængig af deltagernes spørgelyst. Et webinar er et kursus, som foregår online - du har blot behov for en pc med lyd og internetforbindelse, så har du mulighed for at deltage.

Webinaret er gratis. Begrænset antal deltagere.