• Skat, moms og afgifter i regioner - Modul 2 - Udvidet

  Dette kursus er et målrettet kursusudbud til regioner, og henvender sig til medarbejdere, der beskæftiger sig med økonomi, regnskab og controlling.

  Tilmeld dig her

Skat, moms og afgifter i regioner - Modul 2

Dato: Onsdag d. 27. november kl. 8:30 - torsdag d. 28. november kl. 15:30
Tidspunkt: Onsdag d. 4. december kl. 8.30 - torsdag d. 5. december kl. 15.30
2 steder i Danmark
Danmark
  Horsens og Roskilde
Rutevejledning

 • Sammendrag
Dette kursus er et målrettet kursusudbud til regioner, og henvender sig til medarbejdere, der beskæftiger sig med økonomi, regnskab og controlling samt medarbejdere, der er ansvarlige for indberetning af B-indkomst. Det kan både være økonomimedarbejdere beskæftiget i centraløkonomi/regnskab og i de enkelte specialområder - sygehuse og decentralt udvalgte specialområder.

Dette modul er et udvidet modul af 2 dages varighed, hvor vi gennemgår:

Fagligt indhold i relation til momsloven (Skattestyrelsen)
 • Definition af afgiftspligt
 • Hvornår agerer regionen som en afgiftspligtig person
 • Praktiske eksempler – momspligtige ydelser – indtægter
 • Momslovens § 9 – interne leverancer
 • Momslovens § 13 - fritagelser
 • Fradragsret for moms og beregning heraf
 • Moms i forbindelse med handel med udlandet
 • Udlæg
 • Kantinemoms.

Opgørelse og afregning af lønsumsafgift

Opgørelse og afregning af energiafgifter

Praktisk håndtering af momsfradragsret i relation til de to ordninger.

Fagligt indhold i relation til momsrefusionsordningen (Økonomi og Indenrigsministeriet):
 • Momsrefusionsordningen
 • Konteringspraksis og bogføring – budget og regnskabssystem for regioner
 • Positivlisten
  • Listen og noter
  • Definition af begrebet driftsoverenskomst
 • Tilbagebetalingsregler
  • Huslejeindtægter
  • Tilskud
  • Salg af anlæg
  • Naturalaflønning af personale
 • Samarbejde med eksterne
 • Udvalgte udtagelser fra ministeriet

Fagligt indhold i relation til skattemæssige forhold for ikke ansatte:
 • Selvstændige eller lønmodtager
 • B-indkomst (honorar) 
 • Indberetning
 • Godtgørelser og diæter til honorarmodtagere/patienter
 • Gaver til frivillige eller honorarmodtagere.

På modul 2 vil der være et gæsteindlæg fra
Jane Lintrup, Chefkonsulent – Moms & Afgifter, CMJ & MGP – ved Region Hovedstaden
Jane har mere end 20 års erfaring som rådgiver og leder vedr. moms og afgifter fra henholdsvis SKAT, KPMG, EY, Region Sjælland og Region Hovedstaden. Forfatter til flere artikler samt erfaren instruktør/underviser i moms- og afgifts-relaterede emner.

Kurset udbydes med mulighed for tilkøb af overnatning samt aftenmiddag.

For basisundervisning om skat, moms og afgifter henviser vi til modul 1, som har en varighed af en kursusdag.