Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.

Netværksmøde med fokus på specialundervisning

Dato: Torsdag d. 3. september 2020
Tidspunkt: 15.30-18.00
BDO i Aarhus
Kystvejen 29
Aarhus C  8000
Rutevejledning

  • Sammendrag

Specialundervisningsområdet er i fokus i mange kommuner. Flere og flere børn visiteres til et tilbud udenfor den almene folkeskole, og det presser både økonomien og fagligheden på hele skoleområdet. BDO inviterer nu til gratis netværksmøde om netop specialundervisningsområdet.

Hvordan sikrer vi, at folkeskolen har de nødvendige muskler og muligheder for at sikre, at alle børn kan blive en del af det store fællesskab? Hvordan etableres det gode samarbejde mellem skoler og PPR? Og skal vi gentænke vores visitationspraksis?

Det er blot nogle af de spørgsmål, som du vil blive klogere på. Via oplæg og debatter stiller vi skarpt på skole- og specialundervisningsområdet og giver dig mulighed for at udvide din horisont på et vigtigt område.

Arrangementet arrangeres af BDO, og det er gratis for dig at deltage. Der er dog et begrænset antal pladser, og vi følger først-til-mølle-princippet. Tilmeld dig med det samme, hvis du vil være sikker på en plads.


Program for eftermiddagen

Netværksmøder bliver afholdt på BDO's kontor på Kystvejen 29 i Aarhus. Programmet forløber fra kl. 15.30 til 18.00, hvor du vil blive præsenteret for en række oplægsholdere og relevante emner.

Der vil i løbet af eftermiddagen blive serveret en let tapasanretning, og efter arrangementet vil der være en sandwich to-go.


Oplæg 1: “Flere børn i almenområdet - et skolevæsen på vej” v. Rasmus Andreassen, skolechef i Aabenraa Kommune

  • Aabenraa Kommune er ligesom rigtig mange andre udfordret af, at mange børn visiteres til specialundervisning uden for folkeskolen. Derfor har kommunen iværksat et større arbejde for at vende udviklingen. Det handler både om at få kigget tilbudsvifte og takststruktur efter i sømmene, men rigtig meget handler også om mindset og kultur ude på skolerne og helt ind i klasseværelserne.


Oplæg 2: “Det gode samspil mellem skoler og PPR” v. Claus Grønlund, chef for Tværgående Læring i Horsens Kommune og Flemming Skaarup, ny direktør for Børn, Uddannelse og Kultur i Odder Kommune 

  • Hvordan bliver PPR og skolerne de bedst mulige samarbejdspartnere for hinanden? Det er noget, rigtig mange kommuner kæmper med at finde formen på. Forskellige fagligheder skal arbejde sammen om at nå det samme mål - nemlig stærke, inkluderende læringsmiljøer for alle børn. Horsens Kommune er gennem en årrække lykkedes med netop at bygge bro mellem psykologien og pædagogikken til gavn for begge parter og ikke mindst børnene.


Paneldebat: Skal flere elever inkluderes i den almene folkeskole, og hvordan lykkes vi i fællesskab med den opgave?

I panelet deltager: Lars Kofoed, skole- og kulturchef i Nyborg Kommune, Lisbeth Andersen, børne- og ungechef i Aarhus Kommune, Rasmus Carlsen, skoleleder i Hjørring Kommune, og Birgitte Aagaard, leder af PPR i Kolding Kommune. 

  • Hvis flere elever skal have en chance i almenskolens fællesskaber, handler det  meget om kultur, mindset og inklusionssyn. Hvordan arbejder man med og udvikler på det? I BDO abonnerer vi i høj grad på at arbejde med incitamentsmodeller og et stort decentralt beslutnings- og betalingsansvar. Nogle kommuner arbejder efter en model, der i højere grad handler om samarbejde mellem skoleledere og at sigte efter en fælles ansvarstagen for skolevæsenets inklusion og selvfølgelig også økonomi. Vi lader standpunkterne mødes i en debat om, hvordan vi lykkes med den gode visitationspraksis samt PPR’s og skolers rolle heri.


Vi har i løbet af eftermiddagen indlagt pauser, hvor der vil være rig mulighed for at netværke på tværs.