• Kursus: Projektregnskaber

    - Krav til regnskabsaflæggelse og krav fra revisor

    Tilmeld dig her

Projektregnskaber

Dato: Torsdag d. 19. september 2019
Tidspunkt: 8.30 - 13.00
BDO Danmark
1 by i Danmark
Roskilde   
Rutevejledning

  • Sammendrag

På dette halvdagskursus sætter vi fokus på dokumentation for udgifter og for gennemførte elementer i projektet, herunder krav til bogføring og krav til regnskabsaflæggelsen. Vi tager samtidig et dyk ned i, hvad kravene er fra revisors side - hvad ser revisor på ved sin gennemgang?

Vi gennemgår en case, som underbygger forståelsen for de forskellige elementer.

Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med projekter med tilskud fra stat, region, eller andre - både som udførende medarbejder og som leder.

Fokus i kurset er på tilskud fra Ministerier og Styrelser. EU-projekter vil kun blive berørt kort.Program

8.30-9.00
Morgenkaffe/brød og check-in
9.00-12.30
Gennemgang af projektregnskaber
  • Dokumentationskrav og bogføring
• Proces og slutprodukt
• Krav til regnskabsaflæggelsen
• Specielt om EU regnskaber
• Revisors erfaringer med projektregnskaber – krav fra revisor og særligt om forvaltningsrevision
12.30
Sandwich og vand - to go


Underviser

Lasse Jensen, Director, statsautoriseret revisor.


Skræddersyet kursus

Dette kursus udbyder vi ligeledes som et skræddersyet kursus. På den vis har I mulighed for at klæde mange medarbejdere på samtidig, og med fokus på de elementer, I finder væsentlige hos jer. Kontakt os på kurser@bdo.dk eller på telefon 24295090, for at drøfte jeres muligheder. 

 

Tilmeld dig her