• Den nye ferielov, personalejura og skatteret

  Få styr på de mest gængse problemstillinger

  Tilmeld dig her

Den nye ferielov, personalejura og skatteret

Dato: Onsdag d. 18. september
Tidspunkt: 8:30 - 16:00
1 sted
Danmark
  Odense
Rutevejledning

 • Sammendrag

Bliv klædt på til den nye ferielov og få styr på de mest gængse problemstillinger i forhold til personale, arbejdsgiverforpligtelser og medarbejderbeskatning


Dette kursus henvender sig til ledere og medarbejdere i både den offentlige og private sektor, der har HR og lønbogholderi som deres opgave. Det kan være løn- og personalekonsulenter, regnskabsmedarbejdere, controllere, HR-konsulenter, og andre der håndterer ferieregler og ansættelsesret samt beskatning af personalegoder.

Kurset udbydes i Odense.

Pris: 4.000,- pr. deltager (ekskl. moms)


Kursusprogram

8:30 - 9.00 - Velkomst og morgenmad

9:00 – 11:45 - Den nye ferielov

 • Viden om den nye ferielov
 • Overgangsordningen op til den nye ferielov, herunder håndtering af fratrædelser, barselsorlov, bonusordninger, overarbejde mv.
 • Gennemgang af Fond for Lønmodtagernes Tilgodehavende Feriemidler.
 • Hvordan håndterer vi den nye ferielov i praksis i forhold til
  • ferie på forskud
  • udbetaling af 5. ferieuge
  • overførsel af ferie
  • ferietillæg
  • feriehindringer
  • ferielukninger
  • osv.
 • Gennemgang af behov for opdatering af virksomhedens ansættelseskontrakter og eventuel feriepolitik.
 • Håndtering af feriefridage, 6. ferieuge mv. som ikke er reguleret af den nye lov.
 • Behov for forberedelse inden loven træder i kraft.
 • Håndtering af direktører og ejerledere.
   

11:45–12:30 - Ansættelsesretten generelt - de mest gængse problemstillinger i forhold til medarbejdere

 • Håndtering af langvarige sygemeldinger, herunder sygefraværssamtale, mulighedserklæring, 120 dages reglen, opsigelser mv.
 • Handicaps i juridisk perspektiv og afgrænsning til sygdom.
 • Generelle saglighedskrav ved opsigelser og særligt beskyttede medarbejdere.


Det vil være muligt for deltagerne at foreslå konkrete personalerelaterede cases, som drøftes sidst på dagen.


12:30 – 13:15 - Frokost
 

13:15 – 15:30 -  Skatteretten

 • Skattefrie rejse- og befordringsgodtgørelser – hvilke krav stiller Skattestyrelsen i forbindelse med udbetaling af skattefrie godtgørelser?
 • Brug af arbejdsgiverens biler – Hvilke regler gælder, når medarbejderne anvender arbejdsgiverens biler?
 • Indberetning og indeholdelse – Hvornår har arbejdsgiveren pligt til at indberette og indeholde skat af et personalegode?
 • Gavepolitik, hvilke regler gælder her, eksempelvis i forhold til gavekort, jubilæumsgaver mv.
 • Selvstændig eller lønmodtager – hvornår har I pligt til at indeholde og indberette skat og AM-bidrag?
 • Personalegoder og personalepleje – Hvilke personalegoder er skattepligtige samt indberetningspligtige.
 • Bruttolønsordninger – Hvornår er det en fordel med en bruttolønsordning, og hvilke krav stiller Skattestyrelsen hertil?
   

15:30 – 16:00 - Afrunding og gennemgang af eventuelle konkrete cases fra deltagerne

 

Tilmeld dig her