• Kommunernes regnskabsaflæggelse og regnskabsmæssige udfordringer

Kommunernes regnskabsaflæggelse og regnskabsmæssige udfordringer

Dato: 14. og 21. november 2017
Klokkeslæt: 9.00 - 16.00
Scandic Bygholm Park, Scandic Roskilde
Horsens og Roskilde
Horsens og Roskilde  
Rutevejledning

BDO Kurser
Email
 • Sammendrag
 • Udbytte og indhold
 • Pris
 • Skræddersyet kursus

Det siger kursisterne om vores kursus:
”Fagligt dygtige undervisere og god inddragelse af kursister”
• ”Et meget lærerigt kursus med fin dialog mellem undervisere og kursister”.

Du er enten økonomikonsulent/-medarbejder eller regnskabs-/økonomichef. Kurset er generelt oplagt til personalet i kommunens økonomiforvaltning.
Du har interesse for og opgaver i forhold til kommunal regnskabsområder og regnskabsaflæggelse.

Kurset går i dybden med de nyeste udmeldinger i regnskabsreglerne, væsentlige punkter og fagområder. Kurset giver et generelt indblik i den kommunale regnskabsaflæggelse, og styrker kursistens kompetencer og viden herom.

På dette kursus opnår du en bedre forståelse af de kommunale regnskabsregler, regnskabsaflæggelse, balance, herunder anlægskartotek og krav til registrering af forpligtelser mv.
Der vil endvidere blive drøftet andre relevante regelsæt og forhold relevante for kommunal økonomi omkring regnskabsaflæggelsen m.v.

Du får et godt overblik over reglerne og de seneste ændringer/præciseringer fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Desuden får du et indblik i kommunens balance og kendte problemstillinger ved opgørelse af udvalgte poster og nye/specielle forhold.

Kursisten inddrages i undervisningen ved at have mulighed for at komme med egne problemstillinger til kursusprogrammet og via cases.

Vi gennemgår følgende:

 • Seneste regelændringer fra Økonomi-og Indenrigsministeriet
 • Krav til regnskabsaflæggelse efter Økonomi-og Indenrigsministeriets regler
  • Kommunegarantier
   • Kautions-og garantioversigt
   • Afgivelse af kommunegarantier og Garantiprovision
  • Opgørelse og Note vedr. Indre værdi
  • Anlægsoversigt – Indhold, krav og retningslinjer
 • Væsentlige og udvalgte punkter på kommunens balance
  • Cases om registrering af aktiver i Kommunens anlægskartotek
  • Kommunens hensatte forpligtelser
  • 959 mellemregningskonti afstemninger, indhold og kontrol
   • Registrering vedr. ældreboliger
 • Andre regler og forhold vedrørende den kommunale regnskabsforhold.

Kurset forløber over en dag i tidsrummet kl. 9.00-16.00. Der er ingen forberedelsestid.
Undervisningen vil foregå som traditionel ”klasseundervisning” med indlagt cases og mindre gruppeopgaver undervejs.

3.475 kr. ex. moms pr. kursist. Prisen inkluderer forplejning, materialer og kursusbevis.

Kurset kan skræddersys specifikt til den enkelte kommune. Er I mange fra samme kommune, kan dette være en fordel, da der kan trænes i specifikke cases rettet kommunen.
Kontakt BDO for at høre nærmere om denne mulighed.