Gå-hjem-møde for havne og forsyningssektoren

Dato: Flere datoer - se mere under tilmeldning
Tidspunkt: Se under tilmelding
Gå-hjem-møde for havne og forsyningssektoren
Flere byer
Se mere under tilmeldingen  
Rutevejledning

  • Sammendrag

Havne- og forsyningssektoren står over for en række væsentlige udfordringer i den moderne verdensdagsorden. Øget globalisering, den teknologiske udvikling, øgede krav til IT-sikkerhed og et voksende fokus på bæredygtighed, som alt sammen kræver fokus og indsats.

Dette gå-hjem-møde henvender sig til fagfolk, ledere og interessenter inden for forsyningssektoren og havnedrift, der ønsker at forstå de aktuelle udfordringer, høre om processen og mulige løsninger herfor, samt få indblik i de muligheder og gevinster det kan give for jeres organisation.
 
Vi giver en indsigt i disse vigtige emner og bedste praksis inden for forsyning og havnedrift. Vi ser også nærmere på, hvordan I kan imødegå de aktuelle udfordringer. Vores eksperter deler deres viden og erfaringer om bedste praksis, strategiske tilgange og innovative løsninger.
 
Vi vil bl.a. fortælle om:
•    Udbud og contract mangement: De nyeste trends og strategier inden for udbudsprocessen og contract management. Vi vil fortælle om bedste praksis indenfor kontraktstyring, risikohåndtering mv. for at sikre succesfulde samarbejde efter et udbud. 
•    Indkøb/Sourcing: Drøftelse af strategier og metoder til indkøb og sourcing af materialer og tjenesteydelser. Vi vil fortælle om mulighederne for at opnå omkostningsbesparelser, sikre leverandørkvalitet og fremme bæredygtighed i hele forsyningskæden.
•    Asset management: Vigtigheden af effektiv forvaltning af aktiver inden for forsyning og havnedrift. Derudover fokus på at optimere levetiden og værdien af infrastruktur, udstyr og faciliteter.
•    ESG (Environmental, Social, and Governance): Diskutere betydningen af bæredygtighed og ansvarlig forretningspraksis inden for forsyning og havnedrift. Vi vil udforske initiativer og værktøjer til at integrere ESG-målsætninger i virksomhedernes strategier og beslutningsprocesser. 
•    NIS2: Drøftelse af betydning af NIS2 direktivet ifm. sikkerheden til samfundskritiske tjenester inden for forsyning og havnedrift, og hvordan det kan implementeres.
•    RPA: Robotteknologi kan være et vigtigt værktøj til at øge digitalisering. Der findes masser af IT-systemer, men der mangler ofte sammenhæng. Robotics kan være med til at skabe netop denne sammenhæng. 
•    Revision: Drøftelse af ”hot topics” indenfor revision på lige nu. Hertil vil vi bl.a. komme ind på lånegaranti.  
 
Du kan deltage enten i København eller i Aarhus.


Mødet er gratis, og vi vil sørge for forfriskninger og muligheden for at netværke med andre deltagere.