• Find dit event

Viser 1 - 7 af 7
1
Datoer findes i arrangementbeskrivelsen

Arrangementerne vedrører deltagelse i to ERFA-møder i 2022 i BDO's ERFA-netværk om moms og afgifter for kommuner. Nærmere info følger.

/da-dk/events/erfa-netvaerk-2022-moms-og-afgifter-for-kommuner
Datoer findes i arrangementbeskrivelsen

GÅ-HJEM-MØDE OM DRIFTSOPTIMERING AF HJEMME- OG SYGEPLEJEN I KOMMUNERNE

/da-dk/events/driftsoptimering-paa-aeldreomraadet
12. oktober 2022 - 13. oktober 2022

Dette kursus giver et forståeligt overblik over basisreglerne for handel med varer til og fra EU, samt en grundlæggende forståelse af de toldmæssige krav, der stilles til virksomheder i forbindelse hermed. Vi giver en introduktion til økonomisk relevante bevillingstyper, som eventuelt kan spare...

/da-dk/events/grundlaeggende-told-da
d. 17. juni 2022

Fra 1. juli 2022 træder nye barselsregler i kraft. Den nye orlovsmodel betyder bl.a. en øremærket barsel til forældrene, hvor barnet fødes den 2. august 2022 eller senere.

/da-dk/events/faa-styr-paa-de-nye-barselsregler
16. juni 2022

Folketinget har den 19. maj 2022 vedtaget en ny bogføringslov. De fleste bestemmelser i den nye lov træder i kraft allerede den 1. juli 2022. Bestemmelser vedrørende brugen af digitale bogføringssystemer vil dog først træde i kraft på senere tidspunkter.

/da-dk/events/faa-overblik-over-den-nye-bogfoeringslov
16. juni 2022

Generationsskifte handler ofte om rettidig omhu og kræver planlægning for at sikre, at SKAT ikke bliver den største arving til familieformuen. Det kan derfor ofte være en god idé at sætte sig ind i de forskellige muligheder og lave en plan for et godt generationsskifte, inden det er for sent. Er...

/da-dk/events/generationsskifte-og-arveplanlaegning
Fredag den 2. september

På dette webinar får du viden om og overblik over skatte-, moms- og afgiftsregler vedrørende elbiler - enten som firmabil, egen bil som anvendes erhvervsmæssigt eller dig, der oplader bilen på arbejdspladsen. 

/da-dk/events/skat-moms-og-afgiftsregler-vedrorende-elbiler
Viser 1 - 7 af 7
1