Arbejdsgivere kan søge om lønkompensation

Senest opdateret den 5. januar 2021.

Virksomheder, hvis medarbejdere er fyringstruet grundet Covid-19, kan hjemsende medarbejdere og få en del af lønnen dækket via lønkompensationsordningen.
 

Lønkompensation

Virksomheder kan søge om lønkompensation for deres hjemsendte medarbejdere. De kan søge om en økonomisk hjælpepakke i form af kompensation for perioden fra den nationale nedlukning trådte i kraft 9. december 2020 og til restriktionerne ophæves igen.

Virksomheder skal i første omgang kun afgives ganske få oplysninger for at kunne modtage hjælpepakken til lønkompensation. Efter perioden kommer der en tid, hvor de skal indsende nærmere dokumentation for, at betingelserne var opfyldt. Viser det sig til den tid, at virksomheden faktisk var berettiget til en større godtgørelse, vil differencen blive udbetalt. Viser det sig modsat, at der er udbetalt for meget, skal virksomheden betale pengene tilbage.

Lønkompensationsordningen forlænges desuden for virksomheder, som har fuldt lukket, fordi de ved bekendtgørelse har forbud mod at holde åbent. For disse virksomheder ophører ordningen, når forbuddet ophæves.
 

Hvem kan søge om kompensation?

Alle private virksomheder i hele landet kan søge om at få lønkompensation. Det er uden betydning, om der er tale om en personligt ejet virksomhed eller om en virksomhed, der drives i selskabsform (IVS, ApS, A/S). Der kan dog hverken søges om kompensation for løn til virksomhedsejere, der ejer 25% eller mere, eller til en administrerende direktør.

Kompensationsordningen gælder også for helt små virksomheder. En virksomhed med to ansatte, der som følge af Covid-19 hjemsender den ene, kan søge om lønkompensation for denne.

Det er uden betydning, om der er tale om fuldtidsbeskæftigede eller deltidsbeskæftigede. En virksomhed med fem fuldtidsansatte og fem deltidsansatte kan altså også søge om lønkompensation, hvis tre af de ansatte sendes hjem, uanset om de hjemsendte er fuldtids- eller deltidsansatte.

Virksomheder med base i skattely i henhold til EU’s retningslinjer kan ikke modtage kompensation i det omfang, det er muligt at afskære dem efter EU-retten og eventuelle andre internationale forpligtelser. Det gælder for virksomheder, der indsender ansøgningen efter 29. maj 2020.
 

Hvad er betingelserne for hjælpepakken?

For at kunne modtage hjælpepakkerne for lønkompensation skal virksomhederne opfylde en række betingelser.

  • Virksomhederne skal hjemsende medarbejdere i stedet for at fyre dem. De hjemsendte skal udgøre mindst 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. 
  • De ansatte må ikke arbejde i den periode, hvor de er hjemsendte. Forbuddet mod at arbejde gælder dog ikke for elever og lærlinge. Virksomheder kan altså søge om lønkompensation for dem, selvom de fortsætter med at arbejde. Elever og lærlinge tæller også med i forhold til kravet om, at mindst 30 % skal sendes hjem.
     
  • Der må ikke afskediges medarbejdere i perioden. Det betyder, at der ikke kan vælges en kombination, hvor nogle medarbejdere afskediges, mens andre hjemsendes med fuld løn.
     
  • I forbindelse med genåbningen af samfundet vil mange virksomheder opleve et behov for at genindkalde medarbejdere. Det er vigtigt, at virksomheden i den forbindelse holder styr på, hvilke dage de enkelte medarbejdere er hhv. hjemsendt eller genindkaldt på arbejde. Virksomheden vil skulle tilbagebetale allerede udbetalt kompensation for de dage, den enkelte medarbejder er genindkaldt.
     

Hvor stor kompensation sikrer hjælpepakken?

Kompensationen vil udgøre 75 % af lønudgiften til hjemsendte ansatte på funktionærvilkår og 90 % af lønnen til hjemsendte ikke funktionærer. I begge tilfælde er der et loft på kr. 30.000 om måneden pr. fuldtidsansat.

Da genindførelsen af lønkompensationsordning strækker sig over juleferien, hvor mange virksomheder holder ferielukket, vil virksomhederne ikke kunne modtage kompensation for tre dage i den lønkompenserende periode.
 

Vi kan hjælpe dig

I BDO kender vi reglerne, der gælder for Covid-19, lønkompensation og hjælpepakkerne. Vi kan derfor ikke bare svare på spørgsmål, men vi kan også hjælpe med at udfylde ansøgningsskemaet og med at indsende den nødvendige dokumentation, når det er tid til det.

 

Kontakt os