Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.
 • En side af BDO i Danmark

Nu kan arbejdsgivere søge om lønkompensation

Senest opdateret den 19. maj 2020. 

De nærmere regler for udbetaling af lønkompensation for hjemsendte medarbejdere som følge af Covid-19 – også kendt som Corona-virus - er nu offentliggjort. Staten dækker 75 % af lønnen for funktionærer og 90 % af lønnen til timelønnede, hvis arbejdsgiveren fortsætter med at udbetale sædvanlig løn i hjemsendelsesperioden og ikke fyrer nogen.

 

Hjælp til beregning af lønkompensation

Vi har udarbejdet et værktøj, der kan hjælpe med at beregne den gennemsnitlige hjemsendelsesprocent.

Hent hjælpeberegner

 

Lønkompensation

Der er nu åbnet for adgangen til at søge om lønkompensation for hjemsendte medarbejdere, og der er ingen grund til at tøve. Der kan nemlig søges om en økonomisk hjælpepakke i form af kompensation for hele perioden (9/3 – 8/7) på én gang. Og der skal i første omgang kun afgives ganske få oplysninger. Efter perioden kommer der en tid, hvor der skal indsendes nærmere dokumentation for, at betingelserne var opfyldte. Viser det sig til den tid, at virksomheden faktisk var berettiget til en større godtgørelse, vil differencen blive udbetalt. Viser det sig modsat, at der er udbetalt for meget, vil pengene skulle betales tilbage.

 

Lønkompensation

 

Hvem kan søge om kompensation?

Det kan alle private virksomheder. Det er uden betydning, om der er tale om en personligt ejet virksomhed eller om en virksomhed, der drives i selskabsform (IVS, ApS, A/S). Der kan dog ikke søges om kompensation for løn til virksomhedsejer, der ejer mere end 25% eller til en administrerende direktør.

 

Hvad er betingelserne for hjælpepakken?

At virksomhederne hjemsender medarbejdere i stedet for at fyre dem, og at de hjemsendte udgør mindst 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

 • Ordningen gælder også for helt små virksomheder. En virksomhed med 2 ansatte, der som følge af Covid-19 hjemsender den ene, kan søge om lønrefusion for denne.
   
 • Det er uden betydning, om der er tale om fuldtidsbeskæftigede eller deltidsbeskæftigede. En virksomhed med fem fuldtidsansatte og fem deltidsansatte kan således søge om kompensation, hvis tre af de ansatte som resultat af Corona-virussen sendes hjem, uanset om de hjemsendte er fuldtids- eller deltidsansatte.
   
 • De ansatte må ikke arbejde i den periode, hvor de er hjemsendte. Forbuddet mod at arbejde gælder dog ikke for elever og lærlinge. Der kan dermed søges om lønkompensation for sådanne, selvom de fortsætter med at arbejde, ligesom de tæller med i forhold til kravet om, at mindst 30 % skal sendes hjem.
   
 • Betingelsen om, at der ikke må afskediges medarbejdere, betyder, at der ikke kan vælges en kombination, hvor nogle medarbejdere afskediges, mens andre hjemsendes med fuld løn som følge af Covid-19.
   
 • De hjemsendte medarbejdere skal anvende ferie og/eller afspadsering på i alt fem dage i tilknytning til kompensationsperioden.
   
 • I forbindelse med genåbning af samfundet vil mange virksomheder opleve et behov for at genindkalde medarbejdere. Det er vigtigt, at virksomheden i den forbindelse holder styr på, hvilke dage de enkelte medarbejder er hhv. hjemsendt eller genindkaldt på arbejder. Her kan hjælpeberegneren ligeledes anvendes. Virksomheden vil skulle tilbagebetale allerede udbetalt kompensation for de dage den enkelte medarbejder er genindkaldt.

 

Hvor stor kompensation sikrer hjælpepakken?

Der kan søges om kompensation for 75 % af hjemsendte funktionærers løn og for 90 % af øvrige hjemsendtes løn. Lønnen omfatter i begge tilfælde også bidrag til pension.
 

 • For funktionærer kan kompensationen ikke overstige et beløb på 30.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat. Det svarer til 75 % af en bruttoløn på 40.000 kr.
   
 • For timelønnede og for elever og lærlinge kan kompensationen ikke overstige et beløb på 30.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat. Det svarer til 90 % af en bruttoløn på op til 33.333 kr.
   
 • Der kan ikke søges om kompensation for de dage i perioden, hvor medarbejderne afspadserer eller holder ferie.

 

Vi kan hjælpe dig

I BDO kender vi reglerne, der gælder for Corona-virussen og hjælpepakker i detaljer. Vi kan derfor ikke bare svare på spørgsmål, men også hjælpe med udfyldelse af ansøgningsskemaet og med indsendelse af den nødvendige dokumentation, når dette skal ske.

 

Kontakt os