Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.
  • En side af BDO i Danmark

Kompensationsordning for selvstændige og freelancere (tabt omsætning)

Senest opdateret den 15. maj 2020.

Hjælpepakken er den 18. april justeret og forlænget, så den løber fra den 9. marts til og med den 8. juli 2020 mod tidligere til og med 9. juni 2020. 

Erhvervsstyrelsen vil indtil midten af maj 2020 køre videre med den nuværende ordning, der åbnede for ansøgning den 1. april 2020. Medio maj 2020 lukkes der op for en ny ansøgningsrunde, hvor alle virksomheder kan søge igen med henblik på forlængelse og regulering af kompensationsgraden. 

Selvstændige, freelancere og andre virksomheder (ejerledere i selskaber) med ikke mere end 25 fuldtidsansatte (tidligere 10 fuldtidsansatte) kan få en kompensation på op til 23.000 kr. pr. måned i fire måneder, hvis omsætningen falder med mindst 30 % som følge af Covid-19 – også kendt som Corona-virussen. For selvstændige, der har forbud mod at holde åbent, vil kompensationsgraden være 100 % af omsætningstabet.

Kompensationsordning for selvstændige
 

Hvem kan søge om hjælpepakken?

Både selvstændige – det vil sige indehavere af personligt ejede virksomheder – og selskaber (IVS, ApS, A/S) med ikke over 25 fuldtidsansatte vil kunne søge.  Også freelancere uden CVR-nr. kan opnå kompensation, hvis de i 2019 har haft en B-indkomst på mindst 120.000 kr.

I virksomheder med flere ejere, kan ejerne søge om kompensation, hvis deres ejerandel udgør mindst 25 %, og de arbejder i virksomheden.

Bemærk at Erhvervsstyrelsen indtil midten af maj 2020 køre videre med den nuværende ordning, der åbnede for ansøgning den 1. april 2020. Medio maj 2020 lukkes der op for en ny ansøgningsrunde, hvor alle virksomheder kan søge igen med henblik på forlængelse og regulering af kompensationsgraden
 

Hvad er betingelserne?

Det grundlæggende krav for hjælpepakken er, at virksomhedens omsætning i den konkrete periode bliver mindst 30 % lavere, end den ville have været under normale forhold – uden Corona-virussen.
Omsætningsfaldet på 30 % skal i udgangspunktet opgøres i forhold til den såkaldte referenceperiode (som udgangspunkt 1/4-2019 – 30/6-2019). Herudover skal virksomheden i gennemsnit har haft en omsætning på mindst 10.000 kr. om måneden i kalenderåret 2019 og må ikke have mere end 25 fuldtidsansatte opgjort i årsværk. Det er endnu uklart, hvordan et årsværk opgøres.
 

Hvor stor en kompensation?

Hjælpepakken udgør i princippet 90 % af omsætningstabet, men kan ikke overstige et beløb på 23.000 kr. pr. måned.

Kompensationen udgør dog det dobbelte, hvis den selvstændige, der driver sin virksomhed i personligt regi, har en medarbejdende ægtefælle. Den maksimale kompensation udgør således 69.000 kr. / 138.000 kr. for alle tre måneder. Kompensationen er skattepligtig.

For selvstændige, der har forbud mod at holde åbent, vil kompensationsgraden være 100 % af omsætningstabet.

For lønansatte ægtefæller med en ansættelseskontrakt kan der søges om kompensation via ordningen for lønkompensation.
 

Kompensation for omsætningstab samtidig med lønkompensation for ansatte

Der er intet til hinder for, at der som følge af Covid-19 kan søges om kompensation for omsætningstab samtidig med, at der søges om lønkompensation for medarbejdere, der sendes hjem med fuld løn eller der søges om dækning for virksomhedens faste omkostninger i ordningen herfor.

 

Tilbagebetaling

Kompensationen med tillæg af renter vil skulle tilbagebetales, hvis indtægtstabet bliver mindre end 30 %, eller hvis den selvstændiges indkomst for indkomståret 2020 kommer til at overstige 800.000 kr. Det er endnu uklart, hvordan virksomhedsejeren, der driver sin virksomhed i selskabsform, skal forholde sig til denne grænse på 800.000 kr. og dermed hvordan denne i så fald opgør sin indkomst i forbindelse med ordningen.
 

Ansøgning

Erhvervsstyrelsen vil indtil midten af maj 2020 køre videre med den nuværende ordning. Medio maj 2020 lukkes der op for en ny ansøgningsrunde, hvor alle virksomheder kan søge igen med henblik på forlængelse og regulering af kompensationsgraden. Det er også fra midt i maj, at virksomheder med op til 25 fuldtidsansatte kan søge.

Der skal ved ansøgningen afgives en tro- og love- erklæring om, at betingelserne for kompensation er opfyldt. Der er ikke krav revisorbistand i forbindelse med ansøgningen.

 

Vi kan hjælpe under Covid-19

I BDO kender vi reglerne for Covid-19 og hjælpepakker i detaljer. Vi kan derfor ikke bare svare på spørgsmål om Corona-virussen, men også hjælpe med udfyldelse af ansøgningsskemaet og med indsendelse af den nødvendige dokumentation, når dette skal ske.

 

Kontakt os