Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.
  • En side af BDO i Danmark

Kompensationsordning for selvstændige

Senest opdateret den 3. juni 2020.

Hjælpepakken blev den 18. april 2020 justeret og forlænget, så den løber fra den 9. marts til og med den 8. juli 2020. Der er også åbnet op for ansøgning efter de nye kriterier, der også blev vedtaget den 18. april 2020.

Selvstændige og andre virksomheder (ejerledere i selskaber) med ikke mere end 25 fuldtidsansatte (tidligere 10 fuldtidsansatte) kan få en kompensation på op til 23.000 kr. pr. måned i enten tre måneder eller fire måneder, hvis omsætningen falder med mindst 30 % som følge af Covid-19 – også kendt som Corona-virussen. For selvstændige, der har forbud mod at holde åbent, vil kompensationsgraden være 100 % af omsætningstabet for den tvangslukkede periode.

 

Skal jeg søge for 4 måneder?

Virksomheder kan ansøge om kompensation for den fulde 3-måneders (9. marts - 8. juni 2020) eller 4-måneders periode (9. marts – 8 juli 2020). Virksomheden kan også ansøge om kompensation for 3-måneders perioden og senere søge for de 4. måned.

Bemærk, at søges der for den fulde 4-måneders periode, kan virksomheden ikke senere vælge alene at søge for 3-måneders perioden alene.

I denne nyhed kan du læse mere om, hvilke overvejelser virksomheden skal gøre inden der søges kompensation for fire måneder.
 

Kompensation til selvstændige
 

Hvem kan søge om hjælpepakken?

Både selvstændige – det vil sige indehavere af personligt ejede virksomheder – og selskaber (IVS, ApS, A/S) med ikke over 25 fuldtidsansatte vil kunne søge.   

I virksomheder med flere ejere, kan ejerne søge om kompensation, hvis deres ejerandel udgør mindst 25 %, og de arbejder i virksomheden.

Virksomheden skal forvente et omsætningstab på mindst 30% i kompensationsperioden. Kompensationsperioden er enten 9. marts til 8. juni 2020 eller 9. marts til 8. juli 2020. Virksomheden vælger selv, hvorvidt man ønsker at gøre brug af en kompensationsperiode på tre måneder eller fire måneder.  
 

Hvad er betingelserne?

Det grundlæggende krav for hjælpepakken er, at virksomhedens omsætning i kompensationsperioden bliver mindst 30 % lavere, end den ville have været under normale forhold – uden Corona-virussen.
Omsætningsfaldet på 30 % skal opgøres i forhold til den såkaldte referenceperiode (som udgangspunkt 1/4-2019 – 30/6-2019). Herudover skal virksomheden i gennemsnit har haft en omsætning på mindst 10.000 kr. om måneden i kalenderåret 2019 og må ikke have mere end 25 fuldtidsansatte opgjort i årsværk. 

Bemærk, at referenceperioden for omsætning er den samme uanset om der vælges at ansøge om kompensation for 3 eller 4 måneder. Erhvervsstyrelsen omregner selv omsætningen i referenceperiode fra 3 måneder til 4 måneder.


Hvor stor en kompensation?

Hjælpepakken udgør i princippet 90 % af omsætningstabet, men kan ikke overstige et beløb på 23.000 kr. pr. måned.

Kompensationen udgør dog det dobbelte, hvis den selvstændige, der driver sin virksomhed i personligt regi, har en medarbejdende ægtefælle. Den maksimale kompensation udgør således 69.000 kr. / 138.000 kr. for tre måneder eller 96.000 kr. / 192.000 kr. for fire måneder. Kompensationen tilfalder virksomheden og er skattepligtig for virksomheden.

For selvstændige, der har forbud mod at holde åbent, vil kompensationsgraden være 100 % af omsætningstabet i den tvangslukkede periode.

For lønansatte ægtefæller med en ansættelseskontrakt kan der søges om kompensation via ordningen for lønkompensation.


Kompensation for omsætningstab samtidig med lønkompensation for ansatte

Der er intet til hinder for, at der som følge af Covid-19 kan søges om kompensation for omsætningstab samtidig med, at der søges om lønkompensation for medarbejdere, der sendes hjem med fuld løn eller der søges om dækning for virksomhedens faste omkostninger i ordningen herfor.

 

Tilbagebetaling

Kompensationen med tillæg af renter vil skulle tilbagebetales, hvis indtægtstabet bliver mindre end 30 %, eller hvis den selvstændiges indkomst for indkomståret 2020 kommer til at overstige 800.000 kr.

Den selvstændiges indkomst på 800.000 kr. består af:

  • Personlig indkomst
  • Aktieindkomst fra selskaber, hvis der søges om kompensation for dette selskab
  • Skattepligtige overskud for selvstændig virksomhed i virksomhedsordningen.


Ansøgning

Ordningen er åben for ansøgninger til og med den 31. august 2020.

Der skal ved ansøgningen afgives en tro- og love- erklæring om, at betingelserne for kompensation er opfyldt. Der er ikke krav revisorbistand i forbindelse med ansøgningen.

 

Vi kan hjælpe under Covid-19

I BDO kender vi reglerne for Covid-19 og hjælpepakker i detaljer. Vi kan derfor ikke bare svare på spørgsmål om Corona-virussen, men også hjælpe med udfyldelse af ansøgningsskemaet og med indsendelse af den nødvendige dokumentation, når dette skal ske.

 

Kontakt os