Kompensationsordning og hjælpepakker til selvstændige

Senest opdateret d. 5. januar 2021.

Hjælpepakken for omsætningstab til selvstændige, som vi kender fra første nedlukning i foråret, er genåbnet i forbindelse med den nationale nedlukning, som trådte i kraft 9. december 2020.

Selvstændige og andre virksomheder (ejerledere i selskaber) med ikke mere end 25 fuldtidsansatte kan få en kompensation på op til 23.000 kr. pr. måned, hvis omsætningen falder med mindst 30 % som følge af Covid-19. For selvstændige, der har forbud mod at holde åbent, vil kompensationsgraden være 100 % af omsætningstabet for den tvangslukkede periode.
 

Hvem kan søge om hjælpepakken?

Både selvstændige – det vil sige indehavere af personligt ejede virksomheder – og selskaber (IVS, ApS, A/S) med ikke over 25 fuldtidsansatte kan søge om hjælpepakke til selvstændige.  

I virksomheder med flere ejere, kan ejerne søge om kompensation for selvstændige, hvis deres ejerandel udgør mindst 25 %, og de arbejder i virksomheden.

Virksomheden skal forvente et omsætningstab på mindst 30% i kompensationsperioden for at kunne søge. Kompensationsperioden løber fra 9. december og til den nuværende nationale nedlukning ophører.
 

Hvad er betingelserne?

Det grundlæggende krav for hjælpepakken til selvstændige er, at virksomhedens omsætning i kompensationsperioden bliver mindst 30 % lavere, end den ville have været under normale forhold.

Omsætningsfaldet på 30 % skal opgøres i forhold til den såkaldte referenceperiode, som er en tilsvarende periode sidste år. Herudover skal virksomheden i gennemsnit have haft en omsætning på mindst 10.000 kr. om måneden i kalenderåret 2019 og må ikke have mere end 25 fuldtidsansatte opgjort i årsværk. 
 

Hvor stor er kompensationen?

Hjælpepakken udgør i princippet 90 % af omsætningstabet, men kan ikke overstige et beløb på 23.000 kr. pr. måned.

Kompensationen udgør dog det dobbelte, hvis den selvstændige, der driver sin virksomhed i personligt regi, har en medarbejdende ægtefælle.

For selvstændige, der har forbud mod at holde åbent, vil kompensationsgraden være 100 % af omsætningstabet i den tvangslukkede periode, dog stadig maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

For lønansatte ægtefæller med en ansættelseskontrakt kan der søges om kompensation via ordningen for lønkompensation.
 

Kompensation for omsætningstab og lønkompensation for ansatte

Der kan godt søges om kompensation for omsætningstab samtidig med, at der søges om lønkompensation for medarbejdere, der sendes hjem med fuld løn, eller om dækning for virksomhedens faste omkostninger.
 

Ansøgning

Ansøgning indsendes via virk.dk.

Der skal ved ansøgningen afgives en tro- og love- erklæring om, at betingelserne for kompensation til selvstændige er opfyldt. Der er ikke krav om revisorbistand i forbindelse med ansøgningen.
 

Vi kan hjælpe under Covid-19

I BDO kender vi reglerne for Covid-19 og hjælpepakker i detaljer. Vi kan derfor ikke bare svare på spørgsmål om Corona, men også hjælpe med at udfylde ansøgningsskemaet og med at indsende den nødvendige dokumentation.

Kontakt os