Få et overblik over regeringens hjælpepakker

Har min virksomhed ret til regeringens Corona hjælpepakker? Er der fristforlængelser for skattebetalingerne? Hvilke hjælpepakker er der? Hvordan søger jeg om kompensation fra en Corona hjælpepakke? Få overblikket her.

Opdateret d. 14.12 - 2021

Som følge af, at der endnu engang er pålagt restriktioner for dele af erhvervs- og kulturlivet, så indføres de generelle hjælpepakker igen fra 1. december 2021 til 28. februar 2022. Dette fremgår af denne aftaletekst, som er offentliggjort på Erhvervsministeriets hjemmeside.

PÅ nuværende tidspunkt ved vi følgende om hjælpepakker:

 • Faste omkostninger:
  Kompensationsordningen for faste omkostninger forlænges til den 28. februar 2022, og kravet til omsætningsnedgang sættes ned til mindst 30 pct. Det gælder fra 1. december 2021.
   
 • Selvstændige, herunder kunststøtteordningen:
  Kompensationsordningen til selvstændige mv. herunder kunststøtteordningen genåbnes med et krav til en omsætningsnedgang på mindst 30 pct. Ordningen kan søges fra den 1. december 2021 til og med 28. februar 2022.
   
 • Tvangslukninger:
  De dele af dansk erhvervs- og kulturliv, der er tvangslukkede f.eks. natteliv, vil kunne få dækning af alle deres faste omkostninger og adgang til selvstændigordningen mv. for tvangslukkede.

Tvangslukning omfatter følgende: Lukning af lokaler, hvor der afvikles koncerter, forestillinger, forevisninger eller tilsvarende med over 50 stående publikummer. Lukning af nattelivet dvs. lokaler og lokaliteter, hvor der drives natklub, diskotek eller lignende med et dansegulv.

 • Arrangører:
  Arrangørordningen genåbnes for arrangementer på mindst 350 stående personer, der er planlagt før den 7. december 2021 eller er fast tilbagevendende, og som aflyses, udskydes eller ændres væsentligt.
  Samtidig etableres en ordning, som skal dække spillesteders aflysning udskydelse eller ændringer af mindre indendørs arrangementer (51-349 stående tilskuere).
   
 • Pulje for kasserede letfordærvelige varer:
  Der etableres en pulje målrettet de virksomheder og leverandører, der, pga. nye restriktioner, brænder inde med letfordærvelige varer i weekenden den 10. december til 12. december 2021.
  Den enkelte virksomhed kan maksimalt modtage et kompensationsbeløb på 40.000 kr. for kasserede varer. Der afsættes 10 mio. kr. til puljen.
  Der gives desuden mulighed for at søge ordningen for faste omkostninger baseret på et omsætningsfald i december alene. Normalt skal man som virksomhed søge for to eller tre måneder under et.

Lønkompensation

Der genindføres ligeledes lønkompensation til virksomheder, som er ramt af Covid-19-restriktioner. Lønkompensationsordningen deles op i en ordning for tvangslukkede virksomheder uden omsætning samt lønkompensationsordning af hensyn til hårdt ramte virksomheder.

Lønkompensationsordning for tvangslukkede virksomheder:

Ordningen kan søges af tvangslukkede virksomheder uden omsætning, som er lukket ved påbud. Ordningen vil være gældende for tvangslukkede virksomheder, så længe de har forbud mod at holde åbent. Der er selvfølgelig krav om, at personalet er hjemsendt og ikke arbejder. Da indførslen af lønkompensationsordningerne vil strække sig over juleferien, vil der ikke kunne modtages kompensation for 3 dage i den lønkompenserende periode.

Lønkompensationsordningen for øvrige hårdt ramte virksomheder:

Der indføres en midlertidig lønkompensationsordning for øvrige virksomheder fra den 10. december 2021 til den 15. januar 2022. For at kunne gøre brug af den midlertidige lønkompensationsordning, skal virksomheden hjemsende mindst 30 pct. af medarbejderne. Det er fortsat et krav, at hjemsendte medarbejdere ikke arbejder i hjemsendelsesperioden. Da indførslen af lønkompensationsordningerne vil strække sig over juleferien, vil der ikke kunne modtages kompensation for 3 dage i den lønkompenserende periode.

Både lønkompensationsordningen for tvangslukkede virksomheder og lønkompensationsordningen for hårdt ramte virksomheder vil derudover basere sig på de samme forudsætninger, som den tidligere lønkompensationsordning gældende under nedlukningen fra december 2020 og frem. Medarbejderne må f.eks. således ikke arbejde for virksomheden under hjemsendelsen, og der kan ikke søges lønkompensation for medarbejdere, der arbejder hjemmefra. Virksomheden skal betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden, og det er en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager. Lønkompensationen vil udgøre 75 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede funktionærers løn månedligt og 90 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 30.000 kr. pr. omfattet fuldtidsansat.

Dette fremgår af denne aftaletekst, som er offentliggjort på beskæftigelsesministeriets hjemmeside.
 

Hvad kan/skal du ellers gøre?

Der er meget at holde styr på i forbindelse med Covid-19 hjælpepakkerne, og det kan derfor være en fordel at prioritere. Vi anbefaler, at du i første omgang skal have fokus på at drive din virksomhed. Det gælder om at komme optimalt ud af den situation, du står i lige nu og her.

Overvej situationen i forhold til hjemsendelse af medarbejdere og vær sikker på at få dokumenteret den beslutning, du tager.

Samtidig er der et behov for at få et overblik over likviditetsbehovet, være i tæt kontakt til banker om eventuelle lån samt at foretage analyse af udgifter og den fremtidige forretningssituation.

Vi er, som ved kompensationsordningerne, klar til at hjælpe dig med at få det optimale resultat.
 

Kontakt os