Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.
  • En side af BDO i Danmark

Få et overblik over regeringens hjælperpakker

Har min virksomhed ret til regeringens Covid-19-hjælpepakker? Er der fristforlængelser for skattebetalingerne? Hvilke hjælpepakker er der? Hvordan søger jeg om kompensation fra en Covid-19-hjælpepakke? Få overblikket her.

Covid-19 har ramt virksomheder i Danmark hårdt og bredt. Derfor er en række hjælpepakker og hjælpeordninger kørt i stilling. De skal mindske skaden og give danske virksomheder bedst muligt grundlag for at komme på fode igen, så de kan køre videre både under og efter epidemien.

Vi følger udviklingen tæt og står klar med rådgivning om, hvordan din virksomhed kan få støtte via hjælpeordningerne. Desuden kan vi hjælpe med en revisorerklæring, som er et krav (og som du kan få tilskud til) for nogle af de hjælpeordninger, virksomheder kan få tilskud fra.

 

Hvilke Covid-19-hjælpepakker er der?

Generelt kan hjælpepakkerne opdeles i to spor. Det ene drejer sig om hjælp til likviditet, og det andet er fokuseret på kompensation og godtgørelse.

Det første spor kan hjælpe med en forlænget frist for afregning af moms, forlængelse af betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag, garantiordninger, der øger bankernes udlånsmuligheder samt udsættelse og/eller nedsættelse af B-skatteraterne.

Det andet spor dækker blandt andet over lønkompensation, kompensationsordning for selvstændige, kompensation for virksomheders faste omkostninger og kompensation ved aflysning af større arrangementer.

 

Hjælpepakke til lønkompensation

I forbindelse med den økonomiske krise i kølvandet på Covid-19 har den danske stat lanceret en hjælpepakke til lønkompensation. Staten dækker op til 75 % af lønnen for funktionærer og op til 90 % af lønnen til timelønnede (dog maks. 30.000 kr. pr. måned), så længe arbejdsgiveren fortsætter med at udbetale sædvanlig løn og ikke fyrer nogen under hjemsendelse på grund af Covid-19.

Ordningen gælder helt ned til virksomheder med én ansat, og der kan opnås kompensation for såvel fuldtids- som deltidsbeskæftigede.

Læs mere om hjælpepakken til lønkompensation, og hvordan vi kan hjælpe dig her.

 

Hjælpepakke til selvstændige

Hjælpepakken er den 18. april justeret og forlænget, så den løber fra den 9. marts til og med den 8. juli 2020 mod tidligere til og med 9. juni 2020.

Erhvervsstyrelsen vil indtil midten af maj 2020 køre videre med den nuværende ordning. Medio maj 2020 lukkes der op for en ny ansøgningsrunde, hvor alle virksomheder kan søge igen med henblik på forlængelse og regulering af kompensationsgraden. Det er også fra midt i maj, at virksomheder med op til 25 fuldtidsansatte kan søge.

Det skal bemærkes, at det er muligt at søge om støtte som selvstændig og samtidig søge om lønkompensation til medarbejdere, der hjemsendes med fuld løn.

Der kan pt. søges ud fra følgende kriterier:

Selvstændige erhvervsdrivende kan også søge om kompensation via en specifik hjælpepakke. Så længe virksomheden ikke har mere end ti fuldtidsansatte, kan der, hvis omsætningen falder med mere end 30 % som følge af Covid-19, opnås en kompensation på 75 % af omsætningstabet - dog maks. 23.000 kr. i hver af de tre måneder, som støtteordningen dækker.

Der kan fra medio maj søges ud fra følgende kriterier:

Selvstændige erhvervsdrivende kan også søge om kompensation via en specifik hjælpepakke. Så længe virksomheden ikke har mere end 25 fuldtidsansatte, kan der, hvis omsætningen falder med mere end 30 % som følge af Covid-19, opnås en kompensation på 90 % af omsætningstabet - dog maks. 23.000 kr. i hver af de fire måneder, som støtteordningen dækker.

For selvstændige, der har forbud mod at holde åbent, vil kompensationsgraden være 100 % af omsætningstabet.

Læs mere om hjælpepakken til selvstændige og hvordan vi kan hjælpe dig her.

 

Hjælpepakke til dækning af faste omkostninger

Den 5. maj 2020 kom der en ny bekendtgørelse, der udmønter den politiske aftale, der blev indgået den 18. april 2020 vedr. støtte til dækning af virksomheders faste omkostninger. Med bekendtgørelsen følger justeringer og en forlængelse fra den 9. juni 2020 til 8. juli 2020. Der kan således søges om støtte for tre eller fire måneder.

Med bekendtgørelsen følger også nye kriterier for ansøgning. Kriterier, der har tilbagevirkende kraft frem til den 9. marts 2020, og som virksomheder kan søge på baggrund af allerede i dag – dog alene for en periode på tre måneder. Ultimo maj 2020 åbnes der forventeligt op for ansøgning for perioden på fire måneder. Hvis virksomheden allerede har ansøgt, bliver den omfattet af de nye kriterier, medmindre ansøgningen er færdigbehandlet.

Tilskuddets størrelse afhænger af faldet i omsætningen, der mindst skal opgøres til 35 %. Omsætningsnedgangens størrelse definerer kompensationssatsen for de faste omkostninger. En kompensationssat, der enten udgør 25 %, 50 % eller 80 %.

Virksomheder, der har haft forbud mod at holde åbent, kan søge om kompensation for den særskilte periode, hvor virksomheden har haft forbud mod at holde åbent. Virksomheden kompenseres med 100 % af virksomhedens faste omkostninger i den periode, hvor forbuddet om at holde åbent har været gældende.

Der kan gives kompensation på op til 110 millioner kr. pr. virksomhed. For koncerner gælder det, at hvert selskab kan og skal ansøge hver for sig. Bemærk, at der ikke kan søges om kompensation, hvis de faste omkostninger samlet er på mindre end 12.500 kr. for perioden 9. marts 2020 til og med den 9. juni 2020 (3 måneder), eller mindre end 16.666 kr. for perioden 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020 (4 måneder).

Ansøgning om kompensation for faste omkostninger skal ledsages af en revisorerklæring.

Læs mere om hjælpepakken til dækning af faste omkostninger, og hvordan vi kan hjælpe dig, her.

 

Hjælpepakke til aflyste arrangementer

Arrangører af arrangementer med mange deltagere, der blev aflyst på grund af Covid-19, har nu mulighed for at søge kompensation. For at ansøge skal der angives en lang række præcise oplysninger, og ansøgningen om kompensation kan derfor kræve en del forberedelse.

Samtidig skal ansøgninger på mere end 500.000 kr. ledsages af en erklæring fra en uafhængig revisor. Staten dækker denne udgift op til et beløb på 30.000 kr.

En erklæring fra en uafhængig revisor er også et krav ved ansøgning fra hjælpepakken til dækning af faste omkostninger.

Læs mere om hjælpepakken for aflyste arrangementer, og hvordan vi kan hjælpe dig her.

 

Hvad kan/skal du ellers gøre?

Der er meget at holde styr på i forbindelse med hjælpepakkerne, og det kan derfor være en fordel at prioritere. Vi anbefaler, at du i første omgang skal have fokus på at drive din virksomhed. Det gælder om at komme optimalt ud af den situation, du står i lige nu og her.

Overvej situationen i forhold til hjemsendelse af medarbejdere og vær sikker på at få dokumenteret den beslutning, du tager.

Samtidig er der et behov for at få et overblik over likviditetsbehovet, være i tæt kontakt til banker om eventuelle lån samt at foretage analyse af udgifter og den fremtidige forretningssituation.

Vi er, som ved kompensationsordningerne, klar til at hjælpe dig med at få det optimale resultat.

Kontakt os for at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

 

Video: Opdatering på hjælpepakker til erhvervslivet

I videoen ovenfor kommer Claus Bonde Hansen og Tanya Honoré Schultz med en opdatering til hjælpepakkerne.

Bemærk at optagelsen er taget med udgangspunkt i den viden, der har været tilgængelig på tidspunktet for optagelsen. Videoen er optaget d. 14. maj 2020.

 

Læs øvrige nyheder