Seneste nyheder

Lønkompensation kan nu søges frem til 12. april 2021

Den 22. marts 2021

Erhvervsstyrelsen har åbnet for, at virksomheder kan søge om lønkompensation for hjemsendte medarbejdere i perioden 9. december 2020 til 12. april 2021.

Læs mere

 

Der er åbnet for ansøgning om rentefrie momslån

Den 17. marts 2021

Der er nu åbnet for, at små- og mellemstore virksomheder kan søge om et rentefrit momslån. Denne gang er der tale om, at virksomhederne kan låne et beløb svarende til den samlede moms, som havde indberetningsfrist 1. marts 2021.

Læs mere
 

Nye fristudskydelser for betaling af A-skat og AM-bidrag

Den 8. marts 2021

Der er endnu engang vedtaget udskydelse af betalingsfristen for A-skat og AM-bidrag. Når frister for afregning af A-skat og AM-bidrag udskydes og rentefrie lån optages, så vil virksomheder ligeledes skubbe en likviditetsbyrde foran sig, som skal indfries i løbet af 2021 og 2022.

Læs mere
 

Fik din virksomhed modregnet underskud i ansøgning om faste omkostninger for foråret 2020?

Den 25. februar 2021

Havde din virksomhed underskud i 2019? Og er virksomheden på baggrund af Coronarestriktionerne ”lukket ved påbud” under den nuværende nationale nedlukning uden at have omsætning i lukkeperioden? Så kan nedenstående være relevant for dig.

Læs mere
 

Der er netop vedtaget nye rentefrie momslån

Den 23. februar 2021

Det er netop vedtaget, at små og mellemstore virksomheder vil få mulighed for rentefrit at låne et beløb svarende til den moms, som skal indberettes og afregnes 1. marts 2021.

Læs mere 
 

Nu kan der søges om rentefrit A-skattelån

Den 3. februar 2021

Små og mellemstore virksomheder kan ansøge om et rentefrit lån på et beløb svarende til den A-skat og det AM-bidrag, som virksomhederne har indberettet rettidigt for perioderne august og december 2020 med betalingsfrister 18. januar og 29. januar 2021.

Læs mere
 

Nye muligheder for rentefrie lån samt udskudte betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag

Den 1. februar 2021

Regeringen har fremsat lovforslag om en ny momslåneordning, ny A-skattelåneordning samt udskydelse af enkelte betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag.

Læs mere
 

Omstillingspuljen rækker igen ud til hårdt ramte virksomheder

Den 12. januar 2021

Den 29. januar 2021 åbner anden ansøgningsrunde for den såkaldte Omstillingspulje, der er målrettet virksomheder, som har behov for at tilpasse og omstille sig organisatorisk som følge af Coronakrisen. Tilskuddet er her møntet udvikling og omstilling af virksomheden, herunder uddannelse, digitalisering, grøn omstilling samt muligheden for at investere i nye produkter eller markeder.

Læs mere
 

Lønkompensation genindført og åben for ansøgning

Den 21. december 2020

Forårets hjælpepakke om lønkompensation er genindført med enkelte tilpasninger. Virksomheder, hvis medarbejdere er fyringstruet grundet Covid-19, kan hjemsende medarbejdere og få en del af lønnen dækket via lønkompensationsordningen. Erhvervsstyrelsen har den 21. december 2020 åbnet for ansøgninger om lønkompensation. 

Læs mere
 

De generelle hjælpepakker genindføres

Den 14. december 2020

En stor del af landet er nu underlagt yderligere restriktioner, og det medfører, at der er indgået en politisk aftale om genåbning af de generelle hjælpepakker fra foråret for alle virksomheder i Danmark.

Læs mere
 

Åben for ansøgning: Lønkompensation til nordjyske virksomheder

Den 3. december 2020

Der er nu åbnet op for ansøgning om lønkompensation til de virksomheder, som var berørt af de særlige restriktioner, som blev pålagt de 7 kommuner Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø.

Læs mere
 

Puljen til kulturaktiviteter er udvidet med en nye periode

Den 24. november 2020

Det er vigtigt med fortsatte aktiviteter på kulturområdet. Derfor er aktivitetspuljen til kulturaktiviteter udvidet med en ny periode. Puljen har til formål at understøtte, at der i højere grad vil blive afholdt nye eller allerede planlagte publikumsrettede kulturaktiviteter, fx koncerter samt teater- og biografforestillinger.

Læs mere

 

Politisk aftale om kompensation til virksomheder berørt af restriktionerne i Nordjylland

Den 24. november 2020

På baggrund af de skærpede lokale restriktioner i Nordjylland i perioden 6. november – 22. november 2020 er der offentliggjort en politisk aftale om hjælpepakker til de berørte virksomheder i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommune samt til virksomheder uden for de 7 kommuner, som også er berørt af den lokale nedlukning af Nordjylland.

Læs mere

 

Der åbnes op for ansøgning om kompensation for faste omkostninger for virksomheder berørt af én eller flere COVID-19-relaterede restriktioner

Den 13. november 2020

Det er nu muligt at ansøge om kompensation for faste omkostninger for virksomheder berørt af én eller flere COVID-19-relaterede restriktioner frem til 31. oktober 2020. Kompensationen kan søges af virksomheder for de perioder, hvor de har været ramt af nogle konkrete restriktioner, som f.eks. begrænsning i åbningstiden for restauranter m.fl., det skærpede forsamlingsforbud på 50 personer uden for private hjem, grænselukninger mv.

Læs mere
 

Kompensation til virksomheder berørt af restriktionerne i de 7 kommuner i Nordjylland

Den 9. november 2020

På baggrund af de skærpede lokale restriktioner i Nordjylland er der den 7. og 8. november offentliggjort politiske aftaler om hjælpepakker til de berørte virksomheder i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommune. Alle hjælpepakkerne baserer sig på de oprindelige hjælpepakker med tilføjelse af pendlerlønkompensationsordning.

Læs mere

 

Udvidede hjælpepakker

Den 28. oktober 2020

Samfundet er igen underlagt nye Covid-19-restriktioner grundet smittestigningen i Danmark, og rigtig mange virksomheder er økonomisk påvirkede af restriktionerne. Den 27. oktober 2020 har Erhvervsministeriet offentliggjort en politisk aftale om udvidelse og forlængelse af hjælpepakkerne, som skal hjælpe de økonomisk ramte virksomheder.

Læs mere

 

Ny pulje til kulturaktiviteter

Den 30. september 2020

Det er vigtigt med fortsatte aktiviteter på kulturområdet. Derfor er der oprettet en aktivitetspulje til kulturaktiviteter med det formål at understøtte, at der i højere grad vil blive afholdt nye eller allerede planlagte publikumsrettede kulturaktiviteter, fx koncerter og teater- og biografforestillinger på kulturområdet.

Læs mere

 

Kompensation til barer, restauranter og caféer mv. ved begrænsninger på åbningstiden

Den 30. september 2020

Barer, restauranter og caféer mv. fik den 17. september 2020 yderligere restriktioner på åbningstiderne. Begrænsning i åbningstiden har negative konsekvenser for de berørte virksomheder, da en del af omsætningsgrundlaget forsvinder. Den 20. september 2020 offentliggjorde Erhvervsministeriet derfor en politisk aftale om kompensation til barer, restauranter og caféer mv. ved begrænsninger i åbningstiden.

Læs mere 

 

Reglerne om fuld skattepligt og skattefritagelse lempes som følge af Covid-19

Den 19. juni 2020

Coronapandemien har medført begrænsninger i, hvor personer kan opholde sig og udføre deres arbejde. Folketinget har derfor vedtaget midlertidige lempelser i skattelovgivningen for at afbøde en række utilsigtede konsekvenser for udlandsdanskere, udstationerede og personer på forskerskatteordningen.

Læs mere

 

Skat og social sikring for Øresundspendlere m.fl. under coronapandemien

Den 19. juni 2020

Coronapandemien har medført begrænsninger i, hvor personer kan opholde sig og udføre deres arbejde. For øresundspendlere kan det have betydning for både skat og social sikring.

Læs mere

 

Tænk jer om, før der søges kompensation for 4 måneder

Den 3. juni 2020

Virksomhedens kompensation afhænger af nedgangen i omsætningen i kompensationsperioden i forhold til referenceperioden. Dette gælder både for kompensation for faste omkostninger og kompensationsordningen for selvstændige.

Læs mere

 

Ændringer til hjælpepakken om faste omkostninger

Den 6. maj 2020

Den 5. maj 2020 er der kommet en ny bekendtgørelse om kompensation for faste omkostninger.

Læs mere

 

Brancheanalyse: Sæt krisen på pause og giv virksomhedens strategi et eftersyn

Den 23. april 2020

Vi befinder os i en tid, der kræver, at vi er omstillingsparate og i stand til at tackle store forandringer. Corona-krisen har kastet os ind i en ny virkelighed, og det er nu, du har mulighed for at revurdere, hvordan din virksomhed drives bedst muligt.

Læs mere

 

Status på hjælpepakkerne

Den 14. april 2020

Der er nu åbnet for adgangen til at indsende ansøgninger til alle de fire hjælpepakker, der er vedtaget ifm. Covid-19 og Coronakrisen. Der gælder ikke noget ”først til mølle” princip. Alle virksomheder får den kompensation, som de er berettiget til, hvis de er påvirket af Covid-19. Vigtigt at virksomhederne sætter sig ind i reglerne.

Læs mere

 

Covid-19 og de internationale dobbeltbeskatningsaftaler

Den 8. april 2020

OECD’s sekretariat har afgivet en vejledende udtalelse om, hvorledes forskellige regler i dobbeltbeskatningsaftalerne påvirkes af, at medarbejdere og ledere i virksomheder arbejder hjemmefra og måske endda udfører deres arbejder i et andet land, end de normalt gør.

Læs mere

 

Covid-19 og oplevelsesindustrien: Sådan ser reglerne ud for aflysninger

Den 7. april 2020

Aflysningerne rammer mange danske virksomheder i oplevelsesindustrien under corona-krisen. For at minimere udfordringerne, må hoteller, campingpladser, koncertarrangører og mange andre vide, hvordan de optimalt griber krisen an.

Læs mere
 

Covid-19: Faste udgifter – nu er reglerne for kompensation klar

Den 3. april 2020

Virksomheder, som mister mere end 40 % af deres omsætning som følge af COVID-19, kan søge om tilskud til dækning af deres faste udgifter i perioden 9/3 – 8/6 2020. Jo større fald i omsætningen, jo større tilskud. Adgangen til ansøgning forventes at åbne i uge 15.

Læs mere

 

Debatindlæg - Covid-19 og turistbranchen: Tænk utraditionelt - sæt momsen ned​

Den 1. april 2020

Selvom der er udsigt til, at nedlukningen af det danske samfund på grund af Corona-epidemien snart slutter, så vil der gå lang tid, før vi er tilbage ved normale tilstande. Derfor er det vigtigt, at den ”tænk dansk-bølge”, der har præget landet i den seneste tid forsøges udstrakt (mindst) til resten af året.

Læs mere

 

Covid-19 Crisis Hub: Få et globalt overblik over nationale tiltag og vejledninger

Den 31. marts 2020

Covid-19 er en international pandemi, som i øjeblikket har betydning for stort set alle verdens økonomier og samfund. Det betyder, at mange lande har indført særlige tiltag, lovgivninger og lignende, som skal hjælpe med at holde hånden under de nationale økonomier og samfund.

Læs mere

 

Nu kan arbejdsgivere søge om lønkompensation

Den 26. marts 2020

De nærmere regler for udbetaling af lønkompensation for hjemsendte medarbejdere er nu offentliggjort. Staten dækker 75 % af lønnen for funktionærer og 90 % af lønnen til timelønnede, hvis arbejdsgiveren fortsætter med at udbetale sædvanlig løn i hjemsendelsesperioden og ikke fyrer nogen.

Læs mere

 

Overblik over tiltag og nye regler for frie skoler

Den 23. marts 2020

Nedlukninger af skoler og institutioner på grund af Covid-19 har medført nye, midlertidige regler inden for uddannelsessektoren. Tiltag der kan få økonomisk betydning for de frie skoler og regulerede institutioner i Danmark.

Læs mere

 

Covid-19: Hjælpepakker til gavn for fiskeriet

Den 23. marts 2020

De økonomiske konsekvenser forårsaget af Corona-pandemien er uoverskuelige for erhvervslivet. Regeringen har fremlagt flere forskellige pakker, der skal hjælpe. Nogle er vedtaget, andre er på vej. Og der kommer givetvis flere. Her får du et foreløbigt overblik.

Læs mere

 

Covid 19: Skattemæssige forhold for personer, der kommer til at arbejde i et andet land end de normalt gør

Den 23. marts 2020

I lyset af de gennemførte rejserestriktioner og andre tiltag for at begrænse udbredelsen af Covid-19 har vi nedenfor opstillet en FAQ for arbejdsgivere og deres ansatte.​

Læs FAQ

 

Spar på likviditeten? Afgiftsregistrering er en løsning

Den 19. marts 2020

Flere virksomheder oplever et ekstra pres på likviditeten i den periode, vi er i nu, men en forbrugsregistrering eller fremskyndet tilbagebetaling af afgifter, kan være med til at forbedre likviditeten.

Læs mere

 

Midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked

Den 18. marts 2020

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om en lønmodtagerpakke, der skal holde hånden under danske arbejdspladser og sikre, at lønmodtagerne får løn som normalt.

Læs mere

 

Depechen-artikel: Corona-pandemiens betydning for årsregnskabet for 2019

Den 17. marts 2020

For virksomheder med kalenderårsregnskab får virusudbruddet kun i særlige tilfælde betydning for tallene i 2019-regnskabet, fordi udbruddet i regnskabsmæssig forstand er en ikke-regulerende efterfølgende begivenhed.

Læs mere

 

Information til arbejdsgivere vedrørende Covid-19

Den 17. marts 2020

Som følge af den nuværende Covid-19 situation i Danmark er der nogle foranstaltninger, som du som arbejdsgiver kan tage, hvis du oplever faldende salgstal, eller hvis dine ansatte bliver syge.

LÆS MERE

 

Nationalt fokus på COVID-19 medfører øget risiko for andre vira, infektionsmuligheder og angreb på virksomhedens systemer

Den 17. marts 2020

For langt de fleste virksomheder er den normale hverdag vendt på hovedet, og Danmark bliver med god grund 'tæppebombet' med breaking news om udbruddet og udviklingen af COVID-19. Det er dog vigtigt, at vi også husker at opretholde et fornuftigt fokus på de kræfter, som kunne finde på at udnytte omvæltningen af vores hverdag.

LÆS MERE

 

Foranstaltninger som følge af Covid-19

Den 12. marts 2020

Udviklingen og udbredelsen af Coronavirus COVID-19 betyder, at vi på lige fod med andre organisationer naturligvis må agere ansvarligt. Derfor tager vi en række forholdsregler og forbereder os på mulige scenarier, som kan udfordre driften, som den ser ud i dag.​

LÆS MERE

 

Covid-19: Konsekvenserne ser dramatiske ud for dansk erhvervsliv

Den 11. marts 2020

I BDO har vi netop undersøgt, hvordan dansk erhvervsliv forventer, at udbruddet af coronavirussen, Covid-19, vil påvirke virksomhedernes omsætning. Undersøgelsen er baseret på svar fra 753 danske virksomheder, og svarene er indhentet i perioden den 9.-10. marts 2020.

LÆS MERE