• Frie skoler

Frie skoler

Vi har stor erfaring med revision og rådgivning af frie skoler.
Vi ved, hvad det kræver at drive en sund og kompetent skole og samtidig leve op til de mange lovkrav, der stilles fra myndighederne.

Vores mangeårige erfaring med revision og rådgivning af frie skoler gør, at kvaliteten i vores rådgivning både er dybdegående og bred. Vi rådgiver bl.a.:

 • Frie grundskoler
 • Efterskoler
 • Højskoler
 • Produktionsskoler

Vi rådgiver om bl.a. budgetter, finansiering og gældspleje, tilskud, bevillinger, EU midler mv. Derudover har de revisorer og rådgivere, der er tilknyttet branchegruppen Uddannelse, særlige kompetencer indenfor:

Finansiel revision og sparring

Den finansielle revisions formål er at efterprøve, om oplysningerne i skolens regnskab giver et retvisende billede af skolens økonomi. Det gør vi fx gennem:

 • Revision af elev-aktivitet og sparring om tilskudsbetingelser
 • Revision af lønninger og sparring om ansættelsesprocedurer
 • Skemaregnskab og sparring om Statens regnskabsregler.

Forvaltningsrevision

Forvaltningsrevisionen, der gennemføres i samarbejde med skolens ledelse, er både et tilsynskrav og et vigtigt redskab for ledelsen. Formålet med forvaltningsrevisionen er at belyse:

 • Produktivitet – fx gennem analyse af elevsammensætningen
 • Effektivitet – med fokus på kvalitetsstyring og udvikling af mål
 • Sparsommelighed – fx gennem vurdering af goder og tjenesteydelser
 • Økonomistyring – etablering af forretningsgange og interne kontroller
 • Rådgivning.

Rådgivning

Vi rådgiver desuden skoler om:

 • Forretningsgange og interne kontroller
 • Budgetter og prognoser
 • Økonomistyring
 • Moms og lønsumsafgift
 • Finansiering og gældspleje
 • Tilskud, bevillinger, EU midler
 • Strategisk rådgivning
 • Start af ny friskole
 • Bæredygtighedsmodel