• Sygehuse

Sygehuse

BDO har i en årrække løst opgaver for sundhedsstyrelsen, regioner og sygehuse.

Der er p.t. stort fokus på aktivitets- og økonomistyring, herunder opgaver med at tilpasse budgetterne til de centralt fastsatte takster og principper for afregning.

Sygehusenes fordelingsregnskaber

Sygehusenes fordelingsregnskaber får stigende betydning i både region og stat. Fordelingsregnskaberne er typisk en del af grundlaget for indberetning til Sundhedsstyrelsens omkostningsdata samt i opgørelsen af de tilrettede driftsudgifter. De indgår i beregningen af takster og derfor i regionernes finansiering. 

Fordelingsregnskaberne indgår også ofte i den interne styring og planlægning på sygehusene. Valide oplysninger er derfor afgørende for sygehusledelsens egne grundoplysninger.

Som samarbejdspartner kan vi sikre tillid til tallene, få detaljen på plads og samtidig bidrage til det styringsmæssige overblik og perspektiv.

Vi tilbyder:

  • Screening af sygehusets arbejdsgange med henblik på at udarbejde og dokumentere fordelingsregnskabet 
  • Afstemning og validering af sygehusets fordelingsregnskab som grund for indberetning til Sundhedsstyrelsen.