Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.

Det specialiserede socialområde

Vi bistår en lang række kommuner med analyser og rådgivning inden for det specialiserede socialområde. Vi har en markant viden om både det specialiserede voksenområde og det specialiserede børneområde, og vi har stor erfaring med at rådgive både kommuner, regioner og stat i arbejdet med de udfordringer som kendetegner området. Vi kan bistå forvaltning og de decentrale institutioner med at skabe fundamentet for, at alle – både medarbejdere og borgere - får mest muligt ud af de anvendte ressourcer. Vi kan optimere sagsgange, løfte kvaliteten i de behandlede sager, og bistå med løsninger -  både de strategiske spørgsmål såvel som de lavpraktiske opgaver, som eksempelvis beregningen af omkostningsbaserede takster.

Vi har stor erfaring med alle aspekter af det specialiserede socialområde.

Vi samarbejder løbende med en de danske kommuner om en lang række forskelligartede opgaver.

Vores kompetencer spænder bredt, og vi kan bistå med analysearbejde inden for både budget, økonomi, og effektstyring, faglig styring, administrative analyser, analyser af visitationspraksis og arbejdet på udfører-niveauet.

Vores konsulenter har et dybt kendskab til området, og vi er alle dedikerede og engagerede i forhold til at sikre og styrke den service, som bliver leveret til borgerne på området.

Vi arbejder med afsæt i et ønske om at skabe sammenhæng mellem det politiske, det forvaltningsmæssige og de decentrale niveau. Vi arbejder sammen med vores kunder for at sikre effekt for alle involverede parter, og vi arbejder med en borger- og medarbejderorienteret tilgang, der sikrer accept og samarbejde igennem projektets levetid.

Vi hjælper med at udarbejde simple og gennemsigtige modeller for eksempelvis sagsbehandlingspraksis, og vi gennemfører i den forbindelse sidemandsoplæring og sparring på udarbejdelse af nye kvalitetstandarder.

Vi skaber sammenhæng mellem økonomi, aktivitet, leverede effekter og etablerer effektive processer i udøvelsen af kerneopgaven.

Vi har gennem de seneste år hjulpet en lang række kommuner med at etablere gode og gennemsigtige processer med højt fagligt indhold, vi har udviklet og implementeret hensigtsmæssige økonomi- og faglige styringsmodeller samt implementeret nye organisatoriske strukturer for en række visitationsenheder.

Vores analyser er altid skræddersyede den enkelte kommunes behov, og vi lægger vægt på at involvere relevante ledere og medarbejdere i analyserne. Det gør vi for at skabe et fuldstændigt analysegrundlag og for at skabe en stærk forankring af analysernes resultater.

Tværgående borgerforløb

Vi har i en længere periode arbejdet aktivt med at identificere og konkretisere de snitflader og praksisser, som definerer de tværgående borgerforløb, og de udsatte familier som fylder mere og mere i den kommunale sagsbehandling og i de offentlige budgetter generelt.

Den komplekse organisering og de ydelser der definerer disse borgeres udgiftsprofil er mangeartede, og kræver, at man kender både borgertyperne, og de professionelle mennesker som tildeler og definerer de ydelser, som borgerne modtager. Vi kender både borgerne, og de praksisser som forvaltningen kendetegnes af. Derfor kan vi hjælpe med at skabe klarhed og med at skabe en organisatorisk opsætning, der minimerer risikoen for ukoordinerede ydelser og virkningsløse forløb, samtidig med at der er fokus på effekten for borgerne og den oplevelse som borgerne har, når de møder den kommunale forvaltning både første gang og igennem hele deres forløb som ydelsesmodtagere.

Tilsyn

Vores konsulentteam tæller desuden profiler, der, med deres pædagogiske baggrund, udvikler pædagogiske tilsynskoncepter og gennemføre tilsyn på en lang række tilbudstyper på det specialiserede socialområde. Vi kan derfor tilføre vores analyser af udfører niveauet en dyb faglig indsigt, og et unikt indblik i både borgernes og medarbejdernes syn på de ydelser deres leveres på området.