• Fiskeri

Fiskeri

 

Fiskerierhvervet har helt særlige økonomiske og administrative vilkår. I BDO kender vi alle problematikker fra kvoter til finansiering, så uanset om din virksomhed er indenfor pelagisk-, demersalt- eller industrifiskeri, kender vi din udfordring.

Revision og regnskab

Revisorer og andre medarbejdere på dit lokale BDO kontor er både loyale og tilgængelige i hverdagen. De kan fx hjælpe dig med:

  • Bytninger (hyreafregninger)
  • Fradragssatser/skattefrie godtgørelser
  • Bogføring
  • Regnskab
  • Budgetter
  • Rådgivning.

Generationsskifte

Et generationsskifte i fiskeriet er i dag en udfordring. Enhederne er blevet større med store finansieringsbehov til følge – men også små fartøjer har udfordringer med finansieringen ved generationsskifte.

Læg dertil, at fiskeriet er et delvist ’lukket’ erhverv, hvor der stilles fx krav om, at 60 % af ejerskabet skal ejes at erhvervsaktive fiskere, hvilket også vanskeliggør køb og salg.

I BDO står revisorer og eksperter klar til at rådgive dig ved generationsskifte, investeringer, værdiansættelse, køb og salg m.v.

Vi kender fiskeriet

I BDO kender vi til fartøjstyper, kvoter og kapacitet, ligesom vores viden om regler og love er 100 % opdateret.

Med BDO som revisor og rådgiver er du altid sikker på, at dit regnskab opfylder alle de regler og forordninger, der aktuelt er gældende for fiskerierhvervet.

BDO’s erfaringsgrundlag med fiskeriet er faktisk så stort, at vi er leverandør af talmæssige oplysninger til det offentlige - fx til Danmarks Statistik.