Vi anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på vores website gennem trafikmåling og optimering af indhold. Når du navigerer videre på sitet uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du accepterer at modtage alle cookies fra vores hjemmeside.
 • Bygherrerådgivning til boligselskaber

Bygherrerådgivning - Boligselskaber

Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygge- og anlæg i BDO tilbyder økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse i alle byggeriets faser. Vi bistår ved renoveringsprojekter samt ved om- og nybygning af almene boliger, og vi skaber sikkerhed for, at ethvert projekt optimeres og de økonomiske rammer overholdes.

Vi bistår almene boligselskaber med at:

 • Afdække boligselskabets behov så det i videst muligt omfang – og ud fra vores overordnede kendskab til Landsbyggefondens (LBF’s) almindelige gældende vurderinger – tidligt i forløbet afklares, hvad Boligselskabet i dets aktuelle renoveringsovervejelser kan søge midler til.
 • Etablere kontakten til LBF og varetage den nødvendige løbende dialog med LBF.
 • Gennemføre sagsoprettelse af renoveringsstøtte sag og/ eller kapitaltilførsels- og driftsstøttesag på LBF’s IT-platform.
 • Varetage den løbende indberetning til LBF’s IT-platform. 

Der indsendes den nødvendige dokumentation i forhold til tekniske og økonomiske beregninger.

 • Hvis der er behov - iværksætte tiltag med henblik på at få opprioriteret projektet i bl.a. LBF og kommune. En eventuel iværksættelse vil ske fra det tidspunkt, hvor såvel kommunen som LBF har meddelt tilsagn eller forhåndstilkendelse om medvirken.
 • Rådgive boligselskabet om organisering af projektets styring. Vi tilbyder at samarbejde om at etablere en hensigtsmæssig og velfungerende projektorganisation og et byggeudvalg m.m.
 • Tilrettelægge hvornår i processen det vil være mest hensigtsmæssigt at inddrage beboerdemokratiet, få udarbejdet en plan for fremvisning, workshops m.v. samt afgøre, hvor omfangsrig en evt. visualisering af det planlagte projekt skal være.
 • Gennemføre den beboerdemokratiske proces, herunder forestå fremlæggelse m.v. ved beboermøder, workshops m.m.

Herudover varetager vi opgaven vedrørende:

 • Udbud af teknisk rådgivning (vi har egne udbudsjurister)
 • Udbud vedrørende finansiering – evt. drøftelser med kreditforening.
 • Hjemtagelse af lån.
 • Udarbejdelse og indberetning af skema A, B og C til BOSSINF-systemet.
 • Udarbejdelse af helhedsplan (såvel fysisk – som boligsocial)
 • Deltagelse i byggeudvalg.
 • Byggesagsforretningsførelse – vi forestår den løbende bogføring omkring projektet samt udarbejder endeligt byggeregnskab.
 • Rådgivning og bistand vedrørende genhusning. 

Bygge- og anlæg i BDO har som erfaren bygherrerådgiver og byggesagsforretningsfører altid fokus på, at:

 • Sikre, at jeres projekt får størst mulig bevågenhed og vil i hele processen holde en tæt dialog med vores samarbejdspartnere i Landsbyggefonden og i kommunerne.
 • Kunne supplere jeres administration og håndtere de mange ekstra arbejdsopgaver, som hører under et stort byggeprojekt.
 • Sikre, at boligselskabets medlemmer kan føle sig trygge i forhold til det ansvar, der – i relation til et byggeprojekt – påhviler dem som valgte medlemmer af organisationsbestyrelse/repræsentantskab.