• Handel og Service

Handel og Service

Vi har stor indsigt og viden om revision og rådgivning på handels- og serviceområdet. 
Optimering og sikring af forretningen er målet, og derfor er vores rådgivning konkret og fokuseret, uanset hvilken del af handels- og servicefaget jeres virksomhed tilhører.

Vores specialister videndeler og er aktive i netværks- og brancheorganisationer indenfor området handel og service. Professionelle revisorer, fagkonsulenter, moms, afgifts- og skatteeksperter m. fl. giver BDO den fornødne viden til at dække hele fagspektret under handel og service.