• Vand- og spildevand

Vand- og spildevand

Vores branchespecialister har stor erfaring med revision og rådgivning i kommunale vand- og spildevandsselskaber samt i privatejede vandselskaber omfattet af vandsektorlovgivningen.

Vi rådgiver bl.a. om:

  • Vandsektorlovgivningen 
  • Investeringsregnskaber
  • Drifts-/budgetmæssige forhold, fx langtidsbudgetter 
  • Låneoptagelse
  • Tilknyttede aktiviteter
  • Selskabsstruktur 
  • Værdiansættelsesmodeller 
  • It-sikkerhed og it-systemer
  • Strategiarbejde for forsyningen 
  • Byggestyring og udbudsregler

Vores skatte og momsspecialister er opdaterede om afgiftskomplekset på vand- og spildevandsområdet og tilbyder bl.a. moms- og afgiftsscreeninger samt reviews.