• DANVA Årsmøde 2017

    Mød BDO’s specialister indenfor vand og spildevand

DANVA 2017

BDO deltager på DANVA Årsmøde 2017 torsdag den 18. og fredag den 19. maj. Mød os på træfpunkt nr. 30. Her er vores branchespecialister klar til en dialog med dig. 
 

Forsyningsområdet i udvikling

Forsyningsområderne har de senere år været præget af en stor mængde ny lovgivning, og det forventes at fortsætte i de kommende år. Derfor vil vi fortsat se en proces med behov for omstruktureringer, tilpasninger, samarbejdsmodeller, selskabsgørelser, fusioner og sammenlægninger mv.

Først blev elforsyningen udskilt i selskabsform, og senest blev vand- og spildevandssektoren selskabsgjort. Flere kommuner har ligeledes selskabsgjort den kommunale varmeforsyning og affaldsområdet. Indenfor affald driver kommunerne fortsat det meste i eget regi eller som fælles kommunale § 60 virksomheder. Dette forventes ændret i løbet af de kommende år.

I 2017 følger vi tæt de påtænkte ændringer på varmeforsyningen og er ofte i kontakt med myndighederne i forhold til fremsættelse af ny lovgivning og vejledning herom. Derudover er der i disse år stort fokus både nationalt men ikke mindst internationalt på sikkerhed. Dette både fysisk og it-mæssigt. Infrastruktur er noget af det, som frygtes kan blive angrebet, både af andre magter, men også ved en eventuel terrorhandling.
 

Aktivt netværk på forsyningsområdet

Vi lægger stor vægt på at have de rette kontakter og netværk af rådgivere i sektoren, herunder advokater og ingeniørfirmaer. Herudover har vi kontakter til relevante myndigheder, Energistyrelsen, Energitilsynet, Forsyningssekretariatet, Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriet mfl. BDO er aktiv i foreningsregi – fx i FSR – Danske Revisorers forsyningsgruppe, hvor der udveksles erfaringer på forsyningsområdet og udarbejdes høringssvar til nye bekendtgørelser.
 

BDO som rådgiver

Vores team består af kompetente specialister og konsulenter til den konkrete opgave og kunde. Vi lægger stor vægt på ”indlevelse” samt at møde vores kunder i øjenhøjde.

Vores specialister på forsyningsområdet omfatter revisorer, konsulenter, moms- afgift- og skatteeksperter, der har bred og dyb erfaring samt kendskab til speciallovgivningen, herunder viden om offentlig og kommunal virksomhed, baseret på udførte opgaver.
 

Book et møde

Du er altid velkommen til at kontakte branchespecialisterne, hvis du har spørgsmål. Book evt. et møde via vores kontaktformular.