• Affald

Affald

Vores specialister, revisorer og rådgivere er særdeles godt bekendt med de kommunale affaldsvirksomheder, herunder fælleskommunale § 60 virksomheder og aktieselskaber. Faktisk bruger over halvdelen af de kommunale affaldsvirksomheder og affaldsforbrændinger i Danmark BDO som revisor og rådgiver.

Vi rådgiver affaldsvirksomheder om bl.a.:

  • Affaldsbekendtgørelsen
  • Selskabsgørelse og åbningsbalancer
  • Køb/salg af affaldsselskaber, herunder due diligence
  • Værdiansættelse
  • Udskillelse af sideordnede aktiviteter
  • Konteringsregler og oplysninger til ejerkommuner
  • Benchmarking
  • Budgettering og regnskabsaflæggelse efter ÅRL og de kommunale regnskabsregler.

Omstrukturering

Tag BDO med på råd omkring den forestående omstrukturering af affaldsforbrændingssektoren, herunder om modeller for ejerskab, organisering af affaldsområdet, åbningsbalancer, egenkapitalopgørelse osv.

Konteringsreglerne

Vi rådgiver kommuner og affaldsvirksomheder om Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabsregler samt om fordelingen på affaldsordninger. Det er vigtigt at være opmærksom på, at disse konteringsregler gælder, uanset om affaldshåndteringen ligger i kommunen, i et § 60-selskab eller i et aktieselskab.

Skatte- og momsrådgivning

Vores skatte og momsspecialister er opdaterede om afgiftskomplekset for affaldsforbrændinger og tilbyder bl.a. moms- og afgiftsscreeninger samt reviews.