Gratis og uforpligtende tilbud på bogføring og regnskabsassistance

Skal vi tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe med dine administrative opgaver? Kontakt os for en uforpligtende snak om mulighederne.

Du får:

Fleksibel service på dine bogføringsopgaver

Vi tager altid udgangspunkt i dit behov. Du definerer selv omfanget, og du betaler kun for det du får.

Fast pris

Du kender den månedlige ydelse fra starten - ingen uforudsete omkostninger.

Mere tid til kernekompetencer

Vi løser dine administrative opgaver, så du kan fokusere på dine kernekompetencer. 

Professionel administration

Vores bogholderi sikrer dig et troværdigt overblik af din virksomhedsøkonomi. 

Det bedste af to verdener

Lokal og personlig service, men samtidig fagligheden og tyngden, der kendetegner de store revisionshuse. Hos os er det ikke enten-eller, men både-og.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud

39155500

bogfoering 

  


Mens I koncentrerer jer om at udvikle forretningen og pleje kunderne, løser vi de administrative opgaver, som fx bogholderi. I kan vælge at overlade alle eller enkelte opgaver til os. Vi tilbyder løsninger inden for alle administrative økonomiopgaver.

Fordelene ved outsourcing af administrative opgaver er mange for virksomheden, fx:

  • Tid kerneforretningen 
  • Forudsigelige omkostninger 
  • Adgang til kompetencer, ajourført viden og faglig sparring 
  • Backup ved sygdom, ferie mv. eliminerer sårbarhed

Bogholderi

Med et professionelt bogholderi og en løbende perioderapportering har I altid et troværdigt og korrekt billede af den økonomiske udvikling i virksomheden. Det sikrer optimal indtjening, da alle beslutninger og handlinger kan foretages på et korrekt grundlag. Omkostningerne til udarbejdelse af fx årsregnskabet bliver også ofte minimeret, når den løbende bogføring og rapportering er udarbejdet i høj kvalitet.

Debitorstyring

I mange virksomheder er det ofte debitorrykningen, der svigtes, når man har travlt, og det kan føre til store tab. Lad BDO varetage hele debitorstyringen, eller dele af den, og få mindre udestående hos jeres kunder.

God debitorstyring giver bedre likviditet og minimerer risikoen for tab på debitorerne, fordi virksomheden hurtigere kan konstatere, hvilke kunder der er risikable, og kan drage konsekvenserne heraf.

Kreditorstyring

Professionel og rettidig kreditorstyring sikrer, at der konstant er styr på betalingerne. Det giver en optimal likviditetsudnyttelse, når kreditorerne betales på det mest hensigtsmæssige tidspunkt, og ligeledes optimal indtjening, fordi rabatmuligheder udnyttes optimalt.

Er kreditorstyringen outsourcet til os, mindskes virksomhedens sårbarhed, da der altid er backup ved sygdom, ferie osv.

Momsadministration

Vi har stor erfaring i at føre og indberette moms og kan varetage hele momsadministrationen eller dele af den i jeres virksomhed.
BDO’s erfarne bogholdere kender de nyeste regler inden for moms og bogføring, derfor er du sikker på, at momsen bliver indberettet korrekt og til tiden.

En professionel håndtering af momsadministrationen sikrer også, at virksomheden får godtgjort moms af alle omkostninger og evt. afgifter, hvor der er mulighed for det.